W czwartek, 23 maja, miała miejsca Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Partnera Prywatnego Podmiotów Samorządowych oraz strony społecznej. Podczas spotkania omówiono trzy kluczowe tematy istotne dla mieszkańców.

Ograniczenia parkowania na ul. Janickiego 

Od 23 maja przy ul. Janickiego trwają prace związane z przebudową sieci cieplnych. W związku z tym możliwość parkowania wzdłuż tej ulicy będzie ograniczona.  

Prosimy mieszkańców, aby zwracali uwagę na pojawiające się znaki oraz wygrodzenia uniemożliwiające parkowanie.  

Prace potrwają przez około dwa tygodnie.  

Pętla tramwajowa Mistrzejowice  

Od 24 czerwca rozpocznie się przebudowa pętli tramwajowej Mistrzejowice, co wiąże się z jej całkowitym zamknięciem. Projekt zakłada zmianę geometrii pętli. 

Zakończenie prac planowane jest na początek września.  

Likwidacja ścieżek rowerowych  

Obecnie, wraz z Miejskim Inżynierem ruchu pracujemy nad zmiana układu ścieżek rowerowych. 

Planowane jest przełożenie ścieżek rowerowych na jezdnie na całym zakresie inwestycji, gdzie rowerzyści będą poruszać się wraz z samochodami.  

Transmisja z XVI Rady Budowy Tramwaju do Mistrzejowic dostępna jest w całości na kanale YouTube Zarządu Dróg Miasta Krakowa.