Anonimowy autor zbiera w sieci podpisy pod petycją z zarzutami pod adresem projektu budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Nacechowane negatywnymi emocjami argumenty mają jednak niewiele wspólnego z rzeczywistymi założeniami inwestycji.

W sieci zbierane są podpisy pod petycją zatytułowaną „Podziemny tramwaj na Prądnik Czerwony, Kraków” opublikowaną na platformie awaaz.org. Jej treść sugeruje, jakoby inwestycja projektowana była ze szkodą dla mieszkańców rejonu ulic: Dobrego Pasterza, Krzesławickiej i Bohomolca. Podnoszone przez autora argumenty są niezgodne ze stanem faktycznym, co wprowadza podpisujących w błąd i przyczynia się do rozpowszechniania fałszywych informacji na temat projektu.

Poniżej publikujemy polemikę z argumentami autora, a mieszkańców chcących uzyskać rzetelne informacje na temat rozwiązań projektowych zachęcamy do kontaktu z punktem informacyjnym projektu za pośrednictwem: infolinii pod numerem tel. 722 22 00 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00); skrzynki e-mail:info@tramwajdomistrzejowic.pl czy profilu na FB Tramwaj do Mistrzejowic

  • „Planowana linia tramwajowa Meissnera-Mistrzejowice ma przebiegać tuż pod samymi oknami bloków mieszkalnych przy ulicy Krzesławickiej…” – Odległość linii tramwajowej od obu budynków mieszkalnych przy ul. Krzesławickiej wynosi ponad 15 m.
  • „…istniejący ruch samochodowy ma być wpompowany do wąskich, osiedlowych uliczek Aliny i Krzesławickiej…” – Obie ulice tracą bezpośrednie połączenie z ul. Dobrego Pasterza, co tym bardziej nada im charakter lokalny. Dojazd do budynków mieszkalnych przy ul. Krzesławickiej będzie się odbywał za pośrednictwem ul. Jana Brzechwy.
  • „…ruch z nowych inwestycji przeprowadzony uliczką Klimka Bachledy, po czym wprowadzony w niedostosowaną, osiedlową ul. Brzechwy i stamtąd – już dzisiaj bardzo często zakorkowaną – ulicę Kwartową, a potem na Dobrego Pasterza” – Wymienione ulice nie są objęte inwestycją, w związku z planowanymi pracami nie jest planowana ingerencja w organizację ruchu na tych ciągach. Inwestycja polega na budowie pełnej infrastruktury tramwajowej i dostosowaniu do niej układu drogowego. Problemy związane z funkcjonowaniem pozostałej sieci dróg należy rozwiązać poprzez realizację odrębnych zadań inwestycyjnych.
  • „…plan realizacji (…) dramatycznie obniży jakość życia mieszkańców okolicy inwestycji, wpłynie bardzo negatywnie na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a ruch samochodowy uczyni bardzo uciążliwym zarówno dla mieszkańców okolic jak i samych kierowców.” – Wręcz przeciwnie, założenia inwestycji zakładają poprawę jakości życia mieszkańców, co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo wszystkich wymienionych użytkowników ruchu. Planuje się m.in. budowę wydzielonych ścieżek rowerowych na całej trasie tramwaju, wykorzystanie bezpiecznej, cichej nawierzchni na ścieżkach rowerowych i jezdniach, zaprojektowanie lepszej geometrii drogowej oraz nowego oznakowania pionowego i poziomego. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze uwzględniają dostosowanie całego przebudowywanego układu do obecnych przepisów oraz standardów pieszo-rowerowych, w tym niechronionych uczestników ruchu.