Rozpoczęcie wykopów w rejonie pętli Mistrzejowice oraz prace zbrojarskie górnej płyty stropowej dla stacji Rondo Polsadu – to tylko niektóre z wielkich postępów przy budowie Tramwaju do Mistrzejowic. Co zostało zrealizowane w maju i jak będą przebiegać najbliższe prace? Opowiadamy.

9 i 23 maja odbyła się sesja Rady Budowy, w której uczestniczyli przedstawiciele Partnera Prywatnego oraz Podmiotów Samorządowych, w tym Rady Dzielnic III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice, oraz zainteresowani mieszkańcy.  

15 maja przeprowadziliśmy warsztaty „Zawodowe Życie Miasta – transport i komunikacja”. Do naszego biura budowy zawitała grupa młodych, energicznych i ciekawych świata uczestników, którzy mieli okazję poznać nasz zespół i zawody, które są niezbędne przy realizacji Tramwaju do Mistrzejowic. Więcej

Postęp robót realizowanych w maju objął swym zakresem najdalszy odcinek 4,5-kilometrowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KSTIV). Rozpoczęto  wykopy w rejonie pętli Mistrzejowice wzdłuż ul. Kazimierza Jancarza. Oprócz tego kontynuowane były prace przy drenażu i podbudowie torowiska wzdłuż ulicy Bohomolca.

W ramach przebudowy Sudołu Dominikańskiego wykonano już ponad 300 metrów nowego kanału.

Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych podziemnej stacji Rondo Młyńskie, etap z komorą rozjazdu dla kolejnych etapów KST i wyjście W6.

Wykonane zostały platformy robocze odcinka tunelu północnego wzdłuż ulicy Lublańskiej. Dodatkowo prowadzono prace zbrojarskie płyty stropowej górnej wyjścia W1 dla stacji Rondo Polsadu.

Ponadto odbyła się liczna przebudowa sieci podziemnych. Największe natężenie prac w rejonie ulicy Meissnera dotyczyło przebudowy sieci gazowej, wodociągowej i ciepłowniczej.

Co w najbliższym czasie?

Rozpoczęcie wykopów podstropowych dla stacji Rondo Polsadu. Wraz z początkiem czerwca można obserwować pierwsze wydobycia urobku spod stropu, które otworzą przestrzeń

docelowego tunelu.

Pod koniec czerwca rozpocznie się przebudowa pętli tramwajowej Mistrzejowice, co wiąże się z jej całkowitym zamknięciem. Projekt zakłada zmianę geometrii pętli. Zakończenie prac planowane jest na początek września.  

Trwają przygotowania do wdrożenia czasowej organizacji ruchu etap 3 wzdłuż ul. Meissnera na odcinku od ul. Chałupnika do ul. Ślicznej.

Kontynuowane będzie prowadzenie nadzoru archeologicznego oraz wykonanie prac odkrywkowych w związku z odnalezieniem reliktu koszarów przy ul. Dobrego Pasterza należących do dawnego zespołu “Infanterie Barackenlager 100 p. p. – Koszarów Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza”.

Ponadto wyczekujemy gali finałowej projektu „Zawodowe Życie Miasta – transport i komunikacja”, na której uczestnicy warsztatów zaprezentują swoje reportaże filmowe.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania!