Jako partner projektu serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach, podczas których zdobędziecie wiedzę i materiały potrzebne do stworzenia własnego reportażu filmowego pt. “Zawodowe Życie Miasta”. To wyjątkowa okazja, by zapoznać się z zadaniami osób zaangażowanych w realizację inwestycji Tramwaj do Mistrzejowic i poznać ich naturalne środowisko pracy.

Z inicjatywy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. „Krakowski Ośrodek Kariery” i we współpracy z MPK oraz Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Zawodowe Życie Miasta”. Celem wydarzenia jest spowodowanie u uczestników wzrostu poziomu wiedzy nt. rozwoju miasta i wzbudzenie refleksyjności na temat zawodów, które są niezbędne do zapewnienia jego ciągłego, niezakłóconego funkcjonowania. W tegorocznej, pilotażowej edycji projektu koncentrujemy się wokół zagadnień związanych z miejskim transportem i komunikacją.

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów i uczennice klas VII krakowskich szkół podstawowych – młodych ludzi stojących przed wyborem dalszego kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej. Proponujemy udział w bezpłatnych warsztatach, podczas których uczestnicy będą gromadzić wiedzę i materiały umożliwiające przygotowanie reportażu filmowego pt. „Zawodowe Życie Miasta”. Trzy najlepsze reportaże zostaną nagrodzone. W ocenie istotne będą następujące kryteria: 

•    zgodność z tematem (prezentacja zawodów związanych z rozwojem miasta, szczególnie transportu i komunikacji);

•    uwzględnienie zagadnień “istotnych społecznie” tj. dostępność dla osób z niepełnosprawnością, rozwój;

•    pomysłowość, oryginalność i ogólny wyraz artystyczny prezentacji tematu.

W przygotowaniu pracy konkursowej konieczne będzie wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas warsztatów tematycznych.

Więcej