W czwartek, 5 października, miała miejsca druga Rada Budowy z udziałem strony społecznej. Zebraliśmy dla Was skrót odpowiedzi na pytania zadane przez radnych i mieszkańców.

Poniżej znajduje się streszczenie zadanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi. 

Transmisja z II Rady Budowy Tramwaju do Mistrzejowic dostępna jest w całości na kanale YouTube Zarządu Dróg Miasta Krakowa [link] oraz pod pytaniami.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 9 listopada 2023 r. 

Jak będzie zorganizowany ruch 1 listopada, w trakcie Wszystkich Świętych?  

Partner Prywatny: Planowane jest opóźnione otwarcie relacji ul. 29-listopada z ulicą Powstańców w związku z inną inwestycją realizowaną przez Miasto.Jeśli na naszym zakresie będą wprowadzane nowe organizacje ruchu, to będą one przejezdne w każdym z kierunków – wszystkie relacje skrętne na rondzie Polsadu będą zachowane.  

Więcej od: 21:00. 

Na kiedy planowana jest przebudowa ciepłociągu przy ul. Meissnera 4 i 6? 

Partner Prywatny: Prace nad budową ciepłociągu planowane są wstępnie na listopad, ale samo przepięcie  planowane jest poza okresem grzewczym.  

Podmiot Publiczny: Jeżeli mówimy o mediach, to jest tak, że najpierw budujemy nowy element, gdy jest on już skończony, to robimy przepięcie, a stary demontujemy, tak aby utrudnień i przerw w dostępie do mediów było jak najmniej. Utrudniania te będą wtedy godzinowe.   

Więcej od: 22:00. 

Czy możemy się spodziewać wycinki drzew w listopadzie?  

Partner Prywatny: Jeśli projekt po naniesieniu zmian będzie zaakceptowany przez wszystkie jednostki miejskie, to przystąpimy do wycinki drzew w okolicy ul. Lublańskiej i ul. Pszona, która jest obecnie w tym zakresie wstrzymana. Na ulicy Jancarza pozostało jedno drzewo i zostanie ono wycięte w najbliższym czasie. Dotychczas było ono pozostawione ze względu na aktywne gniazdo. Obecnie gniazdo jest już nieaktywne. 

Więcej od: 26:45. 

Czy zostanie przygotowany plan sytuacyjny na ortofotomapie? Prośba o udostępnienie dla mieszkańców zaktualizowanej listy drzew przeznaczonych do wycinki. 

Partner Prywatny: Taką listę  udostępnimy, gdy będziemy mieli ostatecznie uzgodnione rozwiązania układu drogowego. Nie chcemy wprowadzać Państwa w błąd. Prace projektowe trwają, staramy się to zrobić jak najszybciej. Udostępnimy dopiero po ostatecznym uzgodnieniu z zarządcą drogi i uzyskaniu niezbędnych opinii m.in. policji, ZDMK oraz MIR. 

Więcej od: 32:20. 

Kiedy będą dostępne wizualizacje inwestycji? 

Podmiot Publiczny: W związku ze zmianami w projekcie Miasto udostępni wizualizacje po uzyskaniu ostatecznych decyzji, oraz naniesieniu na materiały graficzne wszystkich korekt.  

Więcej od: 34:45. 

Jak będzie wyglądać ruch na ul. Bohomolca po oddaniu inwestycji? Czy będą korki? 

Podmiot Publiczny: Nie ma przedstawicieli miasta, którzy odpowiadają za strategię rozwoju miasta, więc nikt z nas nie jest w stanie udzielić kompleksowej odpowiedzi. To pytanie należy kierować do Miejskiego Inżyniera Ruchu. 

Więcej od: 37:00. 

Ile będą miały pasy jezdne i buspas na ul. Młyńskiej?  

Podmiot Publiczny: Pasy ruchu zgodnie z obecną koncepcją będą miały szerokość 3 m, natomiast buspas 3,5 m.  

Partner Prywatny: Nie posiadamy jednak ostatecznego uzgodnienia z MIR i ZDMK, więc szerokości nie są formalnie potwierdzone. 

Więcej od: 40:40. 

Co z drzewami rosnącymi na skarpie w okolicy ul. Pszona? 

Partner Prywatny: Na pewno zostaną usunięte drzewa znajdujące się w połowie wysokoci skarpy. Drzewa, które rosną na szczycie skarpy, będziemy starali się zachować. Mur oporowy chcemy przesunąć bliżej ul. Meissnera. 

Więcej od: 43:50. 

Czy będą ekrany akustyczne na ul. Krzesławickiej?  

Partner Prywatny: Na ul. Krzesławickiej zgodnie z postanowieniem RDOŚ na etapie ponownej oceny, nie mamy zaprojektowanych ekranów akustycznych.  

Podmiot Publiczny: Zgodnie z warunkami wydanego postanowienia RDOŚ i decyzji ZRID po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania inwestycji przewidziano konieczność wykonania analizy porealizacyjnej. W przypadku uzyskania wyników analizy wskazujących na konieczność budowy ekranów odrębną procedurą administracyjną Inwestor będzie zobligowany do uzyskania pozwolenia na ich budowę. 

Więcej od: 48:50. 

Jak będzie wyglądał ruch na ulicy Młyńskiej przy wjeździe na rondo Polsadu ze strony wschodniej czy wszystkie pasy zostaną zablokowane, czy tylko jeden?   

Partner Prywatny: Relacja północ południe zostanie zachowana, jednak znacząco zredukowana.  

Kierowcy, jadąc od ronda Młyńskiego, mniej więcej na wysokości obecnego przystanku, będą musieli zmienić jezdnię na lewą. Jezdnia znajdująca się po wschodniej (prawej) stronie zostanie całkowicie zamknięta. Tutaj jeden ciąg będzie prowadzony aż do ulicy Lublańskej. 

Więcej od: 51:00. 

Czy istnieje możliwość rezygnacji z budowanego chodnika na ul. Krzesławickiej?  

Partner Prywatny: Pytanie będzie skierowane do Miejskiego Inżyniera Ruchu.   

Na Krzesławickiej mamy już połączony ruch rowerowy i samochodowy. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wyklucza się dołożenie do tego samego przekroju pieszych.   

Rozwiązanie połączenia ruchu samochodowego z rowerowym oraz osobno pieszego powoduje jak najmniejsze zajęcie terenu częścią utwardzoną, pozostawiając więcej miejsca na teren zielony.  

Więcej od: 55:11. 

Jak długo będą trwały obecne utrudnienia na ulicy Młyńskiej?  

Partner Prywatny: Najbliższa planowana zmiana organizacji ruchu jest przewidziana na drugą połowę października.   

Przywrócenie pełnego funkcjonowanie ronda Polsadu nastąpi jednocześnie z zakończeniem kontraktu. Zakres prac, który obejmuje przebudowę Sudołu Dominikańskiego, budowę tunelu i przebudowę ciepłociągu jest na tyle skomplikowaną operacją, że będzie to trwać praktycznie przez cały czas realizacji inwestycji, czyli na pewno 2 lub 2,5 lat.  

Więcej od: 59:20. 

Czy są planowane jakieś zmiany w kursach linii autobusowych, które jeżdżą od ronda Barei w stronę ronda Młyńskiego?   

Podmiot Publiczny: Rada Budowy nie ma takiej wiedzy. 

Więcej od: 1:02:50.