Co z organizacją ruchu na ul. Aliny? Odpowiadamy mieszkańcom

Budowa linii tramwajowej to duża zmiana dla terenów przez które przebiega. Z jednej strony poprawia ona komfort wielu grup użytkowników wyrażony dostępnością komunikacyjną centrum, a z drugiej – zmienia okolicę. Oto jakie rozwiązania projektowe wypracowano dla rejonu ul. Aliny.


Naturalnym jest, że mieszkańcy zgłaszają się do nas osobiście i przez radnych, wyrażając swoje wątpliwości. Dostrzegamy zainteresowanie projektem i jesteśmy gotowi do dialogu, dlatego jego realizacji towarzyszą działania informacyjne. Dla mieszańców dostępna jest infolinia (tel. 722 22 00 88) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz e-mail kontaktowy (info@tramwajdomistrzejowic.pl), a niebawem otworzymy punkt informacyjny.
Rozumiejąc potrzeby mieszkańców – także tych, którzy w rejonie inwestycji zamieszkali niedawno –uruchomiliśmy drugi etap konsultacji społecznych, który zaplanowano następująco:
1. 16 sierpnia – 6 września – ankieta online służąca zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy dostępna tutaj: https://forms.office.com/r/Tun5wkygx3
2. Moderowane spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów, których celem jest zaprezentowanie gotowych rozwiązań projektowych dla budowy Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zebranie uwag dotyczących dostosowania go do potrzeb mieszkańców
• 7 września 2021, godz. 17:00-19:00 – spotkanie online
• 9 września 2021, godz. 17:00-19:00, Szkoła Podstawowa nr 64 ul. Sadzawki 1 – spotkanie stacjonarne (obowiązuje rejestracja i limit miejsc)
3. Telefoniczne dyżury ekspertów pod numerem tel. 12 616 72 55
• 8 września 2021, godz. 15:00-17:00
• 10 września 2021, godz. 10:00-12:00
Zachęcamy do udziału w konsultacjach i przesyłanie zapytań. Obecnie z projektem można zapoznać się na stronie audytu ds. niechronionych uczestników ruchu drogowego (Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) – Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (mobilnykrakow.pl)), a we wrześniu zaprezentujemy wersję zawierającą zebrane m.in. podczas audytu uwagi.
Podczas tych konsultacji chcemy rozmawiać o szczegółowych rozwiązaniach projektu, takich jak np. te zgłaszane przez mieszkańców ul. Aliny. Obawiają się oni, że w wyniku budowy nowej infrastruktury zwiększy się ruch na tej wewnętrznej ulicy, tymczasem jest zupełnie odwrotnie, co obrazuje poniższy schemat.


Obecnie ul. Aliny jest ogólnodostępną ulicą, z której ruch odbywa się w kierunku ul. Krzesławickiej, a przez nią w Dobrego Pasterza i Bohomolca. Po przebudowie ul. Krzesławicka zostanie zaślepiona z obu stron, co uniemożliwi bezpośredni zjazd z ul. Dobrego Pasterza i Bohomolca, nadając jej charakter wewnętrzny i gwarantując tym samym bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W odpowiedzi na obawy mieszkańców o to, że ul. Krzesławicka może stać się „dzikim parkingiem”, analizowane są w tym miejscu ograniczenia postoju. W założeniu odcinek ten będzie ciągiem pieszo- jezdnym.
Swobodny przejazd przez ul. Aliny, która zgodnie ze stanem prawnym jest ulicą ogólnodostępną, umożliwi mieszkańcom wygodny dostęp do posesji od strony ul. Kwartowej, natomiast od północy dojazd będzie możliwy z wykorzystaniem ul. Marchołta i ewentualnie Jana Brzechwy. Jeśli chodzi o obawy dotyczące realizowanej nowej inwestycji wielorodzinnej w tym kwartale, to nie będzie ona miała bezpośredniego wjazdu z ul. Bohomolca.

