Prezydent Jacek Majchrowski zadeklarował ustosunkowanie się do postulatów, które w trakcie spotkań informacyjnych zgłaszali mieszkańcy. Poniżej przedstawiamy zmiany, które uwzględniliśmy po przeprowadzonych analizach.

Postulat 1 – rezygnacja z dodatkowych pasów ruchu na ul. Młyńskiej, Pilotów (od strony Sadzawki)

Zaakceptowano możliwość skrócenia dodatkowego pasa ruchu w rejonie ul. Sadzawki, wskazując jednocześnie, że długość podziału pasów ruchu na pasy do ruchu w lewo/na wprost oraz prawo/na wprost zostanie dostosowana do prognozowanego natężenia ruchu.

Postulat 2 – ul. Meissnera 4-6 – przesunięcie ścieżki rowerowej na stronę od jezdni

Zaakceptowano przedstawione rozwiązanie w zakresie przebiegu chodnika bezpośrednio przy krawędzi ul. Meissnera 4-6.

Postulat 3 – ul. Meissnera 4-6 – odtworzenie szpaleru drzew od strony parkingu

W związku z wprowadzeniem zmiany z pkt. 2 zostało  wygospodarowane miejsce do wprowadzenia dodatkowych nasadzeń zieleni.

Postulat 4 – ul. Lublańska – przeprojektowanie odcinka ścieżki rowerowej i chodnika w taki sposób, aby zachować jak największą liczbę drzew, uwzględniając np. „pływające” ścieżki rowerowe zaproponowane przez wykonawcę podczas konsultacji społecznych w terenie

Postulat wyniesienia ścieżki rowerowej i chodnika względem jezdni zachodniej ul. Lublańskiej wymaga szczegółowej analizy powiązania wysokościowego terenów przyległych, celem uniknięcia skarpowania terenu i podcięcia bryły korzeniowej drzew. Rozwiązanie zostało polecone do wprowadzenia i będzie ostatecznie uzgodnione po przedstawieniu rozwiązań projektowych na etapie uzgodnienia projektu wykonawczego.

Postulat 5 – utrzymanie prawoskrętu z ul. Krzesławickiej w ul. Dobrego Pasterza

Postulat został zaakceptowany. Wymaga on opracowania stosownej dokumentacji i przeprowadzenia właściwych procedur.

Postulat 6 – utworzenie prawoskrętu z ul. Dobrego Pasterza w Bora-Komorowskiego (zakończenie ulicy Dobrego Pasterza)

Postulowany zakres prac znajduje się poza przedmiotem inwestycji. Wykonawca potwierdził, że na czas budowy wykona prawo skręt z ul. Dobrego Pasterza w ul. Bora-Komorowskiego jako rozwiązanie tymczasowe w technologii nawierzchni z prefabrykowanych płyt drogowych. Wykonanie prawoskrętu w konstrukcji docelowej wymaga przełożenia kolidującej infrastruktury podziemnej.

Postulat 7 – remont ul. Aliny i Jana Brzechwy oraz nieotwieranie łącznika pomiędzy ul. Jana Brzechwy a ul. Krzesławicką

Zakres remontu ul. Aliny i ul. Brzechwy jest poza przedmiotem inwestycji, natomiast nie będzie otwierany łącznik pomiędzy ul. Jana Brzechwy a ul. Krzesławicką.

Postulat 8 – zachowanie jak największej liczby drzew przy ul. Młyńskiej, w sąsiedztwie bloków numer 7, 11, 14 pomiędzy ul. Młyńską Boczną a ul. Pilotów

W celu ochrony większej liczby drzew zmieniono przebieg ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Wietnamu.

Postulat 9 – przeprojektowanie ścieżki rowerowej w celu zachowania drzew na wysokości Fiołkowej, Janickiego, Ugorek

Zostanie zmieniony przebieg ścieżki rowerowej i chodnika przy skarpie w rejonie ul. Pszona, co wymaga przeprojektowania m.in. infrastruktury telekomunikacyjnej oraz nowego uzgodnienia ZUDP w tym zakresie, a także opracowania nowego projektu ścian oporowych.

Postulat 10 – ponowna analiza stanu młodych drzew z możliwością przesadzenia jak największej liczby

Prace prowadzone są na bieżąco przez specjalistów Zarządu Zieleni Miejskiej.

Postulat 11 – budowa ekranów akustycznych przy ul. Lublańskiej

Postanowiono, że ekrany na odcinku ul. Lublańskiej od ronda Barei zostaną wykonane zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej w 2017 r. dla tej inwestycji.

Źródło: https://www.krakow.pl/aktualnosci/273524,26,komunikat,tramwaj_do_mistrzejowic__znamy_wyniki_analiz_postulatow_mieszkancow.html