Trwają ostatnie prace nad koncepcją układu torowego, drogowego i tunelu z przystankiem podziemnym w ramach nowej ok. 4,5-kilometrowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Na jej bazie powstanie docelowy projekt budowlany, który zostanie zrealizowany w terenie.

Budowa linii do Mistrzejowic to pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). – Za projekt, pozyskanie finansowania, budowę i utrzymanie infrastruktury przez okres 20 lat odpowiada wybrany partner prywatny. Dla miasta, formuła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego daje zarówno korzyści finansowe jak i jakościowe – zaznacza Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej. 

Kraków postanowił wykorzystać rządowe wsparcie dla projektów w modelu PPP. Zgłosił swój pomysł, który został zauważony i wybrany. – Realizacja tego przedsięwzięcia w modelu PPP pozwoli w krótkim terminie zrealizować ważną transportową inwestycję. Zapewnimy rozwijającemu się obszarowi Mistrzejowic wygodne ekologiczne połączenie tramwajowe, które skróci czas dojazdu do centrum o ok. 10 minut. – mówi Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Koncepcja na ukończeniu

Finalizowana jest koncepcja, która precyzuje przebieg trasy między skrzyżowaniem ul. Lema i Meissnera, a istniejącą pętlą w Mistrzejowicach oraz rozwiązania integrujące ją z istniejącą infrastrukturą. W zakresie układu torowego przewiduje wykorzystanie przeznaczonej pod budowę tramwaju rezerwy terenu (m.in. między jezdniami ul. Meissnera), a – w jednym z wariantów – przejście pod rondami Młyńskim i Polsadu w poziomie -1. Zakłada punktowe zmiany w zakresie układu drogowego, przebudowę chodników i sieci ścieżek rowerowych. Koncepcja będzie podlegać audytowi rowerowemu.

Kluczowym elementem projektowanej linii jest tunel, który zapewni bezkolizyjny, a więc szybszy i bezpieczniejszy przejazd tramwaju na newralgicznym odcinku. Jeden z wariantów zakłada, że tramwaj będzie rozpoczynał zjazd na poziom -1 przed rondem Młyńskim, gdzie torowisko poprowadzone będzie w zabezpieczonym wykopie. Przed rondem Polsadu przejdzie w tunel. Drugi z rozpatrywanych wariantów przewiduje zjazd do komory tunelu tuż za rondem Młyńskim. 

– Aktualnie pracujemy nad zapewnieniem pasażerom dogodnej komunikacji w ramach podziemnego przystanku planowanego w rejonie ronda Polsadu. Swoim zakresem obejmuje on budowę peronów przystankowych na poziomie -2 oraz ciągów komunikacyjnych na poziomie

-1, z wyjściami na wszystkie strony ronda przystosowanymi do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz umożliwiających transport rowerów – mówi Paweł Motyka, zastępca dyrektora projektu z ramienia firmy Gülermak. 

Kluczowa zieleń

Budowa linii do Mistrzejowic uwzględnia pojawienie się zielonego torowiska. Zielone torowisko to nie tylko walory estetyczne, ale także możliwość filtracji zanieczyszczeń i redukcji hałasu. Po wykonaniu projektu zagospodarowania zieleni, będzie się można zapoznać m.in. z planami wobec drzew rosnących na terenie objętym inwestycją. Obecnie trwają ostatnie aktualizacje inwentaryzacji zieleni oraz opracowywana jest dokumentacja projektowa. 

Komunikacja z mieszkańcami

Aby usprawnić komunikację z mieszkańcami partner prywatny uruchomił infolinię projektową – tel. 722 22 00 88 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) oraz stronę internetową – www.tramwajdomistrzejowic.pl, będącą podstawowym źródłem informacji o inwestycji. Dodatkowo otwarty został profil na fb „Tramwaj do Mistrzejowic” oraz kanał dla profesjonalistów na LinkedIn. Partner przewiduje również przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz szeroką współpracę z dzielnicami Mistrzejowice i Prądnik Czerwony.

***

Nowa, ok. 4,5-kilometrowa linia KST IV połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema – Meissnera w 2024 roku. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obejmuje budowę 10 par przystanków, tunelu w rejonie ronda Polsadu, rozbudowę pętli tramwajowej przy ul. Jancarza oraz infrastruktury towarzyszącej. Partnerem prywatnym przedsięwzięcia jest konsorcjum PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S. Z ramienia miasta za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Kontakt:

E: media@tramwajdomistrzejowic.pl

M: (+48) 601 770 504

Do pobrania: