Organizacja Ruchu Rowerowego i Pieszego 

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy w ramach projektu Tramwaj do Mistrzejowic, od 17 lipca zostaną wprowadzone zmiany w ciągach pieszo-rowerowych w rejonie ulic Meissnera, Młyńskiej oraz Dobrego Pasterza.  

Wzdłuż wschodniej części ulicy Meissnera, na odcinku od ulicy Stańca do ronda Młyńskiego osobny chodnik oraz ścieżka rowerowa zostaną przekształcone we wspólny ciąg pieszo-rowerowy. 

Między rondem Młyńskim a rondem Polsadu zostanie zachowana możliwość ruchu pieszego, a ruch rowerowy zostanie przekierowany objazdem w ruchu ogólnym od ulicy Pilotów do al. Bora-Komorowskiego. 

Po południowo-zachodniej stronie estakady przywrócony zostanie przejazd rowerowy oraz przejście dla pieszych (dojście wyłącznie do terenu budowy). Przejazd umożliwi rowerzystom włączenie się z jezdni do funkcjonującej ścieżki rowerowej po zachodniej stronie estakady. 

Wzdłuż północnej części ulicy Dobrego Pasterza, na odcinku od ronda Barei do ulicy Aliny osobny chodnik oraz ścieżka rowerowa zostaną przekształcone we wspólny ciąg pieszo-rowerowy. 

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 17 lipca, od godziny 7.00. 

Czytaj dalej

Kolejny etap przebudowy sieci ciepłowniczej

Informujemy o rozpoczęciu kolejnego etapu przebudowy sieci ciepłowniczej wzdłuż zachodniej części ulicy Meissnera i częściowym zamknięciu chodnika.

Prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Ugorek do przejścia w rejonie KS Wieczysta.

Po zakończeniu prac technologicznych, chodnik będzie udostępniany do użytku w weekendy.

Przewidywany czas trwania prac to około 3-4 tygodni.

Dziękujemy za Państwa cierpliwość i przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Poniżej mapa z lokalizacją:

Czytaj dalej

Sudół Dominikański płynie nowym nurtem

Prace przy Sudole Dominikańskim zostały zakończone – podziemna rzeka płynie już nowy nurtem. Z końcem czerwca wody potoku zostały wprowadzone do komory w rejonie ulicy Miechowity, by następnie popłynąć przez całą długość nowo wybudowanego kanału, czyli 388,65 m (wraz z komorami ok. 400 metrów). Przebudowa Sudołu Dominikańskiego była jednym z najtrudniejszych zadań inżynieryjnych pierwszego etapu budowy.

 Projekt związany z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic zakładał likwidację istniejącego fragmentu potoku Sudół Dominikański na odcinku od skrzyżowania ul. Młyńskiej z ul. Macieja Miechowity do połączenia z kanałem biegnącym od ronda Młyńskiego do rzeki Prądnik. Pod koniec czerwca  Gülermak, generalny wykonawca Tramwaju do Mistrzejowic, przepiął nurt rzeki na nowe koryto. Przebudowa tego odcinka Sudołu Dominikańskiego kosztowała około 30 milionów złotych.

Budowa nowego podziemnego koryta to jedno z największych wyzwań inżynieryjnych z jakimi mieliśmy do czynienia. Prace w mieście wymagają precyzyjnego planowania, aby jak najmniej zakłócać codzienne życie mieszkańców i jednocześnie zapewnić sprawną organizację na placu budowy – mówi Lidia Śmierzchalska, kierownik robót konstrukcyjnych.

Sudoł Dominikański będzie teraz przebiegał pod częścią chodników i jezdni. Rzeka zmieniła swoją lokalizację o około 8-10 metrów w kierunku zachodnim. Płynie w specjalnie przygotowanym korycie, które składa się z 189 prefabrykatów o długości 2,0m i przekroju wewnętrznym 2,25 x 3,0m. Waga pojedynczego elementu to aż 10,8 tony. Inżynierowie z firmy Gülermak wybrali technologię, z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów, które były łączone bezpośrednio na miejscu budowy. Dzięki temu możliwe było etapowanie robót w ramach projektu oraz zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców.

