W nawiązaniu do prac przeprowadzanych na podstawie decyzji Urzędu Miasta Krakowa o modyfikacji Polecenia Zmiany nr 4, zamieszczamy stanowisko Wykonawcy dotyczące ich przebiegu.

W dniu wczorajszym kontynuowaliśmy wycinkę drzew oraz krzewów po zachodniej stronie ulicy Lublańskiej na odcinku od ronda Barei do ronda Polsadu. Prace odbywały się na wysokości przedszkola.

Drzewa i krzewy o nieznacznych obwodach są tam nierównomiernie rozkrzewione i mają mocno poprzerastane i splątane korony. Część z konarów drzew przechodzi nad ogrodzeniem przedszkola i kieruje się w stronę terenu przedszkola.

Prace prowadziliśmy pod ciągłym nadzorem naszych kierowników i przy pełnej zgodzie z zasadami BHP. Teren robót był wygrodzony przed dostępem osób postronnych. Byliśmy również w stałym kontakcie z Panią Dyrektor przedszkola.

Tak jak wspomniałem jedna z gałęzi drzewa zlokalizowanego na wysokości końca ostatniego przęsła (sam narożnik terenu przedszkola) przy południowej stronie ogrodzenia była usytuowana bezpośrednio nad ogrodzeniem.

Nasi pracownicy w sposób kontrolowany dokonali opuszczenia tej gałęzi na ogrodzenie, a następnie przełożyli ją ręcznie na nad nim. W pobliżu nie było dzieci, a nasze służby czuwały nad całym procesem technologicznym wycinki.

Całe ogrodzenie przedszkola biegnące wzdłuż ulicy Lublańskiej (równolegle do niej) jest przewidziane do demontażu, więc nie ma tutaj mowy o powstaniu szkody na rzecz osób trzecich. Obecnie ogrodzenie nadal pełni swoja funkcję, jest szczelne i nie zostało uszkodzone, a o jego demontażu powiadomimy ze stosownym wyprzedzeniem dyrekcję przedszkola.