Partnerów projektu budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic będzie można usłyszeć w roli panelistów tegorocznej edycji Forum Liderów PPP. Konferencja pod patronatem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej poświęcona jest m.in. finansowaniu, bankowalności i efektywności modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Udział w zaplanowanym na 17 czerwca Forum Liderów PPP potwierdzili przedstawiciele Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz firmy Gülermak, reprezentujący partnerów publicznego i prywatnego projektu budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. To pierwsze w Polsce tak duże przedsięwzięcie transportowe realizowane w formule PPP, które będzie wzorem dla innych samorządów poszukujących alternatywnych sposobów finansowania inwestycji. O krakowskim projekcie będzie można posłuchać podczas panelu dyskusyjnego „PPP w transporcie publicznym oraz projekty klastrowe” zaplanowanym na godz. 13.10. 

– Kraków zdecydował się na formułę PPP w przypadku budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Wykorzystanie wolnego na rynku, kapitału prywatnego pozwoli zrealizować tak ważne z punktu widzenia mieszkańców połączenie w ciągu zaledwie kilku najbliższych lat. Jednym z kluczowych elementów naszej umowy jest zapewnienie miastu bezawaryjnego środka transportu, już po jej uruchomieniu – w okresie 20 lat eksploatacji – mówi Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Panelistą z ramienia firmy Gülermak będzie Łukasz Wypych, menedżer ds. inwestycji. – Budowa linii do Mistrzejowic jest pionierskim projektem, na który zwrócone są oczy zarówno samorządów, jak i przedsiębiorstw specjalizujących się w inwestycjach infrastrukturalnych. Liczymy, że przecierając szlaki upowszechnimy model PPP w transporcie publicznym, a sukces Krakowa zachęci inne miasta do wykorzystania jego atutów w realizacji własnych celów inwestycyjnych – przekonuje przedstawiciel partnera prywatnego. 

Forum Liderów PPP to najważniejsza cykliczna konferencja komercyjna poświęcona współpracy między profesjonalistami z sektora publicznego i prywatnego, podejmującymi inwestycje partnerskie w formule PPP. W ubiegłorocznej edycji imprezy udział wzięło 400 słuchaczy online. W tym roku jako główne tematy dyskusji przyjęto: finansowanie, bankowalność, analizy efektywności i zapisy gwarantujące elastyczność umowy PPP, ze względu na jej długoterminowy charakter. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

***

Nowa, ok. 4,5-kilometrowa linia KST IV połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema – Meissnera w 2024 roku. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obejmuje budowę 10 par przystanków, tunelu w rejonie ronda Polsadu, rozbudowę pętli tramwajowej przy ul. Jancarza oraz infrastruktury towarzyszącej. Partnerem prywatnym przedsięwzięcia jest konsorcjum PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S. (partner). Z ramienia miasta za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Kontakt:

E: media@tramwajdomistrzejowic.pl

M: (+48) 601 770 504

Do pobrania: