Jesień na trasie przyszłej linii do Mistrzejowic upływa pod znakiem badań geologicznych. Obejmują one odwierty i sondowanie w terenie oraz analizy laboratoryjne pobranych próbek. Cel? Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych, w których będą realizowane prace.

Odwierty, które rozpoczęły się w trzecim tygodniu września zakładają prace w ok. 120 punktach wyznaczonych w pasie terenu przeznaczonego pod inwestycję. W rejonie planowanego tunelu tramwajowego wykonywane są odwierty głębokie, na pozostałym obszarze, na którym przewidziana jest budowa torowiska i dróg – odwierty płytkie. Już w trakcie ich trwania, na miejscu, geolodzy sprawdzają parametry i układ warstw podłoża w danym punkcie. Kolejny etap badań obejmuje sondowanie i analizy laboratoryjne pobranych próbek, pozwalające dokładnie poznać warunki gruntowo – wodne, w których będzie posadowiona nowa infrastruktura dla tramwaju.

Badania zakończą się w listopadzie. Jakiej wiedzy dostarczą projektantowi i wykonawcy projektu? Pozwolą ustalić np. na jakim poziomie znajduje się woda gruntowa, dzięki czemu inżynierowie będą mogli odpowiednio zaprojektować obniżoną część torowiska oraz dobrać adekwatną metodę zabezpieczenia wykopów. Umożliwią także określenie czy wydobyty urobek (grunt) z wykopów będzie mógł być ponownie wykorzystany w celach budowlanych.

Dokładne rozpoznanie geologiczne podłoża jest podstawą do bezpiecznego zaprojektowania nowej infrastruktury i minimalizacji wpływu budowy do granicy inwestycji.