Budowa linii tramwajowej to duża zmiana dla terenów przez które przebiega. Z jednej strony poprawia ona komfort wielu grup użytkowników wyrażony dostępnością komunikacyjną centrum, a z drugiej – zmienia okolicę. Oto jakie rozwiązania projektowe wypracowano dla rejonu ul. Aliny.


Naturalnym jest, że mieszkańcy zgłaszają się do nas osobiście i przez radnych, wyrażając swoje wątpliwości. Dostrzegamy zainteresowanie projektem i jesteśmy gotowi do dialogu, dlatego jego realizacji towarzyszą działania informacyjne. Dla mieszańców dostępna jest infolinia (tel. 722 22 00 88) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz e-mail kontaktowy (info@tramwajdomistrzejowic.pl), a niebawem otworzymy punkt informacyjny.
Rozumiejąc potrzeby mieszkańców – także tych, którzy w rejonie inwestycji zamieszkali niedawno –uruchomiliśmy drugi etap konsultacji społecznych, który zaplanowano następująco:
1. 16 sierpnia – 6 września – ankieta online służąca zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy dostępna tutaj: https://forms.office.com/r/Tun5wkygx3
2. Moderowane spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów, których celem jest zaprezentowanie gotowych rozwiązań projektowych dla budowy Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zebranie uwag dotyczących dostosowania go do potrzeb mieszkańców
• 7 września 2021, godz. 17:00-19:00 – spotkanie online
• 9 września 2021, godz. 17:00-19:00, Szkoła Podstawowa nr 64 ul. Sadzawki 1 – spotkanie stacjonarne (obowiązuje rejestracja i limit miejsc)
3. Telefoniczne dyżury ekspertów pod numerem tel. 12 616 72 55
• 8 września 2021, godz. 15:00-17:00
• 10 września 2021, godz. 10:00-12:00
Zachęcamy do udziału w konsultacjach i przesyłanie zapytań. Obecnie z projektem można zapoznać się na stronie audytu ds. niechronionych uczestników ruchu drogowego (Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (mobilnykrakow.pl)), a we wrześniu zaprezentujemy wersję zawierającą zebrane m.in. podczas audytu uwagi.
Podczas tych konsultacji chcemy rozmawiać o szczegółowych rozwiązaniach projektu, takich jak np. te zgłaszane przez mieszkańców ul. Aliny. Obawiają się oni, że w wyniku budowy nowej infrastruktury zwiększy się ruch na tej wewnętrznej ulicy, tymczasem jest zupełnie odwrotnie, co obrazuje poniższy schemat.


Obecnie ul. Aliny jest ogólnodostępną ulicą, z której ruch odbywa się w kierunku ul. Krzesławickiej, a przez nią w Dobrego Pasterza i Bohomolca. Po przebudowie ul. Krzesławicka zostanie zaślepiona z obu stron, co uniemożliwi bezpośredni zjazd z ul. Dobrego Pasterza i Bohomolca, nadając jej charakter wewnętrzny i gwarantując tym samym bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W odpowiedzi na obawy mieszkańców o to, że ul. Krzesławicka może stać się „dzikim parkingiem”, analizowane są w tym miejscu ograniczenia postoju. W założeniu odcinek ten będzie ciągiem pieszo- jezdnym.
Swobodny przejazd przez ul. Aliny, która zgodnie ze stanem prawnym jest ulicą ogólnodostępną, umożliwi mieszkańcom wygodny dostęp do posesji od strony ul. Kwartowej, natomiast od północy dojazd będzie możliwy z wykorzystaniem ul. Marchołta i ewentualnie Jana Brzechwy. Jeśli chodzi o obawy dotyczące realizowanej nowej inwestycji wielorodzinnej w tym kwartale, to nie będzie ona miała bezpośredniego wjazdu z ul. Bohomolca.

Wszystkie powyższe rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o ograniczeniu tranzytu wewnątrz kwartału, tak by znajdujące się w nim drogi służyły przede wszystkim mieszkańcom. Ponadto chcemy zapewnić, że torowisko na większości odcinków będzie wykonane w konstrukcji torowiska „zielonego”, a w ramach realizowanego projektu przewidziane jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów oraz wykonanie trawników. Natomiast w celu obniżenia hałasu generowanego przez samochody – nawierzchnie dróg będą wykonane z wykorzystaniem mas SMA.