26 kwietnia przedstawiciele projektu KST IV spotkali się z radnymi Dzielnicy XV, aby udzielić odpowiedzi na pytania zarówno radnych, jak i mieszkańców. Poniżej zamieszczamy zestawienie tych pytań i udzielonych odpowiedzi.

  • Kiedy planujemy rozpocząć budowę?

Roboty rozpoczną się po otrzymaniu pozwolenia na budowę (decyzji o ZRID) oraz przekazaniu przez Miasto Kraków terenu budowy. Spodziewamy się, że będzie to możliwe jeszcze tej wiosny. W pierwszym etapie przewidziano prace porządkowe wzdłuż całej planowanej linii tramwajowej oraz pierwsze przekładki sieci podziemnych ze szczególnym naciskiem na prace na odcinku przyszłego tunelu

  • Kiedy rozpoczną się prace w dzielnicy Mistrzejowice?

Rozpoczniemy od przygotowania terenu: korytowania, zbrojenia oraz niezbędnej wycinki roślinności. Prace zasadnicze w dzielnicy Mistrzejowice, według planów, rozpoczną się w ostatnim kwartale tego roku.

  • Czy istnieje możliwość zorganizowania spotkania z mieszkańcami Dzielnicy XV, aby lepiej poznać plan działań w ramach inwestycji?

Możliwość zorganizowania spotkania jest uzgadniana.

  • Czy prace będą prowadzone tylko w trakcie dnia?

Znaczna część prac będzie prowadzona w trakcie dnia. Jednakże, dopuszczamy możliwość, że niektóre zadania będziemy musieli wykonać w nocy.

  • Czy w okolicy łuku na ul. Krzesławickiej planujemy zastosować smarownice?

Tak, na tym odcinku zostaną zastosowane smarownice.

  • Kiedy planujemy zakończyć prace?

Liczymy, że roboty będą mogły być realizowane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2025 roku.

Czytaj dalej