Zgodnie z harmonogramem, czyli jak tyka projektowy zegar

Trzy podstawowe cele każdego projektu budowlanego? Zrealizować inwestycję, zmieścić jej koszty w budżecie i dotrzymać terminów. W osiągnięciu trzeciego z nich pomaga harmonogram realizacji przedsięwzięcia, który powstaje na długo przed wbiciem pierwszej łopaty na placu budowy. Większość zamierzeń budowlanych nie …

W okolicy ronda Barei powstanie ogród deszczowy

Chłonie wody opadowe jak gąbka, dzięki czemu pozwala przeciwdziałać tzw. miejskim wyspom ciepła. Ogród deszczowy – bo o nim mowa – powstanie w okolicy ronda Barei w ramach budowy Tramwaju do Mistrzejowic (KST IV). Tajemnica ogrodu deszczowego tkwi w gruncie …

Informacja pasażerska, czyli skąd wiadomo, kiedy nadjedzie tramwaj?

Każdy przystanek na linii do Mistrzejowic wyposażony będzie w tablice świetlne prezentujące prognozowany czas przyjazdu tramwajów. Za praktyczną informacją dla pasażerów stoi System Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS – ang. Traffic Tram Supervision System). W czasach, gdy każda minuta jest na …

Jak przebudujemy pętlę tramwajową Mistrzejowice?

Wygodne dojście do osiedli, sporo zieleni, nowe oświetlenie – tak po przebudowie zmieni się pętla Mistrzejowice. Pamiętającą lata 70-te pętlę tramwajową przy ul. Jancarza czeka gruntowna przebudowa. Oddana do użytku 29 listopada 1974 roku umożliwiła szybki przewóz pasażerów na odcinku …

Cicha nawierzchnia wzmocni ochronę przed hałasem

Wykonawca linii tramwajowej do Mistrzejowic sięgnie po specjalną mieszankę mineralno-asfaltową, aby jeszcze skuteczniej redukować hałas komunikacyjny. W połączeniu z innymi rozwiązaniami tłumiącymi hałas i drgania zapewni mieszkańcom komfort codziennego funkcjonowania. Tzw. „cicha” nawierzchnia to jedno z rozwiązań pozwalających ograniczyć natężenie …

Główny cel – nowa linia na miarę nowoczesnego miasta [PROJEKTY]

Prezentujemy dokumentację projektową linii do Mistrzejowic, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. Głównym założeniem miasta jest budowa nowoczesnego połączenia mającego na celu ochronę istniejącej przyrody i zachowanie lokalnego charakteru ulic. Projekt linii do Mistrzejowic od samego początku jest nadzorowany przez instytucje zewnętrzne. …

Jak będzie budowany tunel w rejonie ronda Polsadu? Wyjaśniamy!

Tunel w centralnej części linii tramwajowej do Mistrzejowic to element wymagający największego nakładu pracy na budowie. Będzie on wykonywany metodą podstropową na ścianach szczelinowych. Wyjaśniamy jej poszczególne kroki. Zazwyczaj budowę tunelu biegnącego przez obszary zurbanizowane rozpoczyna przekładka sieci podziemnych kolidujących …

Tak realizuje się Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu!

Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic to praktyczna odpowiedź na cele zapisane w Planie adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030. Przyczyni się ona do redukcji emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i wzrostu odporności sektora transportu na negatywne skutki ekstremalnych zjawisk …

Partnerstwo publiczno-prywatne z obiecującymi perspektywami

Nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie samorządy szukają możliwości szybkiego i efektywnego rozwoju. Tak, jak Kraków sięgają po formułę PPP, aby zaoferować mieszkańcom najwyższej jakości usługi, bez nadmiernego obciążania budżetów. Polskie miasta intensywnie się rozwijają, a to …

Rozchodniki zamiast trawy – torowisko na miarę nowoczesnego miasta

Aż 74 proc. powierzchni zajętej pod budowę tramwaju do Mistrzejowic stanowić będą tereny biologicznie czynne. Ich ważnym elementem będzie tzw. zielone torowisko, na którym wykorzystane zostaną maty rozchodnikowe. To ekologiczna i ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnego trawnika. Technologia zielonego torowiska to …

Wybierz najwygodniejszy kanał kontaktu z biurem budowy KST IV

Telefonicznie, mailowo, a może przez Messengera? Przypominamy, w jaki sposób można się z nami skontaktować i jak uzyskać rzetelne informacje o budowie Tramwaju do Mistrzejowic. Od początku działania infolinii projektowej i specjalnej skrzynki e-mail Tramwaju do Mistrzejowic, a więc od …

Tramwaj do Mistrzejowic przyjazny pasażerom z niepełnosprawnościami

Pochylnie, windy, pasy naprowadzające – to tylko przykłady rozwiązań ułatwiających pasażerom z niepełnosprawnościami skorzystanie z komunikacji miejskiej. Projekt linii tramwajowej do Mistrzejowic zawiera ich o wiele więcej, skupiając się szczególnie na potrzebach osób z ograniczeniami ruchowymi, poruszających się na wózkach …

Tramwaj do Mistrzejowic – realizacja prac budowlanych coraz bliżej

– Wykorzystanie wolnego na rynku, kapitału prywatnego pozwoliło rozpocząć realizację projektu, tak ważnego z punktu widzenia mieszkańców. Pierwsza płatność dla partnera dopiero w momencie uruchomienia linii – zaznacza Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Dlaczego w przypadku tej inwestycji …

Nowa zieleń odporna na spaliny, suszę i przemarzanie

Tramwaj do Mistrzejowic to nie tylko torowisko. To tworzona niemal od podstaw przestrzeń miejska, w której trzeba zmieścić wiele funkcji. Trudno wyobrazić ją sobie bez nowych nasadzeń, planowanych w ramach projektu gospodarki zielenią. Przewiduje on pojawienie się ponad 1000 nowych …

Ruszyły pomiary drgań na reprezentatywnych budynkach wzdłuż linii

Potrzeba odpowiednich analiz, aby drgania komunikacyjne nie przekraczały granicy komfortu dla osób, których życie toczy się wokół przyszłej linii tramwajowej. Posłużą do nich m.in. dane zbierane podczas pomiarów wykonywanych w rejonie inwestycji. Czujniki na elementach nośnych budynku oraz dyski wewnątrz …

Zapoznaj się z najnowszymi materiałami projektowymi

Początkiem stycznia złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), uwzględniający projekt architektoniczno-budowlany linii tramwajowej do Mistrzejowic. Poniżej publikujemy najbardziej aktualne arkusze projektowe. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic coraz bliżej

Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla linii tramwajowej do Mistrzejowic złożony. Jego pozytywne rozpatrzenie otworzy drogę do rozpoczęcia budowy jednej z kluczowych inwestycji dla północy Krakowa. Etap projektowania KST IV (Meissnera – Mistrzejowice) wkracza w kluczową …

Podsumowanie roku projektowania linii do Mistrzejowic

Współpraca partnerów prywatnego i publicznego w ramach projektu KST IV potrwa 24 lata. Jak minął pierwszy rok? – podsumujmy! Umowę na zaprojektowanie, pozyskanie finansowania, budowę i utrzymanie linii tramwajowej do Mistrzejowic podpisano jeszcze z końcem grudnia 2020 roku. O wydarzeniu …

Tramwaj pojedzie jeszcze dłuższym tunelem

To już pewne – podziemny przebieg linii do Mistrzejowic wydłuży się do ponad 1,2 km, a tramwaj pokona rondo Młyńskie bezkolizyjnie. Zatwierdzenie dodatkowych środków na inwestycję przez Radę Miasta Krakowa umożliwiło zmiany w umowie PPP. Zatwierdzone z końcem grudnia zmiany …

O Tramwaju przy herbacie. Mobilny Punkt Informacyjny na rondzie Młyńskim

Dzięki budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic rondo Młyńskie zyska na znaczeniu jako punkt przesiadkowy. Z wieściami dotyczącymi naszych zamierzeń inwestycyjnych dotarliśmy do okolicznych mieszkańców w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego ZDMK. Rozmowom, zgodnie z tureckim zwyczajem, towarzyszyła gorąca herbata serwowana przez …