Sudoł Dominikański w dotychczasowym nurcie przebiegał dokładnie w miejscu, gdzie wykonujemy tunel i budujemy nowy układ drogowy.  Ten front robót jest teraz dla nas dostępny. Dzięki temu do końca sierpnia, już nad nowym kanałem Sudołu Dominikańskiego, wybudujemy zachodnią część jezdni. Ruch pieszy i kołowy zostanie przekierowany z części wschodniej, żeby zwolnić nam teren pod budowę tunelu. Dzięki temu, będziemy realizowali ściany szczelinowe na odcinku rondo Młyńskie – rondo Polsadu – mówi Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu.

Intensyfikacja prac na pętli Mistrzejowice

Tymczasem trwają intensywne prace na końcowym odcinku 4,5-kilometrowej linii tramwajowej. W rejonie pętli Mistrzejowice zostało wyłączone napięcie w sieci trakcyjnej. Zdjęto przewody i zdemontowano słupy.  Od poniedziałku, 24 czerwca, pętla została wyłączona z użytkowania. Trwają prace przy demontażu torowiska, które polegają m. in.: na cięciu szyn, demontażu podkładów, rozpinaniu szyn od podkładów. Trwają prace przy usuwaniu całej infrastruktury torowej z pętli Mistrzejowice po to, aby przystąpić do korytowania pod ślad nowego torowiska. Wszystkie prace dobywają się pod stałym nadzorem saperskim, który potrwa, aż do końca robót w tym rejonie.

Czytaj dalej

Częściowe zamknięcie ul. Miechowity  

W związku z budową nowego przebiegu Sudołu Dominikańskiego w ramach projektu Tramwaj do Mistrzejowic, od 16 marca zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulic Młyńskiej i Miechowity. Ulica Miechowity zostanie zamknięta, a na ulicy Młyńskiej pojawią się zwężenia.

Co się zmieni?    

 • Dotychczasowa przełączka na ul. Młyńskiej zostanie przesunięta na północ, w kierunku ronda Polsad.   
 • Na połączeniu ul. Miechowity z ul. Młyńską, ruch kołowy zostanie zamknięty – objazd będzie możliwy przez ul. Stanisława ze Skalbmierza. Jednocześnie komunikacja miejska będzie kursować w tym miejscu po dotychczasowej trasie i zostanie wprowadzony ruch wahadłowy po utwardzonym poszerzeniu, dostępnym wyłącznie dla pojazdów transportu publicznego oraz budowy. 
 • Przystanek autobusowy “Miechowity 03” zostanie przeniesiony na skrzyżowanie ul. Bohaterów Wietnamu z ul. Młyńską. 

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 16 marca, od godziny 5.00 rano i potrwa do sierpnia.

Aktualizacja z dnia 15.03.2024 r.:

Informujemy, że w związku z czwartkowym spotkaniem w terenie (14.03.2024) przedstawicieli Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Zarządu Transportu Publicznego, wykonawcy oraz strony społecznej podjęta została decyzja o utrzymaniu możliwości wjazdu samochodów osobowych z ul. Młyńskiej w ul. Miechowity. MIR zadeklarował jak najszybsze przeanalizowanie i zatwierdzenie zaproponowanych zmian. Natomiast wykonawca gotów jest do wprowadzenia zaakceptowanych przez organizatora ruchu korekt.

Jednocześnie podkreślamy, że ze względu na skomplikowanie oraz obszerność prac związanych z przebudową Sudołu Dominikańskiego, którego dokładne położenie będzie znane w momencie wykonania odkrywki po wprowadzeniu COR, może wystąpić konieczność powrotu do pierwotnego projektu czasowej organizacji ruchu, tj. udostępnienia wjazdu w ul. Miechowity wyłącznie dla pojazdów transportu publicznego oraz budowy.

