O Tramwaju przy herbacie. Mobilny Punkt Informacyjny na rondzie Młyńskim

Dzięki budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic rondo Młyńskie zyska na znaczeniu jako punkt przesiadkowy. Z wieściami dotyczącymi naszych zamierzeń inwestycyjnych dotarliśmy do okolicznych mieszkańców w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego ZDMK. Rozmowom, zgodnie z tureckim zwyczajem, towarzyszyła gorąca herbata serwowana przez partnera prywatnego – firmę Gülermak.

Dzięki planowanej w ramach projektu KST IV przebudowie ronda Młyńskiego zmieni się ono w dwupoziomowy węzeł przesiadkowy. Pierwotna koncepcja przebiegu linii tramwajowej przewidywała w jego rejonie naziemny przebieg torowiska, jednak na zlecenie partnera publicznego zaprojektowano w tym miejscu rozwiązanie alternatywne, dzięki któremu wagony pokonają rondo bezkolizyjnie – na poziomie -1.

Jak zmieni się sąsiedztwo tego węzła? Kiedy rozpocznie się budowa i ile potrwa? – to tylko niektóre pytania jakie padały od mieszkańców okolic ronda Młyńskiego, z którymi mieliśmy okazję porozmawiać w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Uzupełnieniem informacji ustnej były broszury opisujące inwestycję i wskazujące kanały, za pośrednictwem których można zgłaszać wszelkie uwagi i pytania na jej temat, jakie otrzymali. Akcję zorganizował partner prywatny projektu – firma Gülermak, która – zgodnie z tureckim zwyczajem – częstowała gości punktu gorącą herbatą.

Czytaj dalej

Projekt linii tramwajowej do Mistrzejowic z pozytywną opinią zespołu zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu

Rozwiązania ujęte w projekcie nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic uzyskały pozytywną opinię zespołu zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście. Wszędzie tam, gdzie pozwalały na to warunki terenowe, drogi dla rowerów zaprojektowano po obu stronach inwestycji i odseparowano je od ruchu pieszego.

Zespół działający przy Zarządzie Transportu Publicznego rozpoczął opiniowanie projektu KST IV w czerwcu, przewidując czas na zgłaszanie uwag przez mieszkańców. Od tamtego czasu trwały intensywne prace nad dostosowaniem infrastruktury dla pieszych i rowerzystów do standardów wymaganych przez Kraków. Odbyły się dwa spotkania projektanta z uczestnikami audytu, a postępowanie zakończyło się pozytywną opinią.

– Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu jest bardzo ważnym elementem każdej inwestycji, projekty poddawane są opinii specjalistów. Również projekt linii do Mistrzejowic trafił do oceny tego zespołu. Cieszy nas pozytywna opinia, teraz czas na analizę przez projektanta ostatnich uwag – podkreśla Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Projekt zakłada budowę nowych i częściowe odtworzenie istniejących dróg dla rowerów na całej długości linii tramwajowej. Na odcinku od skrzyżowania Lema – Meissnera do wjazdu do Parku Wodnego zaplanowano je po obu stronach jezdni. Będą one zintegrowane z infrastrukturą dla cyklistów na terenach przyległych do inwestycji lub umożliwią płynne włączenie się do ruchu ogólnego.

– Dla bezpieczeństwa – o ile pozwalały na to warunki terenowe – przyjęliśmy generalną zasadę odseparowania ruchu rowerowego od pieszego, gdzie ten pierwszy prowadzony jest od strony jezdni, a ten drugi – od strony zewnętrznej – mówi Paweł Motyka, zastępca dyrektora kontraktu  z firmy Gülermak realizującej inwestycję. Tam, gdzie tylko to możliwe, zaprojektowano DDR       o szerokości 3 m, na skrzyżowaniach zadbano o bezpieczną geometrię.

