Dziś, w godzinach popołudniowych, podczas pracy przy istniejącym wodociągu doszło do incydentu. Zdarzenie to nie stanowiło zagrożenia dla mieszkańców ani pracowników i nie będzie miało wpływu na harmonogram realizowanych prac. Nie spowodowało również przerwy w dostawach wody.

Prace były wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem zasad BHP. Podczas ręcznego odkopywania istniejącej rury wodociągowej, w której woda była pod dużym ciśnieniem, doszło do jej pęknięcia, co spowodowało miejscowe zalanie naszego wykopu. Jest to sytuacja, która może wystąpić podczas prac w miastach, gdzie istnieje gęsta sieć podziemnej infrastruktury.