Spotkania informacyjne z mieszkańcami

W odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz uwagi dotyczące planowanej budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic zapraszamy na dodatkowe spotkania informacyjne. Przedstawiciele partnera prywatnego oraz jednostek miejskich omówią konkretne rozwiązania projektowe, odnosząc się do poruszanych kwestii. Mieszkańcy będą mieli również możliwość zgłaszania uwag, które będą miały szansę zostać uwzględnione na etapie projektu wykonawczego. 

Majowa konferencja prasowa w Urzędzie Miasta Krakowa

26 maja w krakowskim magistracie zorganizowano ostatnią przed rozpoczęciem prac konferencję prasową. Przedstawiciele władz miasta oraz wykonawcy – firmy Gülermak podsumowali dotychczasową pracę nad inwestycją oraz plan zagospodarowania zieleni wokół nowej linii.

Organizacja ruchu w czasie prac przygotowawczych

Po przekazaniu działek pod budowę nowego połączenia do Mistrzejowic ruszą prace porządkowe, przygotowujące teren do rozpoczęcia zasadniczych robót. W pierwszym etapie mieszkańców czekają krótkotrwałe i lokalne zawężenia pasów ruchu, chodników lub dróg dla rowerów wzdłuż całej inwestycji oraz ograniczenia na rondzie Polsadu. W drugim zmiany zajdą w szczególności na ulicach Meissnera, Młyńskiej i Lublańskiej. Kolejne etapy tymczasowej organizacji ruchu będą szczegółowo opisywane w przyszłym roku.

Tramwaj do Mistrzejowic z pozwoleniem na budowę

Jest zielone światło do rozpoczęcia robót przy realizacji linii tramwajowej do Mistrzejowic. Po przekazaniu gruntów przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa Partner Prywatny rozpocznie organizowanie placu budowy oraz prace przygotowawcze. Zgodnie z obecnym harmonogramem nowa infrastruktura będzie gotowa z końcem 2025 roku.

Zapoznaj się z najnowszymi materiałami projektowymi

Uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji ZRID złożone w październiku uwzględnia zmiany projektowe w ramach wydanego w maju polecenia zmiany dotyczącego ochrony środowiska. Z najbardziej aktualnymi arkuszami projektowymi można się zapoznać klikając poniższy przycisk.

Kwietniowe spotkanie z radnymi Dzielnicy XV

26 kwietnia przedstawiciele projektu KST IV spotkali się z radnymi Dzielnicy XV, aby udzielić odpowiedzi na pytania zarówno radnych, jak i mieszkańców. Poniżej zamieszczamy zestawienie tych pytań i udzielonych odpowiedzi.

Tramwaj w ramach PPP — co to oznacza dla utrzymania i modernizacji infrastruktury?

Już niedługo rozpocznie się budowa nowej infrastruktury tramwajowej w Krakowie, która potrwa 31 miesięcy. Zgodnie z podpisaną umową, partner prywatny, jest odpowiedzialny nie tylko za projekt, pozyskania środków z instytucji finansowych i budowę, ale też za utrzymanie, modernizację i naprawy nowej infrastruktury przez kolejne 20 lat.

Tramwaj do Mistrzejowic po uzgodnieniach środowiskowych

Nowe nasadzenia, zielone torowisko i przystanki, rewitalizacja pętli – wiemy jak będzie wyglądało zagospodarowanie zieleni wokół linii tramwajowej do Mistrzejowic. Mieszkańcy zyskają nowoczesny i zrównoważony środek transportu, stanowiący alternatywę dla samochodów.

Dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku

Dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami jest jednym z kluczowych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się projektanci nowoczesnych miast. Dzięki infrastrukturze, która towarzyszy inwestycji „Tramwaj do Mistrzejowic”, osoby z niepełnosprawnością wzroku wkrótce zyskają nową przestrzeń dostosowaną do ich potrzeb.

Tramwaj do Mistrzejowic pojedzie po zielonych torach

W ostatnich latach coraz więcej miast zaczyna dostrzegać potencjał torów jako idealnych miejsc do lokowania dodatkowych przestrzeni zieleni. Ten trend szczególnie popularny jest w miastach, które szukają nowych sposobów na poprawę jakości życia swoich mieszkańców. Kraków jest liderem w zazielenianiu sieci tramwajowych w Polsce, a Tramwaj do Mistrzejowic to kolejny projekt, który wykorzystuje idee zielonych torowisk.

Znamy lokalizacje biletomatów na linii do Mistrzejowic!

Biletomaty montuje się w ostatnim etapie budowy linii tramwajowej, jednak ich lokalizacje trzeba zaplanować już na etapie projektowania. Dlaczego? By zapewnić im zasilanie. Gdzie się znajdą?

Windy i ruchome schody zwiozą pasażerów na podziemne przystanki

Linia tramwajowa do Mistrzejowic pokona aż dwa krakowskie ronda bezkolizyjnie – pod ziemią. Pokonywanie różnicy poziomów nie dla wszystkich jest łatwe, a dla części użytkowników może być wręcz niemożliwe. Dlatego projekt przewiduje bezpieczne windy i schody ruchome.

Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu ul. Meissnera i al. Jana Pawła II

Skrzyżowanie ul. Meissnera i al. Jana Pawła II zna każdy rowerzysta przemieszczający się między centrum miasta a Nową Hutą. Trudno nazwać je bezpiecznym z uwagi na podział przestrzeni między pieszych a cyklistów oraz lokalizację ekranu akustycznego. Dzięki nowym rozwiązaniom w tym miejscu poszerzy się pole widoczności dla wszystkich użytkowników ruchu.

Linia do Mistrzejowic zapewni szybkie połączenie z centrum

O tym, jakich korzyści z budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic mogą się spodziewać mieszkańcy, a jakich budżet miasta, rozmawiamy z Magdaleną Nowak-Obrzut, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Pytania i odpowiedzi ze spotkania z Radą Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Na zaproszenie Rady Dzielnicy III przedstawiciele projektu KST IV uczestniczyli w lutowej sesji, odpowiadając na pytania radnych. Wśród nich znalazły się pytania przekazane przez mieszkańców. Poniżej publikujemy ich zestawienie wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Ponad cztery razy mniej ekranów wzdłuż linii do Mistrzejowic

Decyzja środowiskowa dla linii do Mistrzejowic zakładała budowę 2116 m ekranów akustycznych. Dzięki zmianom w projekcie udało się na tyle zredukować hałas, by ekrany były potrzebne tylko na odcinku 460 m.

Jest finansowanie dla budowy nowej linii tramwajowej w formule PPP

Wiosną 2023 r., po uzyskaniu decyzji ZRID, ruszą prace związane z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowym 4,5-kilometrowym odcinkiem torowiska, realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, pojedziemy pod koniec 2025 r.

Projektujemy zielone dachy – rozchodnik na wiatach wszystkich 19 przystanków

Czy jest sens, by w silnie zurbanizowanych przestrzeniach ciągów komunikacyjnych tworzyć tzw. „zielone przystanki”, z roślinnością na dachu? Oczywiście, że tak! Na KST IV wszystkie 19 przystanków zyska dachy z odpornym na suszę rozchodnikiem.

Tramwaj do Mistrzejowic z zamknięciem finansowym

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz PFR wśród instytucji finansujących budowę Tramwaju do Mistrzejowic! Z końcem 2022 roku doszło do podpisania dokumentów finansowych dla projektu KST IV.

To już dwa lata! W grudniu 2020 roku podpisaliśmy umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym

W ciągu 24 ostatnich miesięcy największy w Polsce projekt infrastrukturalny w formule PPP został niemal w całości przygotowany do realizacji. Podsumujmy prace wykonane od momentu podpisania umowy w grudniu 2020 roku.

Tramwaj do Mistrzejowic tematem pracy grupy projektowej Uniwersytetu Ekonomicznego

Projekt budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic stał się przedmiotem naukowej analizy! Studentki i studenci jednej z krakowskich uczelni wybrali planowaną inwestycję do studium przypadku dotyczącego rzeczywistego, aktualnego i istotnego zagadnienia z zakresu administracji publicznej.

To one zapewniają stały prąd dla tramwajów. Zbudujemy dwie podstacje trakcyjne

W trosce o architekturę miejską, jedną z podstacji trakcyjnych na potrzeby zasilenia linii KSTIV zlokalizowaliśmy pod ziemią. Dzięki temu zajęcie terenu na potrzeby obsługi obiektu będzie zredukowane do minimum.

Projekt Tymczasowego Planu Przesiedleń i Streszczenie w Języku Niespecjalistycznym

Poniżej publikujemy projekt Tymczasowego Planu Przesiedleń i Strzeszczenie w Języku Niespecjalistycznym w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej

Tramwaj do Mistrzejowic na ostatniej prostej do realizacji

Na początku przyszłego roku na północy Krakowa rozpocznie się budowa kolejnej linii tramwajowej, ale będzie to inwestycja w zupełnie nowym stylu. Nie dość, że realizowana w formule PPP, to jeszcze precyzyjnie dostosowywana do potrzeb nowoczesnego miasta.

Skąd się biorą terminy na budowie? Bez harmonogramu ani rusz!

Jak oszacować czas trwania budowy? Jak skoordynować wszystkie zadania przy uwzględnieniu warunków atmosferycznych, dostępności podwykonawców czy konieczności pracy „pod ruchem”? O tym piszemy w kolejnym tekście z cyklu o zarządzaniu czasem na budowie. Niedawno pisaliśmy o tym, jak tworzy się …

Zejścia do przystanku pod rondem Młyńskim będą zadaszone

Dwa wejścia prowadzące do zaprojektowanego na poziomie -1 przystanku Rondo Młyńskie zyskają zadaszenie. Zagwarantuje ono wyższy komfort użytkowania i ochronę infrastruktury przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Dotychczas projekt przewidywał, że zadaszone zejścia na podziemne perony znajdą się wyłącznie na przystanku Rondo …

Pętla w Mistrzejowicach po 50 latach zmieni oblicze

Budowa nowej linii do Mistrzejowic przyniesie duże zmiany nie tylko tam, gdzie tory tramwajowe pojawią się po raz pierwszy. Nowy wygląd, a przede wszystkim funkcjonalność, zyska też dotychczasowa pętla. To będzie kolejna w ostatnim czasie pętla, która przechodzi modernizację w …

Energooszczędne oświetlenie ulic obniży rachunki za prąd

Rosnące koszty energii zużycia elektrycznej zmobilizowały samorządy do poszukiwania oszczędności. Jednym ze sposobów na niższe rachunki jest modernizacja oświetlenia ulicznego. Przykład planowanych do przebudowy ulic Bohomolca i Krzesławickiej udowadnia, że wymiana opraw sodowych na LED-y pozwala obniżyć zużycie prądu nawet …

Zarząd Zieleni Miejskiej uzgodnił projekt nowych nasadzeń

1055 nowych drzew oraz prawie 25 tys. krzewów, traw, bylin i pnączy zostanie nasadzonych wzdłuż planowanej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zarząd Zieleni Miejskiej uzgodnił lokalizację i rodzaj nasadzeń kompensacyjnych. Partner prywatny otrzymał uzgodnienie projektu zieleni w zakresie lokalizacji nasadzeń zastępczych. …

Pierwszy odcinek premetra powstanie razem z trasą do Mistrzejowic

Ponad półtorakilometrowy fragment nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic będzie się pokrywał z trasą premetra. Prace wykonane przy budowie torowiska będą więc już częścią budowy oczekiwanego przez krakowian nowego rozwiązania. W połowie ubiegłego roku miasto ogłosiło oficjalnie to, na co już …

Regulamin konkursu “Gadżety za refleks” z dn. 1.09.2022 r.

Uczestnicy konkursu ogłoszonego na facebookowym profilu “Tramwaj do Mistrzejowic” winni zapoznać się z regulaminem, możliwym do pobrania po kliknięciu przycisku “Pobierz regulamin”. Do wygrania przewidziano pięć zestawów logowanych gadżetów projektowych.

Rozdaliśmy 15 tysięcy gazet informacyjnych

Jak będą wyglądały podziemne przystanki? Kiedy planowany jest początek robót? Jak można się z nami skontaktować? Między innymi z tymi informacjami chcieliśmy dotrzeć do osób mieszkających i pracujących w pobliżu planowanej linii tramwajowej KSTIV, wydając pierwszy numer gazety „Informator”. 15 …

Trwają uzgodnienia dotyczące zmiany przekroju ulicy Meissnera

Rozpoczął się proces ponownych uzgodnień związanych z ograniczeniem ruchu na ulicy Meissnera. W efekcie będzie mniej ekranów akustycznych wzdłuż inwestycji, a powstała przestrzeń może zostać przeznaczona pod zieleń. Zainicjowane w maju przez podmiot publiczny zmiany projektowe są odpowiedzią na oczekiwania …

Gülermak wydał książeczkę o pracy na budowie i ekologicznym transporcie

W pełnej kolorowych ilustracji książce dla dzieci Gülermak zabiera najmłodszych w podróż na plac budowy krakowskiego Tramwaju do Mistrzejowic. Przedstawia specjalistów odpowiedzialnych za realizację inwestycji, zapoznaje ze sprzętem używanym na budowie i zachęca do korzystania z ekologicznego transportu zbiorowego. Zachęcamy …

Znamy metody ograniczenia hałasu wzdłuż inwestycji

Mniej ciężarówek w ruchu, cichy tabor autobusowy, zawężone jezdnie – m.in. takie założenia pozwolą zmniejszyć hałas drogowy wzdłuż nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Niedawno ogłaszaliśmy, że na ostatniej prostej okresu projektowania zlecone zostaną korekty obniżające uciążliwość akustyczną związaną z ruchem …

Ograniczamy liczbę ekranów akustycznych wzdłuż inwestycji!

Mniej ekranów, więcej zieleni – taki efekt przyniosą zmiany projektowe zainicjowane w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Krakowa. Chodzi m.in. ograniczenie ruchu na ul. Meissnera, wymianę floty autobusowej na elektryczną czy zastosowanie nawierzchni obniżającej emisję hałasu. Celem budowy linii tramwajowej do …

Jak na budowie KST IV zyskają rowerzyści?

Ponad 18 tys. m2 ścieżek rowerowych powstanie w ramach budowy linii tramwajowej Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) etap IV. Cykliści komfortowo i bezpiecznie pokonają cały odcinek trasy między skrzyżowaniem ulic Meissnera i Mogilskiej a Mistrzejowicami. Na ciągu ul. Meissnera, ul. Młyńskiej, …

Zgodnie z harmonogramem, czyli jak tyka projektowy zegar

Trzy podstawowe cele każdego projektu budowlanego? Zrealizować inwestycję, zmieścić jej koszty w budżecie i dotrzymać terminów. W osiągnięciu trzeciego z nich pomaga harmonogram realizacji przedsięwzięcia, który powstaje na długo przed wbiciem pierwszej łopaty na placu budowy. Większość zamierzeń budowlanych nie …

W okolicy ronda Barei powstanie ogród deszczowy

Chłonie wody opadowe jak gąbka, dzięki czemu pozwala przeciwdziałać tzw. miejskim wyspom ciepła. Ogród deszczowy – bo o nim mowa – powstanie w okolicy ronda Barei w ramach budowy Tramwaju do Mistrzejowic (KST IV). Tajemnica ogrodu deszczowego tkwi w gruncie …

Informacja pasażerska, czyli skąd wiadomo, kiedy nadjedzie tramwaj?

Każdy przystanek na linii do Mistrzejowic wyposażony będzie w tablice świetlne prezentujące prognozowany czas przyjazdu tramwajów. Za praktyczną informacją dla pasażerów stoi System Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS – ang. Traffic Tram Supervision System). W czasach, gdy każda minuta jest na …

Jak przebudujemy pętlę tramwajową Mistrzejowice?

