Multimedia

Uzgodnienia zmian na ul. Meissnera

Książeczka dla dzieci "Tramwaj do Mistrzejowic"

cz. 1 – O Gülermak

cz. 2 – Tramwaj w mieście

cz. 3 – Kto buduje tramwaj

cz. 4 – Maszyny budowlane

Korzyści dla mieszkańców

Spotkanie online z ekspertami – konsultacje społeczne

Zapis całego spotkania

Streszczenie planowanego przebiegu linii

Streszczenie założeń projektowych

Przebieg trasy

Film z drona

Drone footage

Mobilny Punkt Informacyjny na rondzie Młyńskim