Na odcinkach tunelowych piesi i rowerzyści będą mogli swobodnie korzystać z infrastruktury na wszystkich poziomach. Przemieszczanie się rowerzystów, osób o ograniczonej mobilności i rodziców z wózkami między poszczególnymi poziomami umożliwią przestronne windy. W planach jest budowa parkingu rowerowego na pętli Mistrzejowice oraz licznych stojaków na rowery, których lokalizacje zostaną uzgodnione na etapie projektu wykonawczego.

Pozytywna opinia zespołu zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście zawiera jeszcze ostatnie uwagi dotyczące zaproponowanych rozwiązań. Możliwość ich uwzględnienia będzie analizowana przez projektanta. Z arkuszami przedstawiającymi opiniowany projekt można zapoznać się na stronie www.tramwajdomistrzejowic.pl.

Czytaj dalej

Krakowskie mury inspiracją przystanku Rondo Polsadu [WIZUALIZACJE]

Wiemy już, jak będzie wyglądał przystanek w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic. Motywem przewodnim wybranego przez Gülermak projektu architektonicznego są materiały charakterystyczne dla krakowskich murów – kamień i cegła. Odpowiednie doświetlenie wnętrz podziemnej stacji Rondo Polsadu zapewni pokaźny świetlik.

Projekt architektoniczny przystanku Rondo Polsadu zaproponowany przez biuro projektowe Prota Polska Sp. z o.o. na zlecenie partnera prywatnego inwestycji – konsorcjum firm Gülermak – spotkał się z pozytywną opinią Głównego Architekta Miasta Krakowa. Obejmuje on dwie podziemne kondygnacje: na poziomie – 2 znajdą się perony tramwajowe, a na poziomie – 1 ciągi komunikacyjne dla pieszych połączone z poziomem terenu czterema klatkami schodowymi. Każdy pawilon wyjściowy będzie zadaszony i wyposażony w schody tradycyjne, ruchome oraz windy mogące pomieścić rowery czy wózki. Przystanek jest w pełni dostępny dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Pod ziemią – oprócz części dedykowanych pasażerom – znajdą się pomieszczenia dla pracowników obsługi przystanku i tunelu oraz pomieszczenia techniczne, zapewniające bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

Przejście podziemne nie musi być nudne

Autorzy projektu zwrócili uwagę na mankament przejść podziemnych i innych obiektów liniowych, jakim jest monotonia długich korytarzy. By jej zapobiec, na ścianach podziemnych kondygnacji zaproponowano układ okładzin, który – choć powtarzalny – zapewnia odmienny efekt w zależności od kąta patrzenia. Mimo tego, że będą one wykonane z nowoczesnych materiałów, wyglądem nawiążą do surowców charakterystycznych dla zabytkowych krakowskich ulic.

– Punktem wyjściowym do rozważań nad formą projektu przystanku Rondo Polsadu były materiały dominujące w architekturze Krakowa: kamień i cegła – opisuje architekt Małgorzata Marcinkowska, projektantka przystanku z firmy Prota Polska Sp. z o.o. – Mury wykonane z tych materiałów mają charakterystyczny układ i rytm, szczególnie wynikający z detali wątków ceglanych. Ideą projektu jest przełożenie tego schematu na wielkoformatowe formy geometryczne okładzin wnętrz i wykorzystanie analogicznej kolorystyki – wyjaśnia.

Pawilony wyjściowe z kontrastowymi elementami

Ceglane mury, porośnięte pnączami są również nieodzownym elementem krajobrazu dzielnicy Krakowa – Prądnika Czerwonego, obfitującego w zabudowania klasztorne. To skojarzenie wykorzystano w propozycji pawilonów wyjściowych, które zostały zaprojektowane na zasadzie kontrastu. – Jedna ze ścian ma nawiązywać do masywnego muru porośniętego roślinnością, pozostała część pawilonu to lekka przeszklona stalowa konstrukcja – mówi architekt Małgorzata Marcinkowska. Gatunki roślin tworzących „zielony mur” zostaną odpowiednio dobrane tak, aby były łatwe w utrzymaniu i estetyczne przez cały rok.

Czytaj dalej