Punkt Informacyjny KST IV

Od 11 grudnia startuje Punkt Informacyjny Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic. Znajdziecie go w okolicy skrzyżowania ulic Dobrego Pasterza i Strzelców.

Punkt Informacyjny znajduje się w okolicy skrzyżowania ulic Dobrego Pasterza i Strzelców, w bezpośrednim sąsiedztwie naszego biura budowy. Pawilon, dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, posiada stanowisko recepcyjne oraz salę konferencyjną dla grupy około 30 osób. Budynek o powierzchni prawie 100 m2 został wyposażony w nowoczesny sprzęt audiowizualny i konferencyjny oraz posiada klimatyzację. Na miejscu mieszkańcy mogą uzyskać kluczowe informacje dotyczące technologii budowy, harmonogramu prac, postępu projektu, tymczasowej organizacji ruchu oraz finansowania inwestycji.

W Punkcie Informacyjnym, prowadzone będą także bezpłatne zajęcia dla dzieci „Mali mistrzowie – tramwajem do Mistrzejowic”. Podczas warsztatów młodzi inżynierowie, poprzez zabawę, zdobywać będą wiedzę na temat technologii budowy tramwaju, różnych rodzajów transportu publicznego. Poznają także zasady bezpieczeństwa na budowie i w komunikacji miejskiej. Zajęcia zostaną urozmaicone o zadania plastyczne i ruchowe, ćwiczenia w grupach, a także o prezentacje multimedialne.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas osobiście lub do kontaktu mailowego pod adresem info@tramwajdomistrzejowic.pl lub telefonicznego pod numerem 722 22 00 88.  Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Czytaj dalej

Ruszyły prace przy budowie tunelu  

Wznowiliśmy prace związane z budową podziemnego przystanku “Rondo Polsad”, a konkretnie – powróciliśmy do etapu głębienia ścian szczelinowych. Na placu budowy pojawiła się nowa głębiarka o imieniu “Lucjan”.   

Po zakończeniu przygotowań terenu pod budowę tunelu, rozpoczyna się proces głębienia ścian szczelinowych. Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje wykonywane w wąskich szczelinach w gruncie, pełniące funkcję konstrukcyjnej obudowy tunelu. Ściany te nie tylko minimalizują wpływ wykopu na otoczenie, lecz także przejmują parcia gruntu i wód gruntowych. Wykopy sięgać będą ponad 20 metrów w głąb ziemi. 

Konstrukcja ścian szczelinowych umożliwia efektywne przenoszenie znacznych obciążeń, co wpływa na stabilność całej budowli. Działa to nie tylko jako zabezpieczenie techniczne, ale także jako element, który minimalizuje zakłócenia w sąsiedztwie obiektu.  

Podczas budowy ścian szczelinowych konieczne jest wykonywanie ich w sposób ciągły, co obejmuje również roboty nocne. Nieprzerwany proces betonowania jest kluczowy dla osiągnięcia optymalnych rezultatów. Zastosowany sposób prowadzenia prac nie pozostawia możliwości przerywania betonowania, a wystąpienie takiej przerwy może skutkować poważnymi oraz trwałymi wadami konstrukcji i uniemożliwić zapewnienie wysokiej jakości robót. Chcemy jednak zapewnić, że najbardziej uciążliwe prace – czyli głębienie ścian szczelinowych wykonywane jest w ciągu dnia.

Czytaj dalej

Chwilowe utrudniania w ruchu

W najbliższą środę, 29 listopada, przy rondzie Polsadu kierowców czekają utrudnienia. Czasowe zamknięcia pasów związane będą z pogrążaniem stalowych grodzic. 

Pogrążanie stalowych grodzi to proces zagłębiania w grunt długich, charakterystycznie wygiętych blach, tworzących pionowe ściany oporowe. Grodzie są wbijane w grunt za pomocą specjalistycznego sprzętu,  tzw. wibromłotów hydraulicznych, a następnie łączone, tworząc stabilną barierę. Ta technika jest stosowana do stabilizacji terenu, ochrony brzegów wodnych i tworzenia ścian oporowych w budownictwie.

Na czas przeprowadzanych prac tymczasowe utrudnienia i chwilowe wstrzymania ruchu będą występować pomiędzy ulicą Miechowity a wjazdem na Rondo Polsadu od strony zachodniej .

Utrudnienia rozpoczną się o godzinie 7:00 i potrwają do 16:00.

Czytaj dalej

Mali mistrzowie – tramwajem do Mistrzejowic 

Rozpoczynamy serię warsztatów skierowanych do najmłodszych mieszkańców Krakowa. “Mali mistrzowie – tramwajem do Mistrzejowic” to bezpłatne zajęcia edukacyjne, które odbędą się w placówkach edukacyjnych, a już wkrótce także w naszym pawilonie informacyjnym. Z tegoroczną edycją startujemy na przełomie listopada i grudnia. 

W Gülermak uwielbiamy pracować z dziećmi. W Krakowie zorganizowaliśmy już 38 warsztatów, w których wzięło udział blisko 650 dzieci. 

Podczas warsztatów młodzi inżynierowie, poprzez zabawę, zdobywać będą wiedzę na temat technologii budowy tramwaju, różnych rodzajów transportu publicznego. Poznają także zasady bezpieczeństwa na budowie i w komunikacji miejskiej. Zajęcia zostaną urozmaicone o zadania plastyczne i ruchowe, ćwiczenia w grupach, a także o prezentacje multimedialne. 

O czym będą miały okazję nauczyć się o: 

 • Zasadach bezpieczeństwa na budowie; 
 • Środkach ochrony osobistej, takich jak kask, obuwie, kurtka, kamizelka, słuchawki wyciszające, okulary ochronne; 
 • Pracy osób budujących tramwaj – kim jest architekt, geodeta, konstruktor, inżynier budowy, inżynier środowiska, inspektor BHP, majster, operator maszyn oraz dlaczego osoby, inne niż pracownicy, nie mogą wchodzić na teren budowy;  
 • Torach, szynach oraz maszynach budowlanych – jak wygląda koparka, głębiarka ścian szczelinowych, dźwig, betoniarka, wywrotka, spychacz. 

Przyjmujemy zapisy na zajęcia. Grupy mogą zgłaszać się, przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: malimistrzowie@gulermak.pl. Warsztaty odbędą się w placówce edukacyjnej zgłaszającej się grupy. 

Czytaj dalej

Minął czwarty miesiąc prac  

Za nami kolejny miesiąc prac związanych z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. W październiku kontynuowaliśmy realizacje kluczowego etapu – budowy stacji podziemnej Polsad. Co jeszcze udało się nam zrealizować?  

W pierwszym tygodniu miesiąca przystąpiliśmy do zasadniczej części robót geotechnicznych. Rozpoczęliśmy wykopy o głębokości przekraczającej 20 metrów w okolicy Ronda Polsad, tworząc ściany szczelinowe stacji podziemnej. 

Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje, które stanowią obudowę tunelu, minimalizują wpływ wykopu na zabudowę w sąsiedztwie obiektu i przejmują parcia gruntu i wód gruntowych. Powstają w wyniku zabetonowania wykopu wykonanego przez głębiarkę, do którego uprzednio wprowadzany jest kosz zbrojeniowy. Betonowanie szczeliny odbywa się dopiero po zakończeniu montażu zbrojenia i jest wykonywane, tzw. metodą Contractor (od poziomu dna), przy równoczesnym odpompowywaniu zawiesiny bentonitowej.   

5 października odbyła się druga sesja Rady Budowy, w której uczestniczyli przedstawiciele partnera prywatnego oraz podmiotów samorządowych, w tym Rady Dzielnic III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice, oraz zainteresowani mieszkańcy. 

Druga połowa października była okresem intensywnych działań i zmian. Od 21 października obowiązuje kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Zamknięcia i zwężenia pasów drogowych, zmiany relacji z pierwszeństwem przejazdów czy odcinkowe wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych występują na ulicy Lublańskiej, Młyńskiej oraz alei Bora Komorowskiego. Więcej informacji znajduje się [link]    

24 października odbyło się spotkanie członków Rady Dzielnic III (Prądnik Czerwony), wykonawcy robót oraz miasta, podczas którego wspólnie omówiono obowiązującą tymczasową organizację ruchu oraz rozważono wprowadzenie ewentualnych zmian.  

Aktualnie nadal trwa przebudowa sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowych, telekomunikacyjnych oraz kabli energetycznych. 

Czym będziemy się zajmować w listopadzie? 

Od 18 listopada rozpocznie się kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Mieszkańcy oraz kierowcy będą musieli liczyć się z zamknięciami oraz zwężeniami pasów jezdni, które pojawią się na ul. Meissnera oraz ul. Młyńskiej. Zmiany te będą obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października. Więcej informacji znajduje się [link]   

W okolicy Estakady im. Mateusza Iżyckiego kontynuowane będą prace technologiczne związane z głębieniem ścian szczelinowych i budową stacji podziemnej.  

Poniżej prezentujemy krótki film dokumentujący czwarty miesiąc prac: 

Czytaj dalej

Zmiany organizacji ruchu na ul. Meissnera i Młyńskiej

W związku z budową tramwaju do Mistrzejowic, od 18 listopada wejdzie w życie kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni pojawią się na ulicach Meissnera oraz Młyńskiej i będą obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Jak dokładnie będą wyglądały zmiany?

 • Na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera na odcinku od ul. Młyńskiej Bocznej do ul. Chałupnika, ruch kołowy poprowadzony zostanie jedną jezdnią (wschodnią), na której zostaną wydzielone dwa pasy ruchu (po jednym w każdym kierunku). 
 • Na odcinku ul. Chałupnika prowadzącym do ul. Meissnera, będzie dostępny jedynie pas ruchu umożliwiający skręt w prawo.
 • Na Rondzie Młyńskim zostanie wprowadzona zmiana układu skrzyżowania oraz pierwszeństwa przejazdu. Z uwagi na brak możliwości skrętu z ul. Młyńskiej w lewo w ul. Pilotów do ul. Sadzawki ul. Akacjowej, ul. Ułanów samochody będą kierowały się objazdem przez ul. Młyńską Boczną lub ul. Ugorek. 
 • Sygnalizacja świetlna na Rondzie Młyńskim zostanie wyłączona. 
 • Na ul. Młyńskiej ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane zieleńce. 
 • Z ul. Miechowity zostanie dopuszczony skręt w lewo w ul. Młyńską dla komunikacji miejskiej. 
 • Na al. Bora-Komorowskiego, jadąc od Ronda Polsad, będzie możliwość zawracania w rejonie centrum handlowego “Krokus”.
 • Wyznaczony zostanie dodatkowy buspas w ul. Olszyny oraz ul. Pilotów na odcinku od ul. Lesistej do ul. Widnej.

W tym etapie zostaną udostępnione tymczasowe perony przystankowe w nowych lokalizacjach.

 • Przystanek autobusowy Pszona 02 (jadąc od ronda Młyńskiego) zostanie przeniesiony za skrzyżowanie ul. Chałupnika, Meissnera i Pszona.
 • Przystanek autobusowy Rondo Młyńskie 02, znajdujący się na ul. Pilotów, zostanie przesunięty o ok. 60 m w pobliże ul. Żwirki i Wigury
 • Przystanek autobusowy Rondo Młyńskie 04, na ul. Meissnera, zostanie przeniesiony na jezdnię wschodnią.
 • Na ul. Miechowity w pobliżu skrzyżowania z ul. Młyńską zostanie utworzony dodatkowy przystanek autobusowy dla linii jadących w kierunku północnym.
 • Przystanek autobusowy Olsza II 02 z aktualnej lokalizacji na ul. Lublańskiej przed rondem Polsad zostanie przeniesiony:
  • Dla linii 138 na początek ul. Lublańskiej (odcinek od Ronda Polsad do Ronda Berei),
  • Dla linii 172 na al. Bora-Komorowskiego za zjazdem z Ronda Polsad

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 18 listopada, od godziny 5.00 i potrwa do połowy przyszłego roku.

Informacje na temat czasowej organizacji ruchu obowiązującej od 21 października [link]

Czytaj dalej

Spotkanie w sprawie organizacji ruchu drogowego

We wtorek, 24 października przedstawiciele rady dzielnicy III (Prądnik Czerwony), wykonawcy robót oraz miasta omówili organizację ruchu, która od 21 października obowiązuje w rejonie ronda Polsadu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: rady dzielnicy III, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK (IR UMK), Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP), Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM), Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) oraz wykonawcy prac, firmy Gülermak. 

Reprezentanci dzielnicy podzielili się swoimi uwagami odnośnie obecnej tymczasowej organizacji ruchu w rejonie ronda Polsadu. Były to uwagi i propozycje jakie wpływały do rady od mieszkańców oraz propozycje zgłoszone przez nich samych. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się również przedstawiciele ZTP. Ponadto odczytano raport przygotowany przez dyspozytorów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Była to zasadnicza część spotkania, która pozwoliła zapoznać się przedstawicielom IR UMK oraz wykonawcy z obrazem sytuacji, z punktu widzenie uczestników ruchu.

Miejski Inżynier Ruchu zadeklarował przeanalizowanie zgłoszonych uwag, które dotyczyły wdrożenia konkretnych rozwiązań, np. wydłużanie pasa dla autobusów, likwidacja lewoskrętów, korekty przejść dla pieszych czy programów sygnalizacji świetlnej. Przedstawiciele wykonawcy zgłosili pełną gotowość do wprowadzenia zaakceptowanych przez organizatora ruchu korekt.

Ustalono, że ewentualne korekty zostaną wprowadzone w terminie do 9 listopada, ponieważ kierowcy uczą się teraz, nowej organizacji ruchu – na początku każdej inwestycji jest to trudniejszy okres. Dodatkowo, w przyszłym tygodniu, na ruch w tym rejonie wpłynie święto przypadające 1 listopada. Z typową sytuacją ruchową, będziemy mieli do czynienia od 2 listopada i w oparciu o nią będzie można podejmować dalsze decyzje.

W czwartek, 9 listopada, odbędzie kolejna, trzecia już narada z udziałem przedstawicieli mieszkańców. Wtedy podjęte zostaną ewentualnie kolejne kroki, poza korektami, jakie będzie można wprowadzić miedzy 2 a 9 listopada.

Wykonawca prac zobowiązał się, że co tydzień będzie raportował ,za pośrednictwem ZDMK, informacje o planowanych zmianach w organizacji ruchu. Tak, by uzupełnić już podejmowane działania komunikacyjne, kanałami jakimi dysponuje dzielnica.

ZDMK i wszystkie inne zaangażowane w realizację zadania jednostki pozostają w stałym kontakcie. Dziękujemy za wszystkie przesłane nam uwagi, które będą teraz analizowane.

źródło: zdmk.krakow.pl

Czytaj dalej

Podsumowanie wrześniowych prac  

Trzeci miesiąc budowy tramwaju do Mistrzejowic za nami. Rozpoczęliśmy prace przy budowie podziemnego przystanku „Rondo Polsadu” oraz przygotowywaliśmy teren pod nową organizację ruchu. Co jeszcze zrealizowaliśmy we wrześniu?  

Na początku miesiąca, 7 września, odbyła się pierwsza Rada Budowy z udziałem strony społecznej oraz dziennikarzy, na której kierownictwo budowy podsumowało dotychczasowy postęp prac i zapowiedziało nadchodzące roboty.    

W połowie września rozpoczęły się przygotowania do budowy podziemnego przystanku „Rondo Polsadu”. W pierwszej kolejności skoncentrowaliśmy się na wykonywaniu niezbędnych przekopów kontrolnych oraz przygotowaniu platform roboczych pod głębiarkę.  

Kontynuowaliśmy także przebudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej.  

Do końca września prowadziliśmy oględziny budynków i mieszkań znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji. Zinwentaryzowaliśmy blisko 500 mieszkań.   

Czym zajmujemy się w październiku?  

Z początkiem października rozpoczęliśmy głębienie ponad 20-metrowych wykopów w okolicy Ronda Polsadu i tworzenie pierwszych ścian szczelinowych podziemnej stacji. 

Od 21 października będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Na ulicy Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego będą występować zamknięcia i zwężenia pasów drogowych, zmiany relacji z pierwszeństwem przejazdów czy odcinkowe wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych.  Więcej informacji znajduje się [tutaj]  

Nadal wstrzymane są prace w okolicach ul. Lublańskiej (strona zachodnia) oraz Meissnera (okolice ul. Pszona). Wycinka roślinności na tych obszarach będzie możliwa po uzyskaniu formalnych zatwierdzeń zmian wprowadzonych do projektu wykonawczego od Podmiotu Publicznego.   

Zapraszamy na krótki film dokumentujący trzeci miesiąc prac:  

Czytaj dalej

Duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Lublańskiej, Młyńskiej i al. Bora-Komorowskiego

Mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu ze względu na trwającą przebudowę sieci podziemnych oraz budowę tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicach Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego, a najwcześniej od połowy listopada także na ulicy Meissnera. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 21 października.  Co się zmieni?

Na ulicy Lublańskiej:

 • Na ul. Lublańskiej, od ronda Barei do ronda Polsadu, zostanie po jednym pasie dla ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane tereny zielone. 
 • Na ul. Lublańskiej na dojeździe do ronda Polsadu od strony zachodniej zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo w kierunku ronda Barei oraz jeden do jazdy w prawo w kierunku ronda Młyńskiego. 

Na Rondzie Polsadu: 

 • Na tarczy ronda Polsadu południowa część zostanie wyłączona z ruchu. Ruch kołowy odbywać się będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.  
 • Dodatkowo na rondzie Polsadu relację z pierwszeństwem wyznaczono na kierunku północ-południe. Relacja wschód-zachód odbywać się będzie estakadą, natomiast dopuszcza się ruch komunikacji zbiorowej na tej relacji pod estakadą. Relacja południe-zachód poprowadzona będzie na objazd przez rondo Barei. 

Na ulicy Młyńskiej: 

 • Sygnalizacja świetlna w rejonie ronda Polsadu oraz na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Miechowity zostanie wyłączona.  
 • Na ul. Młyńskiej jadąc w kierunku ronda Polsadu, za ul. Bohaterów Wietnamu ruch zostanie przekierowany na jezdnię zachodnią, na której zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku. Ruch zostanie przekierowany na wykonanej wcześniej przełączce. 

Pozostałe zmiany: 

 • Na al. Bora-Komorowskiego dla ruchu kołowego pozostanie pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. 
 • Podczas trwania prac dla ruchu kołowego zostanie poprowadzona sugerowana trasa objazdowa.
 • Wydzielone poprzednio buspasy na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29 Listopada do ronda Polsadu oraz na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) będą nadal obowiązywać. 
 • Na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza z al. Bora-Komorowskiego zostanie dopuszczony skręt w prawo. 
 • Obecny układ przystanków pozostaje bez zmian. 
 • Aktualizacja 16.10.2023: Tymczasowo będzie również czynny buspas na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu. Obowiązywać on będzie do rozpoczęcia robót związanych z przebudową sieci podziemnych na tym obszarze.

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 21 października od godziny 5.00, potrwa do połowy przyszłego roku.

Najwcześniej w połowie listopada (obecnie trwają uzgodnienia, o szczegółowej dacie poinformujemy w osobnym komunikacie) zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera. Będą one obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Czytaj dalej

Utrudnienia na rondzie Polsadu 

W najbliższy czwartek i piątek, 12 i 13 października, kierowców czekają utrudnienia na rondzie Polsadu. Chwilowe zamknięcia pasów związane będą z transportem sprzętu technicznego.  

Na czas rozładunku sprzętu technicznego tymczasowo będą wyłączone z ruchu dwa pasy na rondzie Polsadu:  

 • Pas do skrętu w lewo na al. Bora Komorowskiego przy zapleczu technicznym. 
 • Pas do skrętu w lewo na ul. Młyńskiej jadąc na północ.  

Utrudnienia mogą występować w godzinach od 8:00 do 15:00.  

Czytaj dalej