Poniżej publikujemy projekt Tymczasowego Planu Przesiedleń i Strzeszczenie w Języku Niespecjalistycznym w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej