W trakcie spotkań informacyjnych staraliśmy się udzielić jak najwięcej informacji na temat projektu. Ze względu na ograniczony czas, nie odpowiedzieliśmy na wszystkie zgłaszane pytania i sugestie. Zgodnie z deklaracją prezentujemy zestawienie pytań i odpowiedzi.

Dziękujemy raz jeszcze za Państwa zaangażowanie i uczestnictwo!

Przypominamy również o dzisiejszym spotkaniu w terenie.

W piątek, 23 czerwca 2023 r., przedstawiciele ZDMK oraz Generalnego Wykonawcy spotkają się z mieszkańcami w terenie. Wybrano cztery lokalizacje wzdłuż projektowanej trasy linii tramwajowej, w których przedstawiciele Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz partnera prywatnego będą do dyspozycji przez około godzinę.

Plan spotkań i lokalizacje spotkań:

  • Godzina 16:00 – teren zielony na skrzyżowaniu ulicy K. Chałupnika i J. Meissnera.
  • Około godziny 17:00 – rondo Barei – teren zielony po południowo-wschodniej stronie ronda (w rejonie budynku straży miejskiej).
  • Około godziny 18:00 – teren zielony na skrzyżowaniu ulicy Dobrego Pasterza i Krzesławickiej.
  • Około godziny 19:00 – parking przy kościele w Mistrzejowicach.