Czytaj dalej

Zmiany organizacji ruchu na ul. Lublańskiej

W północnej części Krakowa kierowców czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. W związku z postępującą budową tunelu linii tramwajowej do Mistrzejowic, od 24 lutego zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicy Lublańskiej. 

Co się zmieni?  

 • Na ul. Lublańskiej ruch pomiędzy rondem Polsad i rondem Barei obywać się będzie po zachodniej jezdni, na której wyznaczone będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. 
 • Wschodnia jezdnia ul. Lublańskiej od ronda Polsad do ronda Barei będzie całkowicie wyłączona z ruchu.  
 • Ruch pojazdów od i do al. Bora-Komorowskiego zostanie przekierowany na tymczasowe skrzyżowanie z ul. Lublańską na wysokość wyjazdu z ul. Promienistych, 
 • Przystanek autobusowy Olsza II 02 przy ul. Lublańskiej zostanie przeniesiony o ok. 30 m na północ. 

Czasowa organizacja ruchu na południe od ul. Miechowity pozostanie bez zmian (etap 2.2)

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 24 lutego, od godziny 5.00 rano


Czytaj dalej

Zmiany w rejonie Ronda Polsad 

Odpowiadając na zgłoszenia i potrzeby kierowców, od 11 stycznia wprowadzone zostaną pewne modyfikacje w obowiązującej czasowej organizacji ruchu. Zmiany te obejmować będą fragment ul. Lublańskiej oraz al. Bora-Komorowskiego. 

Na części ul. Lublańskiej, jadąc od ronda Barei w kierunku ronda Polsad, wyznaczone zostaną dwa pasy ruchu – jeden pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na pieszych, którzy będą tamtędy przechodzić.   

Na al. Bora-Komorowskiego, przy dojeździe do ronda Polsad, pas do jazdy na wprost zostanie nieznacznie skorygowany za pomocą odpowiednich oznakowań. 

Ponadto, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu prac budowlanych, zostanie wyznaczony dodatkowy zjazd przy sklepie Castorama, służący wyłącznie jako dojazd dla pojazdów budowlanych oraz dostaw do CH Castorama. Ruch pieszy będzie odbywał się bez zmian, tak jak do tej pory. 

Czytaj dalej

Punkt Informacyjny już otwarty

Punkt Informacyjny budowy Tramwaju do Mistrzejowic jest już otwarty. Znajduje się w okolicy skrzyżowania ulic Dobrego Pasterza oraz Strzelców i jest czynny w dni powszednie od godziny 8:00 do 16:00. Zapraszamy!

Punkt zlokalizowany jest bezpośrednio w okolicy budowy, niemal w połowie trasy powstającej linii tramwajowej. Jego głównym celem jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do bieżących informacji dotyczących projektu.

Odwiedzający na miejscu mogą uzyskać informacje dotyczące technologii budowy, postępu prac czy organizacji ruchu. Mogą również zobaczyć plan zagospodarowania terenu oraz aktualne zdjęcia z placu budowy. W punkcie będą także organizowane kolejne warsztaty dla dzieci.

Niezmiennie, do dyspozycji mieszkańców pozostaje możliwość kontaktu mailowego pod adresem: info@tramwajdomistrzejowic.pl oraz pod numerem telefonu: 722 22 00 88 (od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00).

Placówka będzie działać do czasu zakończenia inwestycji.

Czytaj dalej

Zmiany organizacji ruchu na ul. Meissnera i Młyńskiej

W związku z budową tramwaju do Mistrzejowic, od 18 listopada wejdzie w życie kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni pojawią się na ulicach Meissnera oraz Młyńskiej i będą obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Jak dokładnie będą wyglądały zmiany?

 • Na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera na odcinku od ul. Młyńskiej Bocznej do ul. Chałupnika, ruch kołowy poprowadzony zostanie jedną jezdnią (wschodnią), na której zostaną wydzielone dwa pasy ruchu (po jednym w każdym kierunku). 
 • Na odcinku ul. Chałupnika prowadzącym do ul. Meissnera, będzie dostępny jedynie pas ruchu umożliwiający skręt w prawo.
 • Na Rondzie Młyńskim zostanie wprowadzona zmiana układu skrzyżowania oraz pierwszeństwa przejazdu. Z uwagi na brak możliwości skrętu z ul. Młyńskiej w lewo w ul. Pilotów do ul. Sadzawki ul. Akacjowej, ul. Ułanów samochody będą kierowały się objazdem przez ul. Młyńską Boczną lub ul. Ugorek. 
 • Sygnalizacja świetlna na Rondzie Młyńskim zostanie wyłączona. 
 • Na ul. Młyńskiej ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane zieleńce. 
 • Z ul. Miechowity zostanie dopuszczony skręt w lewo w ul. Młyńską dla komunikacji miejskiej. 
 • Na al. Bora-Komorowskiego, jadąc od Ronda Polsad, będzie możliwość zawracania w rejonie centrum handlowego “Krokus”.
 • Wyznaczony zostanie dodatkowy buspas w ul. Olszyny oraz ul. Pilotów na odcinku od ul. Lesistej do ul. Widnej.

W tym etapie zostaną udostępnione tymczasowe perony przystankowe w nowych lokalizacjach.

 • Przystanek autobusowy Pszona 02 (jadąc od ronda Młyńskiego) zostanie przeniesiony za skrzyżowanie ul. Chałupnika, Meissnera i Pszona.
 • Przystanek autobusowy Rondo Młyńskie 02, znajdujący się na ul. Pilotów, zostanie przesunięty o ok. 60 m w pobliże ul. Żwirki i Wigury
 • Przystanek autobusowy Rondo Młyńskie 04, na ul. Meissnera, zostanie przeniesiony na jezdnię wschodnią.
 • Na ul. Miechowity w pobliżu skrzyżowania z ul. Młyńską zostanie utworzony dodatkowy przystanek autobusowy dla linii jadących w kierunku północnym.
 • Przystanek autobusowy Olsza II 02 z aktualnej lokalizacji na ul. Lublańskiej przed rondem Polsad zostanie przeniesiony:
  • Dla linii 138 na początek ul. Lublańskiej (odcinek od Ronda Polsad do Ronda Berei),
  • Dla linii 172 na al. Bora-Komorowskiego za zjazdem z Ronda Polsad

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 18 listopada, od godziny 5.00 i potrwa do połowy przyszłego roku.

Informacje na temat czasowej organizacji ruchu obowiązującej od 21 października [link]

Czytaj dalej

Duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Lublańskiej, Młyńskiej i al. Bora-Komorowskiego

Mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu ze względu na trwającą przebudowę sieci podziemnych oraz budowę tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicach Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego, a najwcześniej od połowy listopada także na ulicy Meissnera. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 21 października.  Co się zmieni?

Na ulicy Lublańskiej:

 • Na ul. Lublańskiej, od ronda Barei do ronda Polsadu, zostanie po jednym pasie dla ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane tereny zielone. 
 • Na ul. Lublańskiej na dojeździe do ronda Polsadu od strony zachodniej zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo w kierunku ronda Barei oraz jeden do jazdy w prawo w kierunku ronda Młyńskiego. 

Na rondzie Polsadu: 

 • Na tarczy ronda Polsadu południowa część zostanie wyłączona z ruchu. Ruch kołowy odbywać się będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.  
 • Dodatkowo na rondzie Polsadu relację z pierwszeństwem wyznaczono na kierunku północ-południe. Relacja wschód-zachód odbywać się będzie estakadą, natomiast dopuszcza się ruch komunikacji zbiorowej na tej relacji pod estakadą. Relacja południe-zachód poprowadzona będzie na objazd przez rondo Barei. 

Na ulicy Młyńskiej: 

 • Sygnalizacja świetlna w rejonie ronda Polsadu oraz na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Miechowity zostanie wyłączona.  
 • Na ul. Młyńskiej jadąc w kierunku ronda Polsadu, za ul. Bohaterów Wietnamu ruch zostanie przekierowany na jezdnię zachodnią, na której zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku. Ruch zostanie przekierowany na wykonanej wcześniej przełączce. 

