Budowa tunelu w ramach powstającej linii tramwajowej do Mistrzejowic to jedno z największych wyzwań inżynieryjnych tego projektu.  Jednym z kluczowych aspektów jest wykorzystanie technologii BIM. Na czym polega? Wyjaśniamy. 

Building Information Modeling (BIM) to zaawansowana metoda tworzenia, zarządzania i analizy informacji dotyczących projektu budowlanego, który zawiera bardzo szczegółowe dane i obejmuje szeroki zakres procesów. BIM łączy wszystkie istotne zasoby informacyjne dotyczące projektu (techniczne, geometryczne, kosztowe, inne), dzięki czemu możliwe jest korzystanie z kompleksowej platformy. 

Co to znaczy, czyli powiedz to “nie po inżyniersku” 

BIM to technologia używana w branży budowlanej, która pomaga w tworzeniu, zarządzaniu i analizowaniu informacji o budynkach lub infrastrukturze w sposób cyfrowy i 3D. Wyobraź sobie, że budowa jest jak puzzle, ale zamiast używać kartonowych kawałków, korzystamy z wirtualnych elementów, które można przemieszczać, obracać i dostosowywać w dowolny sposób. 

W BIM każdy element obiektu jest modelowany w trójwymiarze. Jednocześnie, każdy z tych obiektów ma przypisane dane, takie jak materiały, wymiary, właściwości techniczne czy informacje dotyczące kosztów. To jakbyśmy do każdego elementu dodali z opisem tego, czego dotyczy do czego może być użyty. 

Ta technologia umożliwia współpracę między różnymi specjalistami zaangażowanymi w proces budowy, takimi jak architekci, inżynierowie, projektanci instalacji, czy konstruktorzy. Dzięki BIM mogą oni pracować na jednym wspólnym modelu, co ułatwia komunikację i eliminuje błędy wynikające z niezgodności między różnymi dokumentami czy rysunkami. 

Dodatkowo, BIM pozwala na symulowanie różnych scenariuszy i analizowanie wpływu zmian na cały projekt, co pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji na każdym etapie budowy. Innymi słowy, dzięki BIM możemy lepiej planować, projektować i budować, co prowadzi do bardziej efektywnych projektów budowlanych. 

Przy projektach realizowanych w formule PPP partner odpowiada za kompleksową realizację od projektowania przez wykonanie po utrzymanie przez określona liczbę lat. W tym przypadku potrzebna jest efektywna komunikacja i przepływ danych między wieloma interesariuszami jak: zamawiający, projektanci, administracja, gestorzy, zarządcy poszczególnych elementów infrastruktury, wykonawcy, wewnętrzne działy firmy, inspektorzy nadzoru, podwykonawcy.  

Dzięki dostępowi do obszernych danych zespoły z różnych branż mogą pracować nad projektem jednocześnie, na bieżąco widząc wprowadzane zmiany. Technologia BIM poprawia efektywność procesu budowy redukując ryzyko błędów i kolizji, optymalizując koszty oraz przyspieszając realizację projektu. W kontekście budowy Tramwaju do Mistrzejowic, wdrożenie BIM stało się niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prowadzenia projektu z najwyższymi standardami jakościowymi.