Wszystkie powyższe rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o ograniczeniu tranzytu wewnątrz kwartału, tak by znajdujące się w nim drogi służyły przede wszystkim mieszkańcom. Ponadto chcemy zapewnić, że torowisko na większości odcinków będzie wykonane w konstrukcji torowiska „zielonego”, a w ramach realizowanego projektu przewidziane jest wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów oraz wykonanie trawników. Natomiast w celu obniżenia hałasu generowanego przez samochody – nawierzchnie dróg będą wykonane z wykorzystaniem mas SMA.

Czytaj dalej

Ruszył II etap konsultacji dla linii do Mistrzejowic

Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu informują o przystąpieniu do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących „Budowy linii tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Konsultacje rozpoczną się 16 sierpnia, a zakończą 10 września br. Pierwszy etap odbył się w 2015 r.

W pierwszym etapie konsultacji, które odbyły się w 2015 roku – 63 proc. mieszkańców opowiedziało się za realizacją inwestycji. Wówczas ostatecznie zdecydowano się na wybór ok. 4,5-kilometrowej trasy, biegnącej niemal na całej długości wzdłuż istniejących ulic, przecinającej trzy istotne dla systemu komunikacyjnego Krakowa ronda i wpinającej się w istniejące torowisko do Nowej Huty na skrzyżowaniu ul. Meissnera i al. Jana Pawła II.

W czasie drugiego etapu konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się z gotowymi rozwiązaniami projektowymi. Celem konsultacji jest zaprezentowanie uzgodnionych rozwiązań projektowych i ustalenie w jaki sposób mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców. W uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzonej analizie oraz w miarę posiadanych możliwości, zostaną one uwzględnione w projekcie, tak aby zabezpieczyć interesy zarówno mieszkańców, jak i Gminy Miejskiej Kraków. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

 • 9 sierpnia 2021 – zapowiedź konsultacji społecznych,
 • 16 sierpnia 2021 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji
 • 10 września 2021 – zakończenie konsultacji społecznych.

Formy konsultacji:

 1. 16 sierpnia – 6 września – ankieta online służąca zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy dostępna tutaj: https://forms.office.com/r/Tun5wkygx3
 2. Moderowane spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów, których celem jest zaprezentowanie gotowych rozwiązań projektowych dla budowy Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego oraz zebranie uwag dot. dostosowania go do potrzeb mieszkańców
  • 7 września 2021, godz. 17-19 – spotkanie online (Uwaga! Link umożliwiający udział w spotkaniu zostanie udostępniony publicznie z odpowiednim wyprzedzeniem),
  • 9 września 2021, godz. 17-19, Szkoła Podstawowa nr 64 ul. Sadzawki 1 – spotkanie stacjonarne (Uwaga! Ze względu na obostrzenia epidemiczne, w spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 50 osób. Rejestracja na spotkanie będzie możliwa od 8 września od godz. 8 do 9 września do godz. 12 lub do wyczerpania limitu miejsc. W wyznaczonym terminie wystarczy wysłać zgłoszenie e-mail zawierające imię i nazwisko uczestnika na adres info@tramwajdomistrzejowic.pl). Rejestracja będzie potwierdzana w wiadomości zwrotnej.)
 3. Telefoniczne dyżury ekspertów pod numerem tel. 12 616 72 55:
  • 8 września 2021, godz. 15-17
  • 10 września 2021, godz. 10-12

Bieżące informacje o inwestycji oraz o konsultacjach pojawią się na stronach www.tramwajdomistrzejowic.pl, www.zdmk.krakow.pl www.razemwdialogu.pl oraz www.inwestycje.krakow.pl. Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców od drugiej połowy czerwca br. jest infolinia, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem tel. 722 22 00 88.

Czytaj dalej

Drugi etap konsultacji dla linii do Mistrzejowic

Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu informują o przystąpieniu do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących “Budowy linii tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Konsultacje rozpoczną się 16 sierpnia, a zakończą 13 września br. Pierwszy etap odbył w się w 2015 r.

