Jak wygląda teren naszej inwestycji po 5 miesiącach prac? Co udało nam się zrobić w listopadzie oraz co planujemy w grudniu? Odpowiadamy.

Od listopada Rady Budowy z udziałem strony społecznej odbywają się dwa razy w miesiącu. Podczas trzeciego i czwartego spotkania przedstawiciele Partnera Prywatnego, Podmiotów samorządowych i mieszkańcy koncentrowali się głównie na tematyce związanej z aktualną organizacją ruchu. 

Od 18 listopada obowiązuje etap 2.2 czasowej organizacji ruchu. Dodatkowe zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni pojawiły się na ul. Meissnera oraz ul. Młyńskiej. Zmiany te obowiązują wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października. Więcej informacji zarówno o etapie 2 jak również o etapie 2.2: [link], [link]

W ostatnim tygodniu miesiąca na plac budowy wjechała głębiarka “Lucjan”, oznacza to powrót do głębienia ścian szczelinowych oraz budowy podziemnego przystanku “Rondo Polsad”.

Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje, które stanowią obudowę tunelu, minimalizują wpływ wykopu na zabudowę w sąsiedztwie obiektu i przejmują parcia gruntu i wód gruntowych. Więcej [link].  

28 listopada odwiedziliśmy jedno z Krakowskich przedszkoli w ramach prowadzonych warsztatów „Mali mistrzowie – tramwajem do Mistrzejowic”.  

“Mali mistrzowie – tramwajem do Mistrzejowic” to bezpłatne zajęcia edukacyjne podczas których młodzi inżynierowie, poprzez zabawę, zdobywają wiedzę na temat technologii budowy tramwaju i różnych rodzajów transportu publicznego. Poznają także zasady bezpieczeństwa na budowie i w komunikacji miejskiej. Więcej: [link] 

Jakie prace planowane są na grudzień? 

W grudniu skupimy się na budowie tunelu, a dokładnie na budowie Stacji „Rondo Polsad”. Rozpoczniemy również prace na rondzie Młyńskim, w tym budowę platform roboczych dla stacji “Rondo Młyńskie”, budowę wyjść ze stacji oraz komory rozjazdowej dla pre-metra – w zakresie ścian szczelinowych.  

Najbardziej wymagającym fragmentem inwestycji jest odcinek między rondami Młyńskim a Barei, gdzie powstaje tunel tramwajowy. Aby go zrealizować, konieczne jest przesunięcie 400-metrowego podziemnego odcinka Sudołu Dominikańskiego, który obecnie przebiega w pasie oddzielającym jezdnie ul. Młyńskiej między rondem Młyńskim a ul. Miechowity. W grudniu realizować będziemy prace związane z budową nowego kanału Sudołu Dominikańskiego. 

Kontynuowana będzie również przebudowa sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowych, telekomunikacyjnych oraz kabli energetycznych.  

Poniżej prezentujemy krótki film dokumentujący piąty miesiąc prac: