Wykonawca linii tramwajowej do Mistrzejowic sięgnie po specjalną mieszankę mineralno-asfaltową, aby jeszcze skuteczniej redukować hałas komunikacyjny. W połączeniu z innymi rozwiązaniami tłumiącymi hałas i drgania zapewni mieszkańcom komfort codziennego funkcjonowania.

Tzw. „cicha” nawierzchnia to jedno z rozwiązań pozwalających ograniczyć natężenie hałasu związanego z ruchem samochodowym. W dużym uproszczeniu: jest bardziej porowata niż tradycyjna warstwa ścieralna, a gromadzące się w niej powietrze pozwala absorbować część hałasu powstającego w efekcie toczenia kół. Taką cichą nawierzchnię zyskają przebudowywane w ramach projektu Tramwaju do Mistrzejowic jezdnie, w rejonie których badania wskazują na możliwość przekroczenia norm dopuszczalnego hałasu.

Cicha nawierzchnia dopasowana do warunków miejskich

Zgodnie z zapisami decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ) wymagana jest przynajmniej nawierzchnia SMA8, jednak jej właściwości lepiej sprawdzają się na autostradach czy drogach ekspresowych niż w warunkach miejskich, bowiem redukują hałas przy wyższych prędkościach. Chcąc jak najlepiej dopasować projektowane rozwiązania do uwarunkowań, w jakich będzie funkcjonowała nowa infrastruktura, partner prywatny zaproponował wykorzystanie innej mieszanki – BBTM. Daje ona wymierny efekt również na drogach o charakterze lokalnym, na których samochody poruszają się wolniej.

 – Z popartych badaniami założeń projektanta dla naszej inwestycji wynika, że nawierzchnia BBTM pozwoli zredukować hałas o ok. 4,5 decybela, podczas gdy proponowana poprzednio mieszanka SMA8 zapewniałaby redukcję na poziomie 1 decybela – porównuje Agnieszka Gurgacz, specjalistka ds. ochrony środowiska w firmie Gülermak.

Ochrona przed drganiami i hałasem

W połączeniu z systemem ograniczającym emisję hałasu oraz drgań z obszaru torowiska, mat wibroizolacyjnych, zielonego torowiska i ekranami akustycznymi cicha nawierzchnia zapewni dotrzymanie standardów jakości środowiska w zakresie hałasu, do czego budowniczych każdej miejskiej inwestycji obliguje prawo. Warunek ten nie mógł być spełniony przy zastosowaniu SMA 8.

– W Krakowie nie stosujemy nawierzchni typu BBTM. Przy okazji budowy linii do Mistrzejowic pojawi się ona po raz pierwszy na jezdni. Liczymy, że ta technologia da dobre rezultaty – podkreśla Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.