Ruszyły pomiary drgań na reprezentatywnych budynkach wzdłuż linii

Potrzeba odpowiednich analiz, aby drgania komunikacyjne nie przekraczały granicy komfortu dla osób, których życie toczy się wokół przyszłej linii tramwajowej. Posłużą do nich m.in. dane zbierane podczas pomiarów wykonywanych w rejonie inwestycji.

Czujniki na elementach nośnych budynku oraz dyski wewnątrz wybranego pomieszczenia to elementy aparatury mierzącej drgania komunikacyjne w rejonie przyszłej linii KST IV. Wzbudzane są one m.in. poprzez przejazd ciężkiego samochodu przez próg zwalniający. – Badamy w ten sposób, jak pod wpływem drgań zachowuje się konstrukcja oraz weryfikujemy sztywność stropów w budynkach reprezentatywnych – tłumaczy prof. Tadeusz Tatara, ekspert w zakresie drgań sejsmicznych i parasejsmicznych, dynamiki budowli, oraz diagnostyki i monitoringu konstrukcji inżynierskich. Pod jego okiem – na zlecenie partnera prywatnego – pomiary wykonuje akredytowane Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Analiza drgań wzdłuż planowanej linii tramwajowej

Wybrane budynki reprezentatywne różnią się między sobą funkcją (np. mieszkalne i biurowe), rodzajem (np. jednorodzinne i wielorodzinne), technologią budowy (np. tradycyjna i prefabrykowana), a także odległością od projektowanej linii tramwajowej. Mają jednak wspólne cechy z innymi budynkami wzniesionymi lub planowanymi w rejonie inwestycji. Reprezentują ich poszczególne typy.

Prowadzone na nich pomiary posłużą do kalibracji modeli dynamicznych, a te z kolei – do analiz numerycznych – pozwalających oszacować wpływ drgań na budynki i przebywających w nich ludzi. Na tej podstawie będzie można dobrać odpowiednie wibroizolacje (jeśli będzie taka potrzeba), aby wpływ ten zminimalizować i zapewnić codzienny komfort osobom funkcjonującym w sąsiedztwie inwestycji.

Więcej o rozwiązaniach wibroizolacyjnych można przeczytać tutaj.

Czytaj dalej

Zapoznaj się z najnowszymi materiałami projektowymi

Początkiem stycznia złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), uwzględniający projekt architektoniczno-budowlany linii tramwajowej do Mistrzejowic. Poniżej publikujemy najbardziej aktualne arkusze projektowe. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

skrzyżowanie Lema – Meissnera wraz z ul. Meissnera
ul. Meissnera i rondo Młyńskie
rondo Młyńskie
ronda Polsadu i Barei oraz ul. Lublańska
rondo Barei wraz z ul. Dobrego Pasterza
ulice Dobrego Pasterza, Krzesławicka i Bohomolca
ulice Bohomolca i Jancarza
ul. Jancarza i pętla Mistrzejowice

Czytaj dalej

Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic coraz bliżej

Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla linii tramwajowej do Mistrzejowic złożony. Jego pozytywne rozpatrzenie otworzy drogę do rozpoczęcia budowy jednej z kluczowych inwestycji dla północy Krakowa.

Etap projektowania KST IV (Meissnera – Mistrzejowice) wkracza w kluczową fazę. – Ostatnie miesiące wniosły do projektu bardzo istotne zmiany z punktu widzenia mieszkańców Krakowa. Uwzględniono infrastrukturę dla planowanego premetra i tramwaju w ul. Strzelców. To konkretna oszczędność czasu i pieniędzy przy realizacji przyszłych przedsięwzięć – przekonuje Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

Choć wydłużenie tunelu i uwzględnienie na jego krańcach podziemnych komór rozjazdowych wpłynęło na harmonogram prac projektowych, wniosek o wydanie ZRID został złożony już na początku stycznia. Z uwagi na to, że linia tramwajowa realizowana jest w formule PPP, za skompletowanie dokumentów niezbędnych do wejścia projektu w fazę realizacji oraz zapewnienie finansowania odpowiada partner prywatny – konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak.

Budowa tramwaju do Mistrzejowic ruszy w 2022 roku

– Zgromadzona dokumentacja to efekt zaangażowania kilkudziesięcioosobowego zespołu projektowego, wielu analiz i uzgodnień m.in. z właścicielami sieci na terenie przyszłego placu budowy, jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo użytkowników ruchu czy gospodarkę wodną – wymienia Paweł Motyka, zastępca dyrektora kontraktu z ramienia firmy Gülermak. – Liczymy, że przy wspólnym zaangażowaniu podmiotu publicznego i partnera prywatnego na etapie postępowania o wydanie decyzji ZRID już niedługo uda się wejść na budowę.

W oczekiwaniu na rozpatrzenie złożonego wniosku, partner prywatny będzie kontynuował prace nad dokumentacją projektową, w tym m.in.: szczegółowym fazowaniem robót, stałą i tymczasową organizacją ruchu w rejonie inwestycji oraz projektem technicznym.

Czysty transport przyjazny mieszkańcom

Zaktualizowany harmonogram przewiduje, że mieszkańcy Krakowa skorzystają z szybkiego połączenia tramwajowego pod koniec 2024 r. Jego uruchomienie skróci czas dotarcia
z Mistrzejowic do centrum o ok. 12 minut, wyeliminuje konieczność przesiadek i znacząco polepszy komfort podróżowania transportem zbiorowym. Dzięki inwestycji poprawi się też poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – chodniki i drogi dla rowerów zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów. Wzdłuż linii projektowane są nowe nasadzenia, a dobierane gatunki drzew i krzewów będą odporne na trudne miejskie warunki. Proponowane rozwiązania uwzględniają przyjazne środowisku technologie, m.in. energooszczędne oświetlenie LED, zasilane energią odnawialną smarownice przytorowe, „zielone przystanki” i „zielone torowisko” z wykorzystaniem mat rozchodnikowych. Wybrane wiaty przystankowe wyposażone będą w ogniwa fotowoltaiczne. – Nasz projekt w pełni wykorzystuje korzyści jakie oferuje PPP. Jedną z najistotniejszych jest to, że inwestycja nie obciąża długu publicznego gminy. Ten model realizacji przedsięwzięcia uzależnia wynagrodzenie partnera prywatnego od dostępności nowego połączenia, a to gwarancja wysokiego standardu wykonania i utrzymania infrastruktury, w naszym przypadku przez 20 lat – podkreśla Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK).

Czytaj dalej