Od 8 kwietnia planowane są prace związane z budową nowej sieci wodociągowej. W związku z tym, że będą prowadzone w istniejącej jezdni, dostęp do posesji będzie zapewniony przez wykonywaną obecnie podbudowę torowiska.

Po przepięciu wodociągu rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej. Następnie rozpoczną się prace drogowe.

Dodatkowo, zostaną podjęte odpowiednie działania informacyjno-organizacyjne. Przed przystąpieniem do prac pojawią się informacje dla mieszkańców ulicy Krzesławickiej. Dojazdy zostaną oznakowane, a teren prac będzie ogrodzony. Ciąg pieszy wzdłuż przebudowanego odcinka zostanie zachowany. Po wykonaniu zakresu drogowego jezdnia zostanie udostępniona dla mieszkańców, a prace będą kontynuowane w zakresie torowiska.

Prosimy o wyrozumiałość.