Znamy metody ograniczenia hałasu wzdłuż inwestycji

Mniej ciężarówek w ruchu, cichy tabor autobusowy, zawężone jezdnie – m.in. takie założenia pozwolą zmniejszyć hałas drogowy wzdłuż nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic.

Niedawno ogłaszaliśmy, że na ostatniej prostej okresu projektowania zlecone zostaną korekty obniżające uciążliwość akustyczną związaną z ruchem samochodowym. Ich celem jest zmniejszenie liczby ekranów akustycznych i drzew przeznaczonych do usunięcia, o co wnioskowali mieszkańcy.

Projekt Tramwaju do Mistrzejowic z ostatnimi korektami

Polecenie zmiany w tej sprawie dotarło już do Partnera Prywatnego, a korekty zlecono głównemu projektantowi. Mają one polegać na:

  • przyjęciu przekroju poprzecznego ulicy zgodnego z obecną stałą organizacją ruchu, tj. 2×1 plus pasy postojowe, szerokości jezdni 6,5 m łącznie na odcinkach prostych oraz wykonaniu opaski o szerokości użytkowej 0,75 m za jezdnią, wzdłuż miejsc postojowych;
  • przeznaczeniu zaprojektowanego obecnie chodnika służącego do obsługi miejsc postojowych pod teren zielony;
  • uwzględnieniu zastosowania przez przewoźnika nowoczesnego cichego taboru tramwajowego;
  • ograniczeniu ruchu pojazdów ciężkich oraz wprowadzeniu floty autobusowej – elektrycznej;
  • zastosowaniu nawierzchni o podwyższonych parametrach wygłuszających hałas w miejscach szczególnie narażonych na zwiększony jego poziom.

Jak zmiany wpłyną na harmonogram budowy?

W ciągu najbliższego miesiąca Partner Prywatny przeanalizuje, jaki będzie wpływ zleconych zmian na koszty i czas realizacji inwestycji. Z uwagi na to, że ich zakres nie wpływa na obszar inwestycji, nie będzie konieczna reasumpcja wniosku o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Korekta nastąpi wyłącznie przez uzupełnienie dokumentacji.

fot. pexels

Czytaj dalej

Ograniczamy liczbę ekranów akustycznych wzdłuż inwestycji!

Mniej ekranów, więcej zieleni – taki efekt przyniosą zmiany projektowe zainicjowane w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Krakowa. Chodzi m.in. ograniczenie ruchu na ul. Meissnera, wymianę floty autobusowej na elektryczną czy zastosowanie nawierzchni obniżającej emisję hałasu.

Celem budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic jest ułatwienie mieszkańcom dojazdu do centrum, ale też dopasowanie przestrzeni wokół niej do potrzeb lokalnej społeczności. To duże wyzwanie dla projektantów, którzy szukają rozwiązań kompromisowych, zdolnych zadowolić wszystkich użytkowników nowej infrastruktury.

Tramwaj do Mistrzejowic przyjazny dla mieszkańców

Ochrona przed hałasem to jeden z ważniejszych aspektów każdej inwestycji transportowej, jednak budowa zapewniających ją ekranów akustycznych budzi wiele emocji. Wsłuchując się w głosy sąsiadów planowanej linii tramwajowej do Mistrzejowic, partnerzy inwestycji postanowili przeanalizować możliwość wprowadzenia w projekcie zmian, które obniżyłyby uciążliwość akustyczną na ul. Meissnera . Wstępna analizę wskazuje, że przy uwzględnieniu m.in. ograniczenia ruchu do jednego pasa w każdym kierunku, planowanej wymiany floty autobusowej na elektryczną oraz zastosowaniu nawierzchni obniżających emisję hałasu będzie można ograniczyć liczbę ekranów zaprojektowanych wzdłuż inwestycji – przekonuje Paweł Motyka, zastępca dyrektora kontraktu w firmie Gülermak realizującej projekt. Zmiany pozwolą również zachować kilkadziesiąt drzew przeznaczonych pierwotnie do wycinki z uwagi na kolizję z planowaną infrastrukturą. – Od początku zapowiadaliśmy, że ta inwestycja będzie maksymalnie przyjazna dla mieszkańców i nie będzie stanowiła nadmiernej ingerencji w przestrzeń publiczną – komentuje Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Obecnie trwa analiza, jak zainicjowane zmiany projektowe wpłyną na koszty i harmonogram inwestycji, której zakończenie planowane było na koniec 2024 roku.

Czytaj dalej

Jak na budowie KST IV zyskają rowerzyści?

Ponad 18 tys. m2 ścieżek rowerowych powstanie w ramach budowy linii tramwajowej Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) etap IV. Cykliści komfortowo i bezpiecznie pokonają cały odcinek trasy między skrzyżowaniem ulic Meissnera i Mogilskiej a Mistrzejowicami.

Na ciągu ul. Meissnera, ul. Młyńskiej, ul. Lublańskiej oraz ul. Dobrego Pasterza do wysokości ul. Krzesławickiej projektowane są dwustronne drogi rowerowe, po których rowerzysta może poruszać się w  dwóch kierunkach. Ciągłość ruchu rowerowego między ul. Dobrego Pasterza i Bohomolca zostanie zapewniona ul. Krzesławicką, gdzie rowerzysta będzie poruszał się w ruchu ogólnym. Na ulicach Bohomolca i Jancarza zaprojektowano DDR po jednej stronie drogi aż do pętli Mistrzejowice. Będą one zintegrowane z istniejącą siecią dla rowerzystów.

Bezpieczeństwo i komfort na DDR

Projekt zakłada separację ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. – Chodniki i DDR będą od siebie oddzielone poprzez zastosowanie różnych faktur nawierzchni – podaje Magdalena Cyran, koordynatorka ds. projektowania dróg w firmie Gϋlermak realizującej KST IV.

Nawierzchnia DDR będzie wykonana z betonu asfaltowego, by zapewnić użytkownikom komfort jazdy i bezpieczeństwo. Zastosowane rozwiązania zagwarantują dobrą przyczepność na zakrętach i podczas hamowania na mokrej nawierzchni. Zminimalizują ryzyko powstawania pęknięć, ubytków i odkształceń wywoływanych przez rozmaite czynniki, np. wpływ roślin czy niską temperaturę. Poprzez odznaczenie warstwy ścieralnej kolorem czerwonym na przejazdach rowerowych, przestrzeń dla rowerzystów będzie bardziej widoczna i estetyczna.

W miejscach, gdzie ruch rowerowy przecina inne strumienie została zweryfikowana i zapewniona wymagana widoczność. Projektant sprawdził trójkąty widoczności i w niezbędnym zakresie wprowadzono przestrzenie wolne od przeszkód. Zapewnią one lepszą widoczność zarówno niechronionym użytkownikom ruchu, jak i kierowcom, co umożliwi szybszą reakcję.

Czytaj dalej