Poniżej publikujemy plansze z rozwiązaniami projektowymi, prezentowanymi podczas spotkań z mieszkańcami w dniach 7 i 9 września 2021 r. Rozwiązania te nadal mogą ulec zmianie w drodze trwających wciąż prac nad projektem architektoniczno – budowlanym.

Skrzyżowanie Lema – Meissnera – Mogilska – Jana Pawła II
Skrzyżowanie Lema – Meissnera – Mogilska – Jana Pawła II wraz z ul. Meissnera
Rondo Młyńskie z torowiskiem na poziomie -1
Tunel pod rondem Polsadu, ul. Lublańska i skrzyżowanie czterowlotowe w miejscu ronda Barei (wariant podstawowy)
Skrzyżowanie czterowlotowe w miejscu ronda Barei (wariant podstawowy) wraz z ul. Strzelców
Skrrzyżowanie czterowlotowe w miejscu ronda Barei (wariant podstawowy) wraz z ul. Dobrego Pasterza
Rondo Barei (wariant alternatywny) wraz z ul. Dobrego Pasterza
Ul. Dobrego Pasterza, ul. Krzesławicka i ul. Bohomolca
Ul. Bohomolca c.d.
Ul. Jancarza wraz z pętlą Mistrzejowice