Wygodne dojście do osiedli, sporo zieleni, nowe oświetlenie – tak po przebudowie zmieni się pętla Mistrzejowice. Pamiętającą lata 70-te pętlę tramwajową przy ul. Jancarza czeka gruntowna przebudowa. Oddana do użytku 29 listopada 1974 roku umożliwiła szybki przewóz pasażerów na odcinku …

Cicha nawierzchnia wzmocni ochronę przed hałasem

Wykonawca linii tramwajowej do Mistrzejowic sięgnie po specjalną mieszankę mineralno-asfaltową, aby jeszcze skuteczniej redukować hałas komunikacyjny. W połączeniu z innymi rozwiązaniami tłumiącymi hałas i drgania zapewni mieszkańcom komfort codziennego funkcjonowania. Tzw. „cicha” nawierzchnia to jedno z rozwiązań pozwalających ograniczyć natężenie …

Główny cel – nowa linia na miarę nowoczesnego miasta [PROJEKTY]

Prezentujemy dokumentację projektową linii do Mistrzejowic, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. Głównym założeniem miasta jest budowa nowoczesnego połączenia mającego na celu ochronę istniejącej przyrody i zachowanie lokalnego charakteru ulic. Projekt linii do Mistrzejowic od samego początku jest nadzorowany przez instytucje zewnętrzne. …

Jak będzie budowany tunel w rejonie ronda Polsadu? Wyjaśniamy!

Tunel w centralnej części linii tramwajowej do Mistrzejowic to element wymagający największego nakładu pracy na budowie. Będzie on wykonywany metodą podstropową na ścianach szczelinowych. Wyjaśniamy jej poszczególne kroki. Zazwyczaj budowę tunelu biegnącego przez obszary zurbanizowane rozpoczyna przekładka sieci podziemnych kolidujących …

Tak realizuje się Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu!

Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic to praktyczna odpowiedź na cele zapisane w Planie adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030. Przyczyni się ona do redukcji emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i wzrostu odporności sektora transportu na negatywne skutki ekstremalnych zjawisk …

Partnerstwo publiczno-prywatne z obiecującymi perspektywami

Nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie samorządy szukają możliwości szybkiego i efektywnego rozwoju. Tak, jak Kraków sięgają po formułę PPP, aby zaoferować mieszkańcom najwyższej jakości usługi, bez nadmiernego obciążania budżetów. Polskie miasta intensywnie się rozwijają, a to …

Rozchodniki zamiast trawy – torowisko na miarę nowoczesnego miasta

Aż 74 proc. powierzchni zajętej pod budowę tramwaju do Mistrzejowic stanowić będą tereny biologicznie czynne. Ich ważnym elementem będzie tzw. zielone torowisko, na którym wykorzystane zostaną maty rozchodnikowe. To ekologiczna i ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnego trawnika. Technologia zielonego torowiska to …

Wybierz najwygodniejszy kanał kontaktu z biurem budowy KST IV

Telefonicznie, mailowo, a może przez Messengera? Przypominamy, w jaki sposób można się z nami skontaktować i jak uzyskać rzetelne informacje o budowie Tramwaju do Mistrzejowic. Od początku działania infolinii projektowej i specjalnej skrzynki e-mail Tramwaju do Mistrzejowic, a więc od …

Tramwaj do Mistrzejowic przyjazny pasażerom z niepełnosprawnościami

Pochylnie, windy, pasy naprowadzające – to tylko przykłady rozwiązań ułatwiających pasażerom z niepełnosprawnościami skorzystanie z komunikacji miejskiej. Projekt linii tramwajowej do Mistrzejowic zawiera ich o wiele więcej, skupiając się szczególnie na potrzebach osób z ograniczeniami ruchowymi, poruszających się na wózkach …

Tramwaj do Mistrzejowic – realizacja prac budowlanych coraz bliżej

– Wykorzystanie wolnego na rynku, kapitału prywatnego pozwoliło rozpocząć realizację projektu, tak ważnego z punktu widzenia mieszkańców. Pierwsza płatność dla partnera dopiero w momencie uruchomienia linii – zaznacza Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Dlaczego w przypadku tej inwestycji …

