Linia łącząca skrzyżowanie ulic Meissnera i Lema z pętlą w Mistrzejowicach powstanie w ramach IV etapu rozbudowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Dzięki temu ok. 4 5-kilometrowemu połączeniu czas dojazdu do centrum miasta skróci się o ok. 12 minut. Tramwaje na tej trasie będą mogły kursować już w 2025 roku, z częstotliwością nawet 90 sekund.

Torowisko ma przebiegać od skrzyżowania al. Jana Pawła II z Lema i Meissnera, następnie w ciągu Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca, ks. Kazimierza Jancarza aż do istniejącej pętli Mistrzejowice. Na trasie przewidziano m.in. tunel wraz z wielopoziomowym węzłem przesiadkowym w okolicy ronda Polsadu. W ramach inwestycji powstaną elementy infrastruktury umożliwiające w przyszłości budowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Lema. Wartość projektu to 1,92 mld zł (w tym ok. 616 mln zł netto stanowią nakłady inwestycyjne).

Budowa tramwaju do Mistrzejowic to pierwszy tego typu projekt transportowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa zawarta z partnerem prywatnym na okres 24 lat zakłada, że będzie on odpowiedzialny nie tylko za projekt i realizację inwestycji, ale także jej późniejsze utrzymanie.

Zgodę na współfinansowanie inwestycji wyrazili: Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Pekao SA i Polski Funduszu Rozwoju.

Korzyści dla mieszkańców

Oszczędność czasu

Dojazd do centrum z Mistrzejowic krótszy o ok. 12 minut, odjazdy tramwajów z częstotliwością co ok. 90 sekund

Dostosowana infrastruktura

Nowe torowisko, wygodne przystanki, chodniki, drogi dla rowerów, nowa nawierzchnia na jezdni

Nowoczesny tunel

Wielopoziomowy węzeł przesiadkowy dostosowany do potrzeb wszystkich mieszkańców

Model PPP

Wykorzystuje w pełni wiedzę i doświadczenie Partnera Prywatnego do zaprojektowania i wybudowania nowoczesnej infrastruktury

Unikalny projekt

Pierwszy tego typu projekt transportowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Wydajność ekonomiczna

Redukcja kosztów inwestycji w całym cyklu jej życia – eksploatacja torowiska po stronie Partnera Prywatnego (obsługa awarii) przez okres 20 lat

Tramwaj do Mistrzejowic w formule PPP

Zgodnie z podpisaną w grudniu 2021 roku umową między miastem Kraków (podmiot publiczny) a konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu (partner prywatny), druga ze stron ma zabezpieczyć finansowanie, zaprojektować, uzyskać niezbędne zgody na budowę i zrealizować linię tramwajową do Mistrzejowic, a potem przez 20 lat dbać o jej infrastrukturę. Po tym okresie w użytkowanie przejmie je miasto.

To największy tego typu projekt PPP w Polsce, na bazie krakowskich doświadczeń powstaną wytyczne dla innych samorządów, chcących korzystać z tej formuły przy realizacji podobnych przedsięwzięć. Za projekt z ramienia miasta odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Krakowski Szybki Tramwaj (etap IV)

Projekt jest zgodny ze strategią zrównoważonego transportu w Krakowie oraz ze strategią rozwoju systemu transportu publicznego, której celem jest poprawa obsługi poszczególnych dzielnic miasta poprzez sieć szybkiego tramwaju.

Planowana trasa tramwajowa połączy dwie istniejące linie w północnej części Krakowa, w Dzielnicy III Prądnik Czerwony i Dzielnicy XV Mistrzejowice. Dzielnice te to strefa mieszkalna miasta z wieloma obiektami biurowymi, sklepami i rozbudowaną infrastrukturą transportową o dużym natężeniu ruchu.

Całkowita długość linii tramwajowej wynosi 4450 m, w tym 1230 m tunelu budowanego metodą odkrywkową. Większa część trasy przebiega w pasie zieleni (rozdzielającym ruch w przeciwnych kierunkach) na drodze dwujezdniowej.

Harmonogram inwestycji