Mimo że budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic dopiero się rozpoczęła, a jej oddanie jest planowane na koniec 2025 roku, to z perspektywy pasażerów komunikacji miejskiej najważniejsze i najczęściej zadawane pytanie brzmi: gdzie będą zlokalizowane nowe przystanki tramwajowe? Odpowiadamy.

Na terenie inwestycji występuje nie tylko gęsta zabudowa mieszkaniowa, ale także obszary generujące duży ruch, takie jak strefy biurowe, centra handlowe, kino czy park wodny. W związku z tym lokalizacje przystanków zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić mieszkańcom jak najszerszy dostęp do tych miejsc.

Projekt zakłada budowę nowych i przebudowę istniejących przystanków tramwajowych, które umiejscowiono: 

  • na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Meissnera, 
  • w rejonie ul. Ugorek, 
  • w rejonie skrzyżowań z ulicami Mieczysława Pszona i Kazimierza Chałupnika, 
  • w rejonie ronda Młyńskiego (przystanek podziemny), 
  • w rejonie ronda Polsadu (przystanek podziemny), 
  • w rejonie ronda Barei, przy ul. Dobrego Pasterza, 
  • przy ul. Dobrego Pasterza w rejonie ul. Krzesławickiej, 
  • przy ul. Bohomolca w rejonie ul. Kniaźnina, 
  • przy ul. Jancarza w rejonie Osiedla Oświecenia, 
  • na przebudowanej pętli Mistrzejowice. 

Każdy przystanek będzie wyposażony w wiatę chroniącą przed słońcem i deszczem. Dodatkowo tam, gdzie było to technicznie możliwe, na peronach tramwajowych i autobusowych zaprojektowano nowe nasadzenia. Dzięki wykorzystaniu specjalnego systemu antykompresyjnego, korzenie klonów pospolitych ‘Globosum’ będą miały swobodną przestrzeń do rozwoju pod chodnikiem i jezdnią.

Do przystanków podziemnych okolicy Ronda Młyńskiego i Ronda Polsadu będzie się można dostać schodami tradycyjnymi, windami i schodami ruchomymi. W przestrzeniach podziemnych przewidziane są rampy i miejsca do wsiadania przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [więcej informacji].