Nowa zieleń odporna na spaliny, suszę i przemarzanie

Tramwaj do Mistrzejowic to nie tylko torowisko. To tworzona niemal od podstaw przestrzeń miejska, w której trzeba zmieścić wiele funkcji. Trudno wyobrazić ją sobie bez nowych nasadzeń, planowanych w ramach projektu gospodarki zielenią. Przewiduje on pojawienie się ponad 1000 nowych …

Ruszyły pomiary drgań na reprezentatywnych budynkach wzdłuż linii

Potrzeba odpowiednich analiz, aby drgania komunikacyjne nie przekraczały granicy komfortu dla osób, których życie toczy się wokół przyszłej linii tramwajowej. Posłużą do nich m.in. dane zbierane podczas pomiarów wykonywanych w rejonie inwestycji. Czujniki na elementach nośnych budynku oraz dyski wewnątrz …

Zapoznaj się z najnowszymi materiałami projektowymi

Początkiem stycznia złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), uwzględniający projekt architektoniczno-budowlany linii tramwajowej do Mistrzejowic. Poniżej publikujemy najbardziej aktualne arkusze projektowe. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

Podsumowanie roku projektowania linii do Mistrzejowic

Współpraca partnerów prywatnego i publicznego w ramach projektu KST IV potrwa 24 lata. Jak minął pierwszy rok? – podsumujmy! Umowę na zaprojektowanie, pozyskanie finansowania, budowę i utrzymanie linii tramwajowej do Mistrzejowic podpisano jeszcze z końcem grudnia 2020 roku. O wydarzeniu …

Tramwaj pojedzie jeszcze dłuższym tunelem

To już pewne – podziemny przebieg linii do Mistrzejowic wydłuży się do ponad 1,2 km, a tramwaj pokona rondo Młyńskie bezkolizyjnie. Zatwierdzenie dodatkowych środków na inwestycję przez Radę Miasta Krakowa umożliwiło zmiany w umowie PPP. Zatwierdzone z końcem grudnia zmiany …

O Tramwaju przy herbacie. Mobilny Punkt Informacyjny na rondzie Młyńskim

Dzięki budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic rondo Młyńskie zyska na znaczeniu jako punkt przesiadkowy. Z wieściami dotyczącymi naszych zamierzeń inwestycyjnych dotarliśmy do okolicznych mieszkańców w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego ZDMK. Rozmowom, zgodnie z tureckim zwyczajem, towarzyszyła gorąca herbata serwowana przez …

Krakowskie mury inspiracją przystanku Rondo Polsadu [WIZUALIZACJE]

Wiemy już, jak będzie wyglądał przystanek w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic. Motywem przewodnim wybranego przez Gülermak projektu architektonicznego są materiały charakterystyczne dla krakowskich murów – kamień i cegła. Odpowiednie doświetlenie wnętrz podziemnej stacji Rondo Polsadu zapewni pokaźny świetlik. …

Zapoznaj się z raportem z II etapu konsultacji społecznych

Celem II etapu konsultacji społecznych, przeprowadzonych między 16 sierpnia a 10 września, było zaprezentowanie uzgodnionych rozwiązań projektowych i ustalenie w jaki sposób mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Poniżej prezentujemy raport końcowy.

Pozytywna opinia zespołu zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

Rozwiązania dla rowerzystów i pieszych zaprojektowane w ramach KST IV uzyskały pozytywną opinię zespołu zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście. Poniżej prezentujemy arkusze przedstawione zespołowi, na które projektant będzie jeszcze nanosił drobne uwagi zawarte w opinii.

