Zakończyliśmy kolejny miesiąc prac nad budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. W styczniu skoncentrowaliśmy się na budowie stacji “Rondo Polsad” oraz przebudowie kanału Sudołu Dominikańskiego. Co jeszcze udało się nam zrealizować? 

4 i 18 stycznia odbyła się sesja Rady Budowy, w której uczestniczyli przedstawiciele Partnera Prywatnego oraz Podmiotów Samorządowych, w tym Rady Dzielnic III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice, oraz zainteresowani mieszkańcy.   

W oczekiwaniu na ich ocenę i zatwierdzenie, na początku stycznia, przedstawiliśmy mieszkańcom przygotowaną dokumentację obrazującą czasową organizację ruchu (etap 2.3). Jednakże przypominamy – projekt nie jest jeszcze ostateczny i podlega obecnie opiniowaniu przez ZDMK, ZTP, MPK oraz Policję i zatwierdzeniu Miejskiego Inżyniera Ruchu. Więcej

Odpowiadając na zgłoszenia i potrzeby kierowców, od 11 stycznia wprowadziliśmy modyfikacje do obowiązującej czasowej organizacji ruchu. Zmiany te objęły fragment ul. Lublańskiej oraz al. Bora-Komorowskiego. Więcej

W połowie stycznia otrzymaliśmy od Urzędu Miasta Krakowa decyzję o modyfikacji zakresu Polecenia Zmiany numer 4. Spowodowało to powrót do realizacji projektu, w obszarze ul. Lublańskiej, zgodnie z wydaną decyzją ZRID. Więcej

W drugiej połowie miesiąca rozpoczęliśmy osadzanie pierwszych prefabrykatów pod budowę Sudołu Dominikańskiego. Nowy kanał będzie miał długość ok. 400 m i składać się będzie ze 191 żelbetowych prefabrykatów.  Więcej

Co w lutym? 

Od początku lutego nasz Punkt Informacyjny działa dłużej. W poniedziałki jesteśmy czynni od 8.00 do 18.00, a w pozostałe dni powszednie od 8.00 do 17.00. Zapraszamy! Więcej

Pod koniec lutego planujemy wprowadzenie czasowej organizacji ruchu – etap 2.3. Na ul. Lublańskiej ruch pomiędzy rondem Polsad i rondem Barei obywać się będzie wyłącznie po zachodniej jezdni, na której wyznaczone będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. Ponadto, ruch pojazdów od i do al. Bora-Komorowskiego zostanie przekierowany na tymczasowe skrzyżowanie z ul. Lublańską na wysokość wyjazdu z ul. Promienistych. Więcej

W zakresie prac związanych z budową tunelu będziemy kontynuować budowę stacji “Rondo Polsad” oraz rozpoczniemy mobilizację nowej stacji bentonitowej dla robót geotechnicznych na Rondzie Młyńskim. Wkrótce pojawi się tam dodatkowy sprzęt głębiący ściany szczelinowe. W dalszym ciągu będziemy prowadzić prace związane z budową kolejnych platform technologicznych. Roboty rozpoczniemy również pod Estakadą im. gen. pil. Mateusza Iżyckiego.  

Niezmiennie będziemy również budować nowy kanału Sudołu Dominikańskiego oraz przebudowywać sieci podziemne.