Do końca września przyjmujemy zgłoszenia od osób zainteresowanych przeprowadzeniem inwentaryzacji stanu nieruchomości znajdujących się w strefie wpływu budowy. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące prowadzonych oględzin.

 • Gdzie można znaleźć informacje o prowadzonych oględzinach?

Najważniejsze informacje wraz z mapą oraz danymi do kontaktu można znaleźć na naszej stronie [link]

 • Co będzie sprawdzane?

Oględziny budynków polegają na wykonaniu zwięzłego opisu konstrukcji wytypowanych nieruchomości, wykonaniu dokumentacji fotograficznej oraz spisaniu protokołu z opisem aktualnego stanu technicznego.

 • Jak zgłosić chęć udziału w inwentaryzacji?

Jeśli Spółdzielnia Mieszkaniowa nie zbiera zgłoszeń, można zgłaszać się również bezpośrednio poprzez adres e-mailowy: info@tramwajdomistrzejowic.pl (potrzebny jest dokładny adres oraz numer telefonu) lub telefonicznie w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku pod numerem: 722 22 00 88

 • Czy pracownicy przeprowadzający oględziny mają uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane konieczne są do przeprowadzania ekspertyz technicznych, obecnie przeprowadzane są oględziny budynków do czego uprawnienia nie są konieczne.

 • Dlaczego wskazane budynki zostały wybrane do inwentaryzacji? Kto dokonał wyboru tych budynków i mieszkań oraz na podstawie jakich kryteriów?

Budynki znajdujące się w tzw. strefie wpływu budowy wskazał Projektant. Zostały one wytypowane na podstawie prognoz oddziaływania inwestycji. Mapa z zaznaczonymi nieruchomościami wybranymi do oględzin znajduje się tutaj.

 • Dlaczego warto się zgłosić do inwentaryzacji?

Dzięki inwentaryzacji Mieszkańcy, Władze miasta oraz Wykonawca będą mieli pełną dokumentację dotyczącą stanu nieruchomości. Oględziny mieszkań i budynków przeprowadzane są przed rozpoczęciem prac budowlanych. Pomoże to rozwiać wszelkie wątpliwości i jednoznacznie ocenić ewentualny wpływ robót na sąsiadujące obiekty.

 • Czy mogę się zgłosić do inwentaryzacji, jeśli mam dużo pęknięć na ścianach?

Tak, można zgłosić się do inwentaryzacji, nawet jeśli jest dużo pęknięć na ścianach. Inwentaryzacja polega na udokumentowaniu aktualnego stanu budynku. Pęknięcia na ścianach lub inne zniszczenia zostaną opisane i sfotografowane.

 • Dlaczego inwentaryzacja nie została przeprowadzona przed projektowaniem?

Inwentaryzacja powinna być jak najbardziej aktualna i odzwierciedlać rzeczywisty stan nieruchomości, dlatego wykonywana jest bezpośrednio przed rozpoczęciem głębokich wykopów / prac budowlanych.  

 • Czy budowa KST 4 jest bezpieczna dla budynków i mieszkań?

Tak, projekt KST4 otrzymał wszelkie niezbędne pozwolenia i został odpowiednio zaprojektowany. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz przepisami prawymi.

 • Do kiedy można się zgłosić?

Inwentaryzacje są przeprowadzane od połowy lipca do końca września 2023 roku. Na przełomie września i października planowane jest rozpoczęcie pierwszych głębokich wykopów w okolicy Ronda Polsadu.

 • Jakie badania geotechniczne były wykonywane wcześniej?

Pierwsze wstępne badania geotechniczne zostały wykonane przez Miasto Kraków jeszcze na etapie przygotowania dokumentacji do przetargu na wyłonienie Wykonawcy. Kolejne wykonał zespół Wykonawcy i Projektanta na etapie Projektu Budowlanego. Następne badania wykonano już na etapie projektu wykonawczego.

Ocena stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania została już przygotowana na etapie projektu architektoniczno-budowlanego.