Za nami kolejny miesiąc prac związanych z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. W październiku kontynuowaliśmy realizacje kluczowego etapu – budowy stacji podziemnej Polsad. Co jeszcze udało się nam zrealizować?  

W pierwszym tygodniu miesiąca przystąpiliśmy do zasadniczej części robót geotechnicznych. Rozpoczęliśmy wykopy o głębokości przekraczającej 20 metrów w okolicy Ronda Polsad, tworząc ściany szczelinowe stacji podziemnej. 

Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje, które stanowią obudowę tunelu, minimalizują wpływ wykopu na zabudowę w sąsiedztwie obiektu i przejmują parcia gruntu i wód gruntowych. Powstają w wyniku zabetonowania wykopu wykonanego przez głębiarkę, do którego uprzednio wprowadzany jest kosz zbrojeniowy. Betonowanie szczeliny odbywa się dopiero po zakończeniu montażu zbrojenia i jest wykonywane, tzw. metodą Contractor (od poziomu dna), przy równoczesnym odpompowywaniu zawiesiny bentonitowej.   

5 października odbyła się druga sesja Rady Budowy, w której uczestniczyli przedstawiciele partnera prywatnego oraz podmiotów samorządowych, w tym Rady Dzielnic III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice, oraz zainteresowani mieszkańcy. 

Druga połowa października była okresem intensywnych działań i zmian. Od 21 października obowiązuje kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Zamknięcia i zwężenia pasów drogowych, zmiany relacji z pierwszeństwem przejazdów czy odcinkowe wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych występują na ulicy Lublańskiej, Młyńskiej oraz alei Bora Komorowskiego. Więcej informacji znajduje się [link]    

24 października odbyło się spotkanie członków Rady Dzielnic III (Prądnik Czerwony), wykonawcy robót oraz miasta, podczas którego wspólnie omówiono obowiązującą tymczasową organizację ruchu oraz rozważono wprowadzenie ewentualnych zmian.  

Aktualnie nadal trwa przebudowa sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowych, telekomunikacyjnych oraz kabli energetycznych. 

Czym będziemy się zajmować w listopadzie? 

Od 18 listopada rozpocznie się kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Mieszkańcy oraz kierowcy będą musieli liczyć się z zamknięciami oraz zwężeniami pasów jezdni, które pojawią się na ul. Meissnera oraz ul. Młyńskiej. Zmiany te będą obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października. Więcej informacji znajduje się [link]   

W okolicy Estakady im. Mateusza Iżyckiego kontynuowane będą prace technologiczne związane z głębieniem ścian szczelinowych i budową stacji podziemnej.  

Poniżej prezentujemy krótki film dokumentujący czwarty miesiąc prac: