Multimedia

Spotkanie online z ekspertami – konsultacje społeczne

Zapis całego spotkania

Streszczenie planowanego przebiegu linii

Streszczenie założeń projektowych

Przebieg trasy

Film z drona

Drone footage

Mobilny Punkt Informacyjny na rondzie Młyńskim