W pierwszym etapie konsultacji, które odbyły się w 2015 roku – 63 proc. mieszkańców opowiedziało się za realizacją inwestycji. Wówczas ostatecznie zdecydowano się na wybór ok. 4,5-kilometrowej trasy, biegnącej niemal na całej długości wzdłuż istniejących ulic, przecinającej trzy istotne dla systemu komunikacyjnego Krakowa ronda i wpinającej się w istniejące torowisko do Nowej Huty na skrzyżowaniu ul. Meissnera i al. Jana Pawła II.

W czasie drugiego etapu konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się z gotowymi rozwiązaniami projektowymi. Celem konsultacji jest zaprezentowanie uzgodnionych rozwiązań projektowych i ustalenie w jaki sposób mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców. W uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzonej analizie oraz w miarę posiadanych możliwości, zostaną one uwzględnione w projekcie, tak aby zabezpieczyć interesy zarówno mieszkańców, jak i Gminy Miejskiej Kraków.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

 • 9 sierpnia 2021 – zapowiedź konsultacji społecznych,
 • 16 sierpnia 2021 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji
 • 10 września2021 – zakończenie konsultacji społecznych.

Formy konsultacji:

 1. Udostępniona zostanie ankieta online, służąca zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy. Wyniki ankiety zostaną przedstawione w raporcie.
 2. Odbędą się dwa moderowane spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkań będzie zaprezentowanie rozwiązań projektowych dla budowy Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego oraz zebranie uwag dot. dostosowania go do potrzeb mieszkańców. Jedno ze spotkań odbędzie się na platformie elektronicznej. Z odpowiednim wyprzedzeniem udostępniony zostanie link umożliwiający wzięcie udziału w spotkaniu. Drugie spotkanie odbędzie się w formule stacjonarnej. Z odpowiednim wyprzedzeniem zostaną podane szczegóły z nim związane. Ze względu na obostrzenia epidemiczne, udział w tym spotkaniu będzie limitowany pod względem liczebności.
 3.  Przewidziane są telefoniczne dyżury eksperckie w dwóch terminach.

Bieżące informacje o inwestycji oraz o konsultacjach pojawią się na stronach www.tramwajdomistrzejowic.pl, www.zdmk.krakow.pl www.razemwdialogu.pl orazwww.inwestycje.krakow.pl. Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców od drugiej połowy czerwca br. jest infolinia, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem tel. 722 22 00 88.

Czytaj dalej

Pomiary natężenia hałasu wzdłuż planowanej inwestycji zakończone

Przez cały lipiec w rejonie planowanej linii tramwajowej do Mistrzejowic trwały pomiary natężenia hałasu oraz pomiary ruchu. Ich wyniki posłużą do zaprojektowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych.

Badania wykonywane były w dni robocze przez cały lipiec, w 10 punktach pomiarowych rozlokowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej linii tramwajowej (np. na ul. Włodkowica, ul. Młyńskiej Bocznej czy os. Oświecenia). Przebiegały one pod czujnym okiem pracowników akredytowanego laboratorium. Obejmowały pomiary natężenia zarówno hałasu, jak i ruchu (z podziałem na rodzaje pojazdów), a na ich podstawie powstały sprawozdania z badań, które obecnie są analizowane.

Dane z pomiarów pomogą określić obecny stan klimatu akustycznego w obszarze oddziaływania inwestycji, a w powiązaniu z prognozami ruchu – zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia. Jakie? Ich planowany zakres jest dość szeroki. Pod uwagę brane będą:

•         nowe ekrany akustyczne (odbijające, pochłaniające, odbijająco – rozpraszające),

•         maty antywibracyjne,

•         systemy ograniczające hałas wtórny profili przyszynowych,

•         smarownice na łukach,

•         cicha nawierzchnia asfaltowa,

•         nasadzenia zieleni w postaci zielonego torowiska, krzewów i drzew.

Szczegółowe rozwiązania projektowe, mające na celu zapewnienie okolicznym mieszkańcom komfortu akustycznego zostaną przedstawione w projekcie budowlanym oraz raporcie, który zostanie dołączony do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zgodnie z przepisami planowana jest także ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, w ramach której każdy mieszkaniec będzie mógł wyrazić opinię na temat zaproponowanych zabezpieczeń przed hałasem.

Czytaj dalej