W najbliższy piątek, 23 czerwca 2023 r. zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami na terenie budowy Tramwaju do Mistrzejowic. To kolejna okazja do rozmowy i poznania projektu nowo powstającej infrastruktury.

Zakończyliśmy cykl sześciu spotkań online, które stanowiły okazję do zapoznania się z planowaną organizacją placu budowy oraz zmianami w organizacji ruchu.

Podczas moderowanych transmisji można było zadawać pytania dotyczące poszczególnych rozwiązań projektowych. Odpowiedzi udzielali reprezentanci wykonawcy oraz jednostek miejskich. Ich rolą było również przyjęcie uwag, które będą mogły zostać uwzględnione na etapie projektu wykonawczego. W najbliższych dniach opublikujemy również odpowiedzi na Państwa pytania, na które nie zdążyliśmy odpowiedzieć w trakcie sesji.

Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy w najbliższy piątek, 23 czerwca 2023 r., na spotkania w terenie. Wybrano cztery lokalizacje wzdłuż projektowanej trasy linii tramwajowej, w których przedstawiciele Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz partnera prywatnego będą do dyspozycji przez około godzinę.

Poniżej prezentujemy plan spotkań:

  • Godzina 16:00 – teren zielony na skrzyżowaniu ulicy K. Chałupnika i J. Meissnera.
  • Około godziny 17:00 – rondo Barei – teren zielony po południowo-wschodniej stronie ronda (w rejonie budynku straży miejskiej).
  • Około godziny 18:00 – teren zielony na skrzyżowaniu ulicy Dobrego Pasterza i Krzesławickiej.
  • Około godziny 19:00 – parking przy kościele w Mistrzejowicach.