Rok 2023 upłynął pod znakiem wielu wyzwań na budowie Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic. Przygotowaliśmy dla was zestawienie najistotniejszych wydarzeń minionego roku.

Nowy rok rozpoczęliśmy od pozytywnego wydarzenia – 30 stycznia podpisaliśmy umowę bezpośrednią, dotyczącą IV etapu rozbudowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. To zakończenie kilkuletnich prac dokumentacyjnych i prac nad sfinansowaniem największego w Polsce projektu transportowego.

9 maja, otrzymaliśmy Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Uzyskanie ZRID-u było dla nas kamieniem milowy, otwierającym drogę do rozpoczęcia budowy linii tramwajowej. Więcej: [link]

Budowa Szybkiego Tramwaju IV w Krakowie spotkała się z intensywnymi reakcjami społecznymi. W związku z tym podjęliśmy wysiłki w celu złagodzenia obaw mieszkańców. Odbył się szereg spotkań konsultacyjnych, podczas których zebrane zostały opinie i uwagi lokalnej społeczności. Dążąc do uwzględnienia głosu mieszkańców, dokonaliśmy modyfikacji projektu, mających na celu minimalizację negatywnego wpływu inwestycji na otaczające środowisko oraz komfort codziennego życia mieszkańców. Od jesieni mieszkańcy biorą również udział w radach budowy (najpierw raz w miesiącu, następnie w cyklach dwutygodniowych).

W czerwcu wprowadziliśmy I etap czasowej organizacji ruchu, a od lipca rozpoczęliśmy prace przygotowawcze związane z przebudową infrastruktury i budową linii tramwajowej. Całe lato upłynęło nam na intensywnych przygotowaniach terenu, obejmującym m.in. wyburzenia, wycinkę drzew kolidujących z planowaną infrastrukturą oraz prace związane z przebudową sieci podziemnych.

Wrzesień rozpoczęliśmy od spotkania z mieszkańcami. Rady Budowy, w których uczestniczy strona społeczna, to doskonała okazja, by móc dowiedzieć się bezpośrednio od przedstawicieli Partnera Prywatnego oraz Podmiotów samorządowych o prowadzonej inwestycji. 

Początkiem jesieni rozpoczęły się przygotowania do budowy podziemnego przystanku „Rondo Polsad”. W pierwszej kolejności skoncentrowaliśmy się na wykonywaniu niezbędnych przekopów kontrolnych oraz przygotowaniu platform roboczych pod głębiarkę. Do końca września prowadziliśmy także oględziny budynków i mieszkań znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji. Od lipca udało się nam zinwentaryzować blisko 500 mieszkań. 

W pierwszym tygodniu października w okolicy Estakady im. Mateusza Iżyckiego, przystąpiliśmy do zasadniczej części robót geotechnicznych oraz rozpoczęliśmy wykopy o głębokości przekraczającej 20 metrów, tworząc ściany szczelinowe stacji podziemnej „Rondo Polsad”. Więcej o tym czym są ściany szczelinowe znajdziecie: [link]

Od 21 października mieszkańców północnej części Krakowa obowiązuje 2 etap tymczasowej organizacji ruchu, związany z przebudową sieci podziemnych oraz budową tunelu. Zamknięcia i zwężenia pasów drogowych, zmiany relacji z pierwszeństwem przejazdów czy odcinkowe wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych obejmują ulice Lublańską, Młyńską oraz aleje Bora Komorowskiego. Natomiast od 18 listopada dodatkowe zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni pojawiły się na ul. Meissnera oraz ul. Młyńskiej. Więcej: [link] 

W tym samym czasie na naszym placu budowy pojawiła się głębiarka “Lucjan”, co oznaczało powrót do głębienia ścian szczelinowych oraz budowy podziemnego przystanku “Rondo Polsad”. Więcej: [link]

W przedostatnim miesiącu roku odwiedziliśmy również przedszkola w ramach edukacyjnych warsztatów “Mali mistrzowie – tramwajem do Mistrzejowic”. Poprzez zabawę pokazywaliśmy najmłodszym jak wygląda budowa linii tramwajowej oraz omawialiśmy kwestie bezpieczeństwa obowiązujące na budowie. Więcej: [link] 

W grudniu skupiliśmy się na realizacji projektu budowy stacji  “Rondo Polsad”. Rozpoczęliśmy także prace na rondzie Młyńskim, w tym budowę platform roboczych dla stacji “Rondo Młyńskie”, budowę wyjść ze stacji komory rozjazdowej dla pre-metra – w zakresie ścian szczelinowych oraz budowę nowego Sudołu Dominikańskiego. 

Mijający rok to czas, w którym rozpoczęliśmy zasadnicze prace nad budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. W nadchodzącym 2024 roku praca będzie kontynuowana, a jej efekty staną się jeszcze bardziej widoczne. Skupimy się na budowie tunelu, który przebiegać będzie pod rondem Młyńskim i rondem Polsadu, przebudowie i budowie Sudołu Dominikńskiego oraz infrastruktury podziemnej.