Projekt linii tramwajowej do Mistrzejowic z pozytywną opinią zespołu zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

Rozwiązania ujęte w projekcie nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic uzyskały pozytywną opinię zespołu zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście. Wszędzie tam, gdzie pozwalały na to warunki terenowe, drogi dla rowerów zaprojektowano po obu stronach inwestycji i odseparowano je od …

Krakowskie mury inspiracją przystanku Rondo Polsadu [WIZUALIZACJE]

Wiemy już, jak będzie wyglądał przystanek w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic. Motywem przewodnim wybranego przez Gülermak projektu architektonicznego są materiały charakterystyczne dla krakowskich murów – kamień i cegła. Odpowiednie doświetlenie wnętrz podziemnej stacji Rondo Polsadu zapewni pokaźny świetlik. …

Zapoznaj się z raportem z II etapu konsultacji społecznych

Celem II etapu konsultacji społecznych, przeprowadzonych między 16 sierpnia a 10 września, było zaprezentowanie uzgodnionych rozwiązań projektowych i ustalenie w jaki sposób mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Poniżej prezentujemy raport końcowy.

Pozytywna opinia zespołu zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

Rozwiązania dla rowerzystów i pieszych zaprojektowane w ramach KST IV uzyskały pozytywną opinię zespołu zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście. Poniżej prezentujemy arkusze przedstawione zespołowi, na które projektant będzie jeszcze nanosił drobne uwagi zawarte w opinii.

Tramwaj do Mistrzejowic przekroczy rondo Młyńskie na poziomie „-1”

Jest decyzja w sprawie zmian projektowych w obrębie ronda Młyńskiego. Partnerzy projektu budowy linii tramwajowej KST IV porozumieli się w sprawie realizacji alternatywnego wobec pierwotnej koncepcji wariantu przebiegu torowiska – na poziomie  „-1”. Zmiany są odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i …

Odpowiednio dobrane środki receptą na drgania komunikacyjne

– Postęp technologiczny obserwowany w ostatnich latach dał możliwości istotnego ograniczenia propagowania drgań do budynków. Mieszkańcy będą usatysfakcjonowani szybką i nowoczesną linią tramwajową oraz nową nawierzchnią na drogach, których nie trzeba będzie remontować, jak kiedyś, po kilku latach – ocenia …

Odpowiedzi po spotkaniu z mieszkańcami online

Poniżej publikujemy pytania i uwagi, które pojawiły się na spotkaniu z mieszkańcami w dn. 7 września, a na które – z uwagi na ograniczoną ilość czasu – nie udzielono odpowiedzi. Kwestie środowiskowe Kiedy będzie wiadomo które dokładnie drzewa będą usunięte? …

Badania terenowe zakończą się w listopadzie

Jesień na trasie przyszłej linii do Mistrzejowic upływa pod znakiem badań geologicznych. Obejmują one odwierty i sondowanie w terenie oraz analizy laboratoryjne pobranych próbek. Cel? Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych, w których będą realizowane prace. Odwierty, które rozpoczęły się w …

Rozwiązania projektowe prezentowane na konsultacjach społecznych

Poniżej publikujemy plansze z rozwiązaniami projektowymi, prezentowanymi podczas spotkań z mieszkańcami w dniach 7 i 9 września 2021 r. Rozwiązania te nadal mogą ulec zmianie w drodze trwających wciąż prac nad projektem architektoniczno – budowlanym.

