Wznowiliśmy prace związane z budową podziemnego przystanku “Rondo Polsad”, a konkretnie – powróciliśmy do etapu głębienia ścian szczelinowych. Na placu budowy pojawiła się nowa głębiarka o imieniu “Lucjan”.   

Po zakończeniu przygotowań terenu pod budowę tunelu, rozpoczyna się proces głębienia ścian szczelinowych. Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje wykonywane w wąskich szczelinach w gruncie, pełniące funkcję konstrukcyjnej obudowy tunelu. Ściany te nie tylko minimalizują wpływ wykopu na otoczenie, lecz także przejmują parcia gruntu i wód gruntowych. Wykopy sięgać będą ponad 20 metrów w głąb ziemi. 

Konstrukcja ścian szczelinowych umożliwia efektywne przenoszenie znacznych obciążeń, co wpływa na stabilność całej budowli. Działa to nie tylko jako zabezpieczenie techniczne, ale także jako element, który minimalizuje zakłócenia w sąsiedztwie obiektu.  

Podczas budowy ścian szczelinowych konieczne jest wykonywanie ich w sposób ciągły, co obejmuje również roboty nocne. Nieprzerwany proces betonowania jest kluczowy dla osiągnięcia optymalnych rezultatów. Zastosowany sposób prowadzenia prac nie pozostawia możliwości przerywania betonowania, a wystąpienie takiej przerwy może skutkować poważnymi oraz trwałymi wadami konstrukcji i uniemożliwić zapewnienie wysokiej jakości robót. Chcemy jednak zapewnić, że najbardziej uciążliwe prace – czyli głębienie ścian szczelinowych wykonywane jest w ciągu dnia.