W związku z nadchodzącymi pracami budowlanymi wykonawca przeprowadzi inwentaryzację istniejącego stanu budynków, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Dzięki przeprowadzeniu analizy przed rozpoczęciem prac, mieszkańcy, władze miasta oraz wykonawca będą mieć pewność, że cały proces przebiega zgodnie z planem i nie niesie ze sobą negatywnych konsekwencji dla otoczenia.

Budynki wskazane przez Projektanta znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, zgodnie z załączoną mapą poglądową, zostaną zinwentaryzowane przez firmę specjalistyczną po otrzymaniu zgłoszenia i zgody na takie czynności. Inwentaryzacja powinna być jak najbardziej aktualna, dlatego wykonujemy ją bezpośrednio przed rozpoczęciem prac mogących mieć potencjalnie wpływ na budynek.

Co będzie sprawdzane?

Oględziny budynków i lokali polegają na zwięzłym opisie konstrukcji wytypowanych nieruchomości, wykonaniu dokumentacji fotograficznej i spisaniu protokołu z opisem ich aktualnego stanu technicznego.

Budynki mieszkalne jednorodzinne zostaną zinwentaryzowane zakresie elewacji, udostępnionych wnętrz, ogrodzenia, otoczenia, zieleni, podjazdów oraz chodników. Pozostałe rodzaje budynków podlegają prospekcji w zakresie elewacji oraz dostępnych ciągów komunikacyjnych, garaży podziemnych (jeśli istnieją), ogrodzenia, zieleni.

Oględziny planowane są od połowy lipca do końca sierpnia 2023 roku, lecz nie później niż przed rozpoczęciem prac na danym terenie.

Jak zgłosić chęć udziału w inwentaryzacji?

Do Zarządów Spółdzielni skierowano wnioski o poinformowanie mieszkańców o prowadzonych pracach. Prosimy o reagowanie na pojawiające się ogłoszenia.

Osobą kierującą tymi pracami w terenie jest Mateusz Szubiński, tel. 669 667 776

Można zgłaszać się również się bezpośrednio poprzez adres e-mailowy: info@tramwajdomistrzejowic.pl (prosimy podawać dokładny adres oraz numer telefonu) lub telefonicznie w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku pod numerem: 722 22 00 88.

Osoby wykonujące inwentaryzację uzgodnią każdorazowo termin wykonania prac bezpośrednio z właścicielem. Inwentaryzacja trwa w zależności od wielkości lokalu i skomplikowania maksymalnie kilka godzin.

Po inwentaryzacji zostanie sporządzany raport. Właściciel może otrzymać egzemplarz dokumentu niezwłocznie po jej przeprowadzeniu lub w uzgodnionym terminie.

Przykładowy protokół z oględzin: