Prace przy Sudole Dominikańskim zostały zakończone – podziemna rzeka płynie już nowy nurtem. Z końcem czerwca wody potoku zostały wprowadzone do komory w rejonie ulicy Miechowity, by następnie popłynąć przez całą długość nowo wybudowanego kanału, czyli 388,65 m (wraz z komorami ok. 400 metrów). Przebudowa Sudołu Dominikańskiego była jednym z najtrudniejszych zadań inżynieryjnych pierwszego etapu budowy.

 Projekt związany z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic zakładał likwidację istniejącego fragmentu potoku Sudół Dominikański na odcinku od skrzyżowania ul. Młyńskiej z ul. Macieja Miechowity do połączenia z kanałem biegnącym od ronda Młyńskiego do rzeki Prądnik. Pod koniec czerwca  Gülermak, generalny wykonawca Tramwaju do Mistrzejowic, przepiął nurt rzeki na nowe koryto. Przebudowa tego odcinka Sudołu Dominikańskiego kosztowała około 30 milionów złotych.

Budowa nowego podziemnego koryta to jedno z największych wyzwań inżynieryjnych z jakimi mieliśmy do czynienia. Prace w mieście wymagają precyzyjnego planowania, aby jak najmniej zakłócać codzienne życie mieszkańców i jednocześnie zapewnić sprawną organizację na placu budowy – mówi Lidia Śmierzchalska, kierownik robót konstrukcyjnych.

Sudoł Dominikański będzie teraz przebiegał pod częścią chodników i jezdni. Rzeka zmieniła swoją lokalizację o około 8-10 metrów w kierunku zachodnim. Płynie w specjalnie przygotowanym korycie, które składa się z 189 prefabrykatów o długości 2,0m i przekroju wewnętrznym 2,25 x 3,0m. Waga pojedynczego elementu to aż 10,8 tony. Inżynierowie z firmy Gülermak wybrali technologię, z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów, które były łączone bezpośrednio na miejscu budowy. Dzięki temu możliwe było etapowanie robót w ramach projektu oraz zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców.

Sudoł Dominikański w dotychczasowym nurcie przebiegał dokładnie w miejscu, gdzie wykonujemy tunel i budujemy nowy układ drogowy.  Ten front robót jest teraz dla nas dostępny. Dzięki temu do końca sierpnia, już nad nowym kanałem Sudołu Dominikańskiego, wybudujemy zachodnią część jezdni. Ruch pieszy i kołowy zostanie przekierowany z części wschodniej, żeby zwolnić nam teren pod budowę tunelu. Dzięki temu, będziemy realizowali ściany szczelinowe na odcinku rondo Młyńskie – rondo Polsadu – mówi Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu.

Intensyfikacja prac na pętli Mistrzejowice

Tymczasem trwają intensywne prace na końcowym odcinku 4,5-kilometrowej linii tramwajowej. W rejonie pętli Mistrzejowice zostało wyłączone napięcie w sieci trakcyjnej. Zdjęto przewody i zdemontowano słupy.  Od poniedziałku, 24 czerwca, pętla została wyłączona z użytkowania. Trwają prace przy demontażu torowiska, które polegają m. in.: na cięciu szyn, demontażu podkładów, rozpinaniu szyn od podkładów. Trwają prace przy usuwaniu całej infrastruktury torowej z pętli Mistrzejowice po to, aby przystąpić do korytowania pod ślad nowego torowiska. Wszystkie prace dobywają się pod stałym nadzorem saperskim, który potrwa, aż do końca robót w tym rejonie.