Przez cały lipiec w rejonie planowanej linii tramwajowej do Mistrzejowic trwały pomiary natężenia hałasu oraz pomiary ruchu. Ich wyniki posłużą do zaprojektowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych.

Badania wykonywane były w dni robocze przez cały lipiec, w 10 punktach pomiarowych rozlokowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej linii tramwajowej (np. na ul. Włodkowica, ul. Młyńskiej Bocznej czy os. Oświecenia). Przebiegały one pod czujnym okiem pracowników akredytowanego laboratorium. Obejmowały pomiary natężenia zarówno hałasu, jak i ruchu (z podziałem na rodzaje pojazdów), a na ich podstawie powstały sprawozdania z badań, które obecnie są analizowane.

Dane z pomiarów pomogą określić obecny stan klimatu akustycznego w obszarze oddziaływania inwestycji, a w powiązaniu z prognozami ruchu – zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia. Jakie? Ich planowany zakres jest dość szeroki. Pod uwagę brane będą:

•         nowe ekrany akustyczne (odbijające, pochłaniające, odbijająco – rozpraszające),

•         maty antywibracyjne,

•         systemy ograniczające hałas wtórny profili przyszynowych,

•         smarownice na łukach,

•         cicha nawierzchnia asfaltowa,

•         nasadzenia zieleni w postaci zielonego torowiska, krzewów i drzew.

Szczegółowe rozwiązania projektowe, mające na celu zapewnienie okolicznym mieszkańcom komfortu akustycznego zostaną przedstawione w projekcie budowlanym oraz raporcie, który zostanie dołączony do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zgodnie z przepisami planowana jest także ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, w ramach której każdy mieszkaniec będzie mógł wyrazić opinię na temat zaproponowanych zabezpieczeń przed hałasem.