Początkiem stycznia złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), uwzględniający projekt architektoniczno-budowlany linii tramwajowej do Mistrzejowic. Poniżej publikujemy najbardziej aktualne arkusze projektowe. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

skrzyżowanie Lema – Meissnera wraz z ul. Meissnera
ul. Meissnera i rondo Młyńskie
rondo Młyńskie
ronda Polsadu i Barei oraz ul. Lublańska
rondo Barei wraz z ul. Dobrego Pasterza
ulice Dobrego Pasterza, Krzesławicka i Bohomolca
ulice Bohomolca i Jancarza
ul. Jancarza i pętla Mistrzejowice