Od początku lipca trwają prace przygotowujące place budowy Tramwaju do Mistrzejowic. Teraz przyszedł czas na inwentaryzację budynków znajdujących się w tzw. strefie wpływu budowy. Dzięki przeprowadzeniu analizy przed rozpoczęciem prac, Mieszkańcy, władze miasta oraz wykonawca będą mieć pewność, że cały proces przebiega zgodnie z planem i nie niesie ze sobą negatywnych konsekwencji dla otoczenia.


Budynki wskazane przez Projektanta znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, zgodnie z załączoną mapą poglądową, zostaną zinwentaryzowane przez firmę specjalistyczną po otrzymaniu zgłoszenia i zgody na takie czynności. Inwentaryzacja powinna być jak najbardziej aktualna, dlatego wykonujemy ją bezpośrednio przed rozpoczęciem prac mogących mieć potencjalnie wpływ na budynek.


Co będzie sprawdzane?
Oględziny budynków i lokali polegają na zwięzłym opisie konstrukcji wytypowanych nieruchomości, wykonaniu dokumentacji fotograficznej i spisaniu protokołu z opisem ich aktualnego stanu technicznego. Budynki mieszkalne jednorodzinne zostaną zinwentaryzowane zakresie elewacji, udostępnionych wnętrz, ogrodzenia, otoczenia, zieleni, podjazdów oraz chodników. Pozostałe rodzaje budynków podlegają prospekcji w zakresie elewacji oraz dostępnych ciągów komunikacyjnych, garaży podziemnych (jeśli istnieją), ogrodzenia, zieleni.
Oględziny przeprowadzane są od połowy lipca do końca sierpnia 2023 roku.

Jak zgłosić chęć udziału w inwentaryzacji?
Do Zarządów Spółdzielni skierowano wnioski o poinformowanie mieszkańców o prowadzonych pracach.
Prosimy o reagowanie na pojawiające się ogłoszenia. Jeśli zgłoszeń nie zbiera Spółdzielnia, można się zgłaszać bezpośrednio poprzez adres e-mailowy:
info@tramwajdomistrzejowic.pl (prosimy podać dokładny adres oraz numer telefonu) lub telefonicznie w godzinach od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku, pod numerem: 722 22 00 88.
Osoby wykonujące inwentaryzację uzgodnią każdorazowo termin wykonania prac bezpośrednio z właścicielem. Inwentaryzacja trwa w zależności od wielkości lokalu i skomplikowania maksymalnie kilka godzin.
Po inwentaryzacji zostanie sporządzany raport. Właściciel może otrzymać egzemplarz dokumentu niezwłocznie po jej przeprowadzeniu lub w uzgodnionym terminie.

***

Nowa, ok.  4,5-kilometrowa linia KST IV połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema –Meissnera. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Obejmuje budowę 10 par przystanków, w tym dwóch dwupoziomowych węzłów przesiadkowych przy rondzie Młyńskim i rondzie Polsadu.  Projekt przewiduje m.in.  budowę tunelu w rejonie ronda Polsadu, rozbudowę pętli tramwajowej „Mistrzejowice” oraz infrastruktury towarzyszącej.  Partnerem Prywatnym przedsięwzięcia jest PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), a Generalnym Wykonawcą – Gülermak sp. z o.o. Z   ramienia Podmiotu   Publicznego za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2025 roku.

Kontakt:

mail: media@tramwajdomistrzejowic.pl

tel.: +48 691 954 351