Odpowiednio dobrane środki receptą na drgania komunikacyjne

– Postęp technologiczny obserwowany w ostatnich latach dał możliwości istotnego ograniczenia propagowania drgań do budynków. Mieszkańcy będą usatysfakcjonowani szybką i nowoczesną linią tramwajową oraz nową nawierzchnią na drogach, których nie trzeba będzie remontować, jak kiedyś, po kilku latach – ocenia …

Odpowiedzi po spotkaniu z mieszkańcami online

Poniżej publikujemy pytania i uwagi, które pojawiły się na spotkaniu z mieszkańcami w dn. 7 września, a na które – z uwagi na ograniczoną ilość czasu – nie udzielono odpowiedzi. Kwestie środowiskowe Kiedy będzie wiadomo które dokładnie drzewa będą usunięte? …

Badania terenowe zakończą się w listopadzie

Jesień na trasie przyszłej linii do Mistrzejowic upływa pod znakiem badań geologicznych. Obejmują one odwierty i sondowanie w terenie oraz analizy laboratoryjne pobranych próbek. Cel? Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych, w których będą realizowane prace. Odwierty, które rozpoczęły się w …

Rozwiązania projektowe prezentowane na konsultacjach społecznych

Poniżej publikujemy plansze z rozwiązaniami projektowymi, prezentowanymi podczas spotkań z mieszkańcami w dniach 7 i 9 września 2021 r. Rozwiązania te nadal mogą ulec zmianie w drodze trwających wciąż prac nad projektem architektoniczno – budowlanym.

Tramwaj przekroczy rondo Młyńskie bezkolizyjnie, na poziomie -1

Jest decyzja w sprawie zmian projektowych w obrębie ronda Młyńskiego. Partnerzy projektu budowy linii tramwajowej KST IV porozumieli się w sprawie realizacji alternatywnego wobec pierwotnej koncepcji wariantu przebiegu torowiska – na poziomie  „-1”. Zmiany są odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i …

Co z organizacją ruchu na ul. Aliny? Odpowiadamy mieszkańcom

Budowa linii tramwajowej to duża zmiana dla terenów przez które przebiega. Z jednej strony poprawia ona komfort wielu grup użytkowników wyrażony dostępnością komunikacyjną centrum, a z drugiej – zmienia okolicę. Oto jakie rozwiązania projektowe wypracowano dla rejonu ul. Aliny. Naturalnym …

Ruszył II etap konsultacji dla linii do Mistrzejowic

Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu informują o przystąpieniu do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących „Budowy linii tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Konsultacje rozpoczną się 16 sierpnia, …

Drugi etap konsultacji dla linii do Mistrzejowic

Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu informują o przystąpieniu do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących “Budowy linii tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Konsultacje rozpoczną się 16 sierpnia, …

Pomiary natężenia hałasu wzdłuż planowanej inwestycji zakończone

Przez cały lipiec w rejonie planowanej linii tramwajowej do Mistrzejowic trwały pomiary natężenia hałasu oraz pomiary ruchu. Ich wyniki posłużą do zaprojektowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych. Badania wykonywane były w dni robocze przez cały lipiec, w 10 punktach pomiarowych rozlokowanych w …

Dementujemy błędne założenia petycji w sieci

Anonimowy autor zbiera w sieci podpisy pod petycją z zarzutami pod adresem projektu budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Nacechowane negatywnymi emocjami argumenty mają jednak niewiele wspólnego z rzeczywistymi założeniami inwestycji. W sieci zbierane są podpisy pod petycją zatytułowaną „Podziemny tramwaj …

Tramwaj do Mistrzejowic na posiedzeniu Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice

W ostatni czwartek przedstawiciele projektu wzięli udział w XXXIII sesji Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice prezentując jego założenia i odpowiadając na pytania radnych. Prezentujemy ich listę wraz z odpowiedziami. W jaki sposób tramwaj będzie przekraczał ul. Dobrego Pasterza?  Odpowiedź: Na wysokości …

Tramwaj do Mistrzejowic na posiedzeniu Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

W ostatni czwartek przedstawiciele projektu wzięli udział w XXXI sesji Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, prezentując jego założenia i odpowiadając na pytania radnych. Prezentujemy ich listę wraz z odpowiedziami. 1. Na ul. Meissnera niedawno była wymieniana instalacja ciepłownicza – czy …