Pozostałe zmiany: 

 • Na al. Bora-Komorowskiego dla ruchu kołowego pozostanie pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. 
 • Podczas trwania prac dla ruchu kołowego zostanie poprowadzona sugerowana trasa objazdowa.
 • Wydzielone poprzednio buspasy na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29-go Listopada do ronda Polsadu oraz na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) będą nadal obowiązywać. 
 • Na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza z al. Bora-Komorowskiego zostanie dopuszczony skręt w prawo. 
 • Obecny układ przystanków pozostaje bez zmian. 
 • Aktualizacja 16.10.2023: Tymczasowo będzie również czynny buspas na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu. Obowiązywać on będzie do rozpoczęcia robót związanych z przebudową sieci podziemnych na tym obszarze.

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 21 października od godziny 5.00, potrwa do połowy przyszłego roku.

Najwcześniej w połowie listopada (obecnie trwają uzgodnienia, o szczegółowej dacie poinformujemy w osobnym komunikacie) zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera. Będą one obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Czytaj dalej

Rozpoczęto prace przy budowie podziemnego przystanku Rondo Polsadu

Przygotowywanie terenu powoli dobiega końca. W połowie września rozpoczęły się prace przy budowie podziemnego przystanku Rondo Polsadu, a z początkiem tego tygodnia przystąpiliśmy do głębienia ścian szczelinowych. Czym dokładnie zajmujemy się na tym etapie i w jaki sposób przeprowadzane są wykopy?

W okolicy Estakady im. Mateusza Iżyckiego, w pasie zieleni dzielącym jezdnie na ul. Młyńskiej rozpoczęto pierwszy etap prac przy budowie podziemnego przystanku. Wykonawca najpierw przeprowadził przekopy kontrolne, w celu dokładnego zlokalizowania sieci podziemnych. W połowie września postawiono platformy robocze, czyli wytrzymałe konstrukcje, które umożliwiają przeprowadzanie prac geotechnicznych i konstrukcyjnych związanych z częścią podziemną przystanku Polsad. Muszą one sprostać wymaganiom ciężkiego sprzętu, w tym potężnej głębarki do ścian szczelinowych, która waży około 100 ton.

Z początkiem tego tygodnia rozpoczęliśmy zasadniczą część robót geotechnicznych, w ramach których wykonywane jest głębienie i tworzenie ścian szczelinowych stacji.

Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje, które stanowią obudowę tunelu, minimalizują wpływ wykopu na zabudowę w sąsiedztwie obiektu i przejmują parcia gruntu i wód gruntowych. Powstają w wyniku zabetonowania wykopu wykonanego przez głębiarkę. Wykopy sięgać będą ponad 20 metrów w głąb ziemi.

Bezpośrednio przy estakadzie pojawiły się też wysokie silosy, w których znajduje się bentonit. Zawiesina bentonitowa podtrzymuje ściany otwartych szczelin w czasie ich drążenia i instalowania koszy zbrojeniowych, dopóki szczeliny nie zostaną wypełnione mieszanką betonową. Ściany szczelinowe betonuje się od dna wykopu do góry. Po wykonaniu takich ścian można przystąpić do budowy stropu, czyli konstrukcyjnej płyty górnej tunelu.

Proces stawiania jednej ściany szczelinowej trwa średnio dobę, a najbardziej uciążliwe prace – czyli głębienie ścian szczelinowych wykonywane jest w ciągu dnia. W zależności od odcinka oraz zaplanowanej głębokości roboty mogą się przedłużać. Ważne jest, że prace muszą być prowadzone w sposób ciągły, ze względu na proces technologiczny. Skutkiem przerwania betonowania może być powstanie trwałych wad konstrukcji i brak możliwości zapewnienia wysokiej jakości robót. Wszelkie defekty powstałe w tym elemencie konstrukcji bezpośrednio przekładają się na czas trwania budowy, a tym samym na czas oddziaływania budowy na otoczenie.

Czytaj dalej