W związku z budową linii kablowych SN 15 kV  konieczne będzie wyłączenie z użytkowania części parkingu przy ul. Meissnera 4. Zwracamy się z prośbą o kierowanie pojazdów na parking zastępczy przy stadionie KS Wieczysta na czas prowadzonych przez nas prac.

Przewidywany termin wykonania prac: 18-20.03.2024 r.

Obszar wyłączony z użytkowania zaznaczony na poniższym rysunku.

Parkingiem zastępczym na czas prowadzonych prac będzie parking przy stadionie KS Wieczysta.

Uwaga: Wjazd/wyjazd możliwy w godzinach 7.00 – 23.00.