Dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami jest jednym z kluczowych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się projektanci nowoczesnych miast. Dzięki infrastrukturze, która towarzyszy inwestycji „Tramwaj do Mistrzejowic”, osoby z niepełnosprawnością wzroku wkrótce zyskają nową przestrzeń dostosowaną do ich potrzeb.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku doświadczają różnych niebezpieczeństw w trakcie codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Aby dotrzeć do pracy, szkoły czy sklepu, muszą pokonać wiele barier architektonicznych. Nie wszystkie z nich da się usunąć, ale wiele można odpowiednio wcześniej zasygnalizować i zaprojektować w sposób polepszający dostępność

W projekcie Tramwaju do Mistrzejowic na przystankach podziemnych Rondo Młyńskie i Rondo Polsadu zaprojektowano specjalne fakturowe oznaczenia nawierzchni, które pozwalają osobom z ograniczeniami wzroku na wygodne i bezpieczne korzystanie z transportu publicznego. Dzięki czterem rodzajom płytek fakturowych wbudowanych w posadzkę osoby poruszające się przy pomocy laski dla niewidomych są w stanie rozróżnić dotykowo fakturę nawierzchni.

– Wszystkie przewidziane rodzaje fakturowych oznaczeń nawierzchni są istotne dla osób z niepełnosprawnością wzroku, ponieważ ułatwiają im poruszanie się w przestrzeni miejskiej i zwiększają ich bezpieczeństwo – mówi Łukasz Jaworski, koordynator ds. architektury z firmy Gulermak.

Jakie rodzaje fakturowych oznaczeń nawierzchni zastosujemy?

  • Pas ostrzegawczy to płyta fakturowa z guzkowatymi wypustkami ułożona poprzecznie do kierunku ruchu, która sygnalizuje zbliżanie się do niebezpieczeństwa lub przeszkody. W przypadku projektu Tramwaj do Mistrzejowic, to np. krawędź peronu, krawędź schodów lub drzwi do windy,
  • Pas prowadzący tworzą płyty z podłużnymi rowkami, które pozwalają odczytać kierunek ruchu i umożliwiają osobom z niepełnosprawnością wzroku łatwiejszą orientację w przestrzeni,
  • Pole uwagi to kwadratowa płyta z wypustkami, która informuje o zmianie kierunku poruszania się lub skrzyżowaniu pasów prowadzących,
  • Pole oczekiwania to płyta fakturowa również o kształcie kwadratu, lecz większego, która wskazuje osobie z niepełnosprawnością wzroku miejsce oczekiwania na nadjeżdżający tramwaj. Jest to punkt, gdzie powinny zatrzymać się drzwi tramwaju, aby pasażer mógł swobodnie dostać się do środka.

Fakturowe oznaczenia nawierzchni to tylko jedno z rozwiązań, które pomagają osobom niedowidzącym poruszać się w przestrzeni publicznej – Ważne jest również zapewnienie odpowiedniej liczby opraw oświetleniowych i jego natężenia oraz wykorzystanie dźwiękowych sygnalizatorów, które informują o nadjeżdżającym tramwaju lub autobusie – dodaje Łukasz Jaworski.

Poprawa dostępności przestrzeni publicznej pozwoli na zwiększenie liczby osób korzystających z transportu publicznego, co wpłynie na zmniejszenie ruchu samochodowego oraz zanieczyszczenia powietrza. Warto zatem podjąć działania na rzecz dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku, aby stworzyć miasta bardziej przyjazne dla wszystkich.