W związku z rozpoczęciem prac przy budowie podziemnego przystanku oraz tunelu zakończyliśmy przyjmować zgłoszenia od osób chętnych na oględziny budynków i mieszkań znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji. Od lipca zinwentaryzowano niemal 500 mieszkań.  

W połowie lipca informowaliśmy Państwa o możliwości zgłoszenia się do przeprowadzenia oględzin istniejącego stanu budynków i mieszkań znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji wyznaczonej przez projektanta [link]. Ze względu na rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych w najbliższych dniach przeprowadzimy ostatnie z umówionych wcześniej inwentaryzacji.  

Oględziny zostały przeprowadzone bezpośrednio przed rozpoczęciem prac, aby mieszkańcy, władze miasta oraz wykonawca mieli pewność, że roboty przebiegają zgodnie z pierwotnymi założeniami.  

Właściciele nieruchomości, u których przeprowadzono inwentaryzację są uprawnieni do otrzymania kopii protokołu. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu: info@tramwajdomistrzejowic.pl.  

Dziękujemy za współpracę i liczne zgłoszenia.