Skrzyżowanie ul. Meissnera i al. Jana Pawła II zna każdy rowerzysta przemieszczający się między centrum miasta a Nową Hutą. Trudno nazwać je bezpiecznym z uwagi na podział przestrzeni między pieszych a cyklistów oraz lokalizację ekranu akustycznego. Dzięki nowym rozwiązaniom w tym miejscu poszerzy się pole widoczności dla wszystkich użytkowników ruchu.

Układ meandrujących chodników i dróg dla rowerów w północnym narożniku skrzyżowania Meissnera – Jana Pawła II nie ułatwia życia ich użytkownikom. Skłania do skracania sobie drogi, co zwiększa ryzyko kolizji. Do tego ciągnący się tuż przy tym układzie ekran akustyczny oddzielający go od jezdni ogranicza widoczność zarówno cyklistom, jak i kierowcom. Ci pierwsi wyjeżdżający zza ekranu tuż na przejazd rowerowy przecinający ul. Meissnera ryzykują zderzenie z pojazdami skręcającymi w prawo z al. Jana Pawła II. Ten punkt na mapie Krakowa zdecydowanie wymagał przeorganizowania, czym zajęli się projektanci przy okazji planowanej budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic.

Lepsza widoczność na skrzyżowaniu ul. Meissnera i al. Jana Pawła II

Wspomniane skrzyżowanie to newralgiczne miejsce dla budowniczych nowej linii. To tutaj tramwaje jadące ul. Meissnera włączą się do ruchu na torowisko prowadzące ul. Mogilską w stronę centrum. Zakładane roboty nie ograniczą się jednak tylko do wbudowania rozjazdów i szyn. Przebudowana zostanie też infrastruktura dla kierowców, pieszych i rowerzystów, a północny narożnik zmieni się nie do poznania.

Ekran zlokalizowany obecnie przy ul. Jana Pawła II zostanie przesunięty o ok. 25-30m od skrzyżowania, a ciąg pieszy i droga dla rowerów znajdą się po zewnętrznej jego stronie, przy jezdni. Dzięki temu kierowcy i rowerzyści będą lepiej widoczni dla siebie nawzajem. Zwiększy się też pole widoczności pieszych. Na ciągu wzdłuż al. Jana Pawła II zastosowane zostaną ekrany nieprzezierne, a na rogu i wzdłuż ul. Meissnera – przezroczyste.

Mniej kolizji, intuicyjny przejazd

Ponadto cykliści chcący kontynuować jazdę z al. Jana Pawła II w ul. Mogilską, nie będą musieli dwukrotnie przecinać ciągów pieszych. Podobnie – bardziej intuicyjnie i bezpieczniej z punktu widzenia użytkowników niż obecnie – zaprojektowane będą układy ciągów pieszych i rowerowych w pozostałych narożnikach tego skrzyżowania.