Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu informują o przystąpieniu do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących “Budowy linii tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Konsultacje rozpoczną się 16 sierpnia, a zakończą 13 września br. Pierwszy etap odbył w się w 2015 r.

W pierwszym etapie konsultacji, które odbyły się w 2015 roku – 63 proc. mieszkańców opowiedziało się za realizacją inwestycji. Wówczas ostatecznie zdecydowano się na wybór ok. 4,5-kilometrowej trasy, biegnącej niemal na całej długości wzdłuż istniejących ulic, przecinającej trzy istotne dla systemu komunikacyjnego Krakowa ronda i wpinającej się w istniejące torowisko do Nowej Huty na skrzyżowaniu ul. Meissnera i al. Jana Pawła II.

W czasie drugiego etapu konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się z gotowymi rozwiązaniami projektowymi. Celem konsultacji jest zaprezentowanie uzgodnionych rozwiązań projektowych i ustalenie w jaki sposób mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców. W uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzonej analizie oraz w miarę posiadanych możliwości, zostaną one uwzględnione w projekcie, tak aby zabezpieczyć interesy zarówno mieszkańców, jak i Gminy Miejskiej Kraków.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

  • 9 sierpnia 2021 – zapowiedź konsultacji społecznych,
  • 16 sierpnia 2021 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji
  • 10 września2021 – zakończenie konsultacji społecznych.

Formy konsultacji:

  1. Udostępniona zostanie ankieta online, służąca zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy. Wyniki ankiety zostaną przedstawione w raporcie.
  2. Odbędą się dwa moderowane spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkań będzie zaprezentowanie rozwiązań projektowych dla budowy Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego oraz zebranie uwag dot. dostosowania go do potrzeb mieszkańców. Jedno ze spotkań odbędzie się na platformie elektronicznej. Z odpowiednim wyprzedzeniem udostępniony zostanie link umożliwiający wzięcie udziału w spotkaniu. Drugie spotkanie odbędzie się w formule stacjonarnej. Z odpowiednim wyprzedzeniem zostaną podane szczegóły z nim związane. Ze względu na obostrzenia epidemiczne, udział w tym spotkaniu będzie limitowany pod względem liczebności.
  3.  Przewidziane są telefoniczne dyżury eksperckie w dwóch terminach.

Bieżące informacje o inwestycji oraz o konsultacjach pojawią się na stronach www.tramwajdomistrzejowic.pl, www.zdmk.krakow.pl www.razemwdialogu.pl orazwww.inwestycje.krakow.pl. Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców od drugiej połowy czerwca br. jest infolinia, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem tel. 722 22 00 88.