W związku z zakończeniem przesadzeń drzew przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic, warto przyjrzeć się bliżej temu procesowi. Oto krótkie omówienie sposobu przesadzania drzew.  

Kiedy przesadzać drzewa? 

Najlepszym czasem na przesadzanie drzew jest okres ich spoczynku, czyli wczesna wiosna lub późna jesień oraz zima, gdy na zewnątrz panuje dodatnia temperatura, a gleba nie jest zamarznięta. W tych porach roku drzewa są w stanie uśpienia, ich wzrost i aktywność metaboliczna są ograniczone. 

Jakie drzewa się przesadza?  

Ze względu na większą zdolność do adaptacji przesadza się głównie młode drzewa. Zwykle mają one mniejsze korzenie i są mniej skomplikowane w transporcie, co sprawia, że proces ten jest dla nich mniej stresujący. 

Stare drzewa, ze względu na rozbudowany system korzeniowy i dłuższy okres życia, mogą okazać się mniej odporne na przesadzania i mają mniejsze szanse na przyjęcie się w nowym środowisku. 

Według szacunków granicznym wiekiem dającym rokowania na adaptację przesadzonego drzewa jest 20-25 lat. W przypadku drzew starszych ich szanse na przetrwanie spadają poniżej 30 procent.

Przesadzanie drzew krok po kroku 

  • Ocena zdrowotnego stanu drzewa, jego wieku, wielkości oraz charakterystyki korzeni. 
  • Redukcja korony – pozwoli to skupić się roślinie na ponownym ukorzenieniu się, a nie na zasilaniu pędów oraz liści w składniki odżywcze. 
  • Wytyczenie i wykopanie rowu w wybranym miejscu docelowym. 
  • Wykorzystanie przesadzarki do precyzyjnego wykopania drzewa z uwzględnieniem minimalizacji uszkodzeń korzeni. Po wykopaniu drzewa z zapasem ziemi, bryła korzeniowa zabezpieczana jest workiem jutowym. 
  • Transport drzewa i umieszczenie go w wykopanym wcześniej dole. 
  • Stabilizacja pnia palikami – zapobiegną to przewróceniu się drzewa. 
  • Regularne monitorowanie stanu drzewa. 

Jako Partner Prywatny przesadziliśmy 42 drzewa (ich lokalizacja zaznaczona jest na mapie kolorem czerwonym). Pozostałe 41* drzew zostało przesadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej.  

*Aktualizacja z dnia 25.04.2024: “Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że do chwili obecnej z terenu inwestycji KST etap IV przesadzonych przez tutejszą jednostkę zostało 41 sztuk drzew. Nadmieniamy, że zgodnie z ustaleniami, w terminie jesiennym 2024 lub wiosennym 2025r. planowane jest przesadzenie kolejnych 3 sztuk drzew rosnących przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II, ul. Mogilskiej i ul. Meissnera.” – wyjaśnia Katarzyna Chochół.