W ostatni czwartek przedstawiciele projektu wzięli udział w XXXIII sesji Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice prezentując jego założenia i odpowiadając na pytania radnych. Prezentujemy ich listę wraz z odpowiedziami.

 1. W jaki sposób tramwaj będzie przekraczał ul. Dobrego Pasterza? 

Odpowiedź: Na wysokości Parku Wodnego przetnie jezdnię i znajdzie się po jej północnej stronie, po czym wjedzie w ul. Krzesławicką.

 1. Czy linia tramwajowa będzie zintegrowana z planowanym premetrem? 

Odpowiedź: Tramwaj do Mistrzejowic i premetro będą miały wspólny odcinek pomiędzy przystankami „Rondo Polsadu” i „Park Wodny”, a planowany tunel będzie przystosowany do obsługi wagonów premetra. Oba warianty przebudowy ronda Młyńskiego (naziemny i z tramwajem na poziomie -1) przewidują rozwiązania pozwalające włączyć premetro w ul. Pilotów. Projekt nie obejmuje na tym etapie rozwiązań dotyczących poprowadzenia linii premetra wzdłuż ul. Dobrego Pasterza i jej włączenia do linii KST IV.

 1. W jaki sposób tramwaj będzie przecinał ul. Bohomolca? Skoro z linii może korzystać nawet 40 tramwajów na godzinę, zachodzi obawa o układu drogowego w tym rejonie. Odpowiedź: Tramwaj przejedzie na wschodnią stronę ul. Bohomolca pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kniażnina i z ul. Marchołta. Na skrzyżowaniu Bohomolca – Kniaźnina pojawi się dodatkowa sygnalizacja świetlna, a rozwiązania docelowe na skrzyżowaniu z ul. Marchołta są właśnie przedmiotem analizy biura miejskiego inżyniera ruchu. 90-sekundowa częstotliwość odjazdów tramwaju to częstotliwość maksymalna, co oznacza, że infrastruktura będzie przystosowana do kursowania tramwajów w tak krótkich odstępach czasu, jednak rozkłady jazdy będą dostosowywane do prognozowanej frekwencji w konkretnych godzinach przez Zarząd Transportu Publicznego. Celem projektu jest znalezienie rozwiązań, które będą optymalne dla wszystkich użytkowników ruchu: pasażerów, pieszych, rowerzystów i kierowców.
 1. Czy jest możliwość przeanalizowania wariantu poprowadzenia tramwaju wzdłuż ul. Dobrego Pasterza w tunelu? 

Odpowiedź: Finalizowana koncepcja budowy linii powstaje na podstawie projektu opracowanego i skonsultowanego m.in. z Radą Dzielnicy XV w 2017 roku, który nie przewiduje w tym miejscu odcinka tunelowego. Przedłużenie tunelu miałoby znaczący wpływ na czas i koszt przedsięwzięcia, jednak na wniosek Rady Dzielnicy XV Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozpatrzy celowość analizy takiego wariantu.

 1. Czy na projektowanym łuku między ul. Bohomolca a ul. Jancarza będą zastosowane smarownice torowe w celu ograniczenia hałasu? 

W przedmiotowym miejscu zostaną zainstalowane smarownice torowe.

 1. Czy po południowej stronie ul. Kniaźnina zostanie nasadzony szpaler zieleni, chroniący przed hałasem, o co wnioskowała Rada Dzielnicy XV? 

Odpowiedź: Wąski szpaler drzew ma niewielki wpływ na ochronę przed hałasem, ale ma ogromne znaczenie z estetycznego punktu widzenia. Rodzaj i zakres nasadzeń we wskazanym miejscu, jak i na terenie całej inwestycji, określi projekt zagospodarowania zielenią, który będzie konsultowany z Zarządem Zieleni Miejskiej. Jego propozycja zostanie zaprezentowana jesienią.

 1. Gdzie pojawią się ekrany akustyczne? 

Odpowiedź: Trwa analiza akustyczna, na bazie której zaprojektowane zostaną odpowiednie środki ochrony przed hałasem. Decyzja środowiskowa wydana dla inwestycji w pewnych miejscach obliguje projektanta do lokalizacji ekranów akustycznych, w pozostałych miejscach nakazuje rewizję zakresu i rodzaju ochrony przed uciążliwością dźwiękową na podstawie wyników analizy.

 1. Ile potrwa budowa? 

Odpowiedź: Kontrakt przewidziany jest na 40 miesięcy, z czego budowa na ok. 25 miesięcy. Jej rozpoczęcie planowane jest w I kwartale 2021 roku.

 1. Czy są planowane spotkania z mieszkańcami? 

Odpowiedź: Partner Prywatny przewidział szereg kanałów kontaktu z mieszkańcami: infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 (nr tel. 722 22 00 88), e-mail (info@tramwajdomistrzejowic.pl), profil na FB. Planuje także działania informacyjne, m.in. kolportaż gazetek informacyjnych wśród mieszkańców czy spotkania konsultacyjne. O szczegółach poinformujemy na przełomie sierpnia/września.

 1. Skąd kwota inwestycji równa 1,1 mld zł? 

Odpowiedź: Ok. 500 mln zł stanowią same nakłady inwestycyjne, czyli tyle kosztuje budowa tramwaju. Pozostała kwota to koszty utrzymania linii przez 20 lat i jej dostosowanie do wymogów Miasta po upływie tego okresu, za co będzie odpowiedzialny Partner Prywatny, a także koszty finansowania przedsięwzięcia, w tym koszty kredytu.

 1. Plany budowy tramwaju blokowały dotąd możliwość realizacji niektórych inwestycji dzielnicowych, m.in. budowy oświetlenia przy ul. Jancarza czy parkingu na terenie zielonym przy ul. Bohomolca. Kiedy będzie można je zrealizować? 

Odpowiedź: Przed opracowaniem koncepcji projektowej nie było wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądała zajętość terenu przez inwestycję, stąd – z uwagi na ryzyko kolizji – nie wydawano pozwoleń na podobne zamierzenia. Dziś, gdy koncepcja jest na etapie finalizacji możliwy jest powrót do planowania realizacji takich zadań.