W nocy z 27 na 28 września miało miejsce awaryjne zajęcie jezdni Ronda Polsadu. Prowadzone prace związane były z koniecznością zapewnienia drożności infrastruktury podziemnej.   

Roboty zostały przeprowadzone w godzinach nocnych, tak by zminimalizować niedogodności dla mieszkańców i kierowców.    

Rozumiemy, że prowadzone prace mogły być uciążliwe, jednak były one konieczne. Dostęp do ciągów komunikacyjnych został w pełni przywrócony przed porannym szczytem komunikacyjnym. 

Nasi pracownicy, po przeanalizowaniu stanu instalacji stwierdzili, że konieczne mogą być dalsze, punktowe ingerencje w infrastrukturę podziemną.  

Przepraszamy za wszelkie niegodności i dziękujemy za wyrozumiałość.