Tramwaj przekroczy rondo Młyńskie bezkolizyjnie, na poziomie -1

Jest decyzja w sprawie zmian projektowych w obrębie ronda Młyńskiego. Partnerzy projektu budowy linii tramwajowej KST IV porozumieli się w sprawie realizacji alternatywnego wobec pierwotnej koncepcji wariantu przebiegu torowiska – na poziomie  „-1”. Zmiany są odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i …

Co z organizacją ruchu na ul. Aliny? Odpowiadamy mieszkańcom

Budowa linii tramwajowej to duża zmiana dla terenów przez które przebiega. Z jednej strony poprawia ona komfort wielu grup użytkowników wyrażony dostępnością komunikacyjną centrum, a z drugiej – zmienia okolicę. Oto jakie rozwiązania projektowe wypracowano dla rejonu ul. Aliny. Naturalnym …

Ruszył II etap konsultacji dla linii do Mistrzejowic

Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu informują o przystąpieniu do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących „Budowy linii tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Konsultacje rozpoczną się 16 sierpnia, …

Drugi etap konsultacji dla linii do Mistrzejowic

Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu informują o przystąpieniu do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących “Budowy linii tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Konsultacje rozpoczną się 16 sierpnia, …

Pomiary natężenia hałasu wzdłuż planowanej inwestycji zakończone

Przez cały lipiec w rejonie planowanej linii tramwajowej do Mistrzejowic trwały pomiary natężenia hałasu oraz pomiary ruchu. Ich wyniki posłużą do zaprojektowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych. Badania wykonywane były w dni robocze przez cały lipiec, w 10 punktach pomiarowych rozlokowanych w …

Dementujemy błędne założenia petycji w sieci

Anonimowy autor zbiera w sieci podpisy pod petycją z zarzutami pod adresem projektu budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Nacechowane negatywnymi emocjami argumenty mają jednak niewiele wspólnego z rzeczywistymi założeniami inwestycji. W sieci zbierane są podpisy pod petycją zatytułowaną „Podziemny tramwaj …

Tramwaj do Mistrzejowic na posiedzeniu Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice

W ostatni czwartek przedstawiciele projektu wzięli udział w XXXIII sesji Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice prezentując jego założenia i odpowiadając na pytania radnych. Prezentujemy ich listę wraz z odpowiedziami. W jaki sposób tramwaj będzie przekraczał ul. Dobrego Pasterza?  Odpowiedź: Na wysokości …

Tramwaj do Mistrzejowic na posiedzeniu Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

W ostatni czwartek przedstawiciele projektu wzięli udział w XXXI sesji Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, prezentując jego założenia i odpowiadając na pytania radnych. Prezentujemy ich listę wraz z odpowiedziami. 1. Na ul. Meissnera niedawno była wymieniana instalacja ciepłownicza – czy …

Koncepcja budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic na ukończeniu

Trwają ostatnie prace nad koncepcją układu torowego, drogowego i tunelu z przystankiem podziemnym w ramach nowej ok. 4,5-kilometrowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Na jej bazie powstanie docelowy projekt budowlany, który zostanie zrealizowany w terenie. Budowa linii do Mistrzejowic to pierwsza w …

Reprezentacja Tramwaju do Mistrzejowic na Forum Liderów PPP

Partnerów projektu budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic będzie można usłyszeć w roli panelistów tegorocznej edycji Forum Liderów PPP. Konferencja pod patronatem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej poświęcona jest m.in. finansowaniu, bankowalności i efektywności modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Udział w zaplanowanym …

Ruszają warsztaty dla dzieci „Mali Mistrzowie – Tramwajem do Mistrzejowic”

Kto projektuje linię tramwajową? Jak powstaje tunel? Czego nie wolno robić na placu budowy? Odpowiedzi na te i inne pytania najmłodszych dotyczące budowy linii tramwajowej dostarczą warsztaty „Mali Mistrzowie – Tramwajem do Mistrzejowic”. Bezpłatne zajęcia organizowane są w przedszkolach i …

Ruszają warsztaty dla dzieci „Mali Mistrzowie – Tramwajem do Mistrzejowic”

Kto projektuje linię tramwajową? Jak powstaje tunel? Czego nie wolno robić na placu budowy? Odpowiedzi na te i inne pytania najmłodszych dotyczące budowy linii tramwajowej dostarczą warsztaty „Mali Mistrzowie – Tramwajem do Mistrzejowic”. Bezpłatne zajęcia organizowane są w przedszkolach i …