Podsumowanie XVI Rady Budowy  

W czwartek, 23 maja, miała miejsca Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Partnera Prywatnego Podmiotów Samorządowych oraz strony społecznej. Podczas spotkania omówiono trzy kluczowe tematy istotne dla mieszkańców.

Ograniczenia parkowania na ul. Janickiego 

Od 23 maja przy ul. Janickiego trwają prace związane z przebudową sieci cieplnych. W związku z tym możliwość parkowania wzdłuż tej ulicy będzie ograniczona.  

Prosimy mieszkańców, aby zwracali uwagę na pojawiające się znaki oraz wygrodzenia uniemożliwiające parkowanie.  

Prace potrwają przez około dwa tygodnie.  

Pętla tramwajowa Mistrzejowice  

Od 24 czerwca rozpocznie się przebudowa pętli tramwajowej Mistrzejowice, co wiąże się z jej całkowitym zamknięciem. Projekt zakłada zmianę geometrii pętli. 

Zakończenie prac planowane jest na początek września.  

Likwidacja ścieżek rowerowych  

Obecnie, wraz z Miejskim Inżynierem ruchu pracujemy nad zmiana układu ścieżek rowerowych. 

Planowane jest przełożenie ścieżek rowerowych na jezdnie na całym zakresie inwestycji, gdzie rowerzyści będą poruszać się wraz z samochodami.  

Transmisja z XVI Rady Budowy Tramwaju do Mistrzejowic dostępna jest w całości na kanale YouTube Zarządu Dróg Miasta Krakowa. 

Czytaj dalej

Całodobowa praca nad tunelem  

Budowa tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic, wymaga nieustannej pracy, nawet w godzinach nocnych. Czym dokładnie się zajmujemy, w jaki sposób przeprowadzane są wykopy oraz kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się zakończenia całodobowych robót?  

Kluczowym elementem budowy tunelu są ściany szczelinowe, żelbetowe konstrukcje, które stanowią obudowę tunelu, minimalizują wpływ wykopu na zabudowę w sąsiedztwie obiektu oraz przejmują parcia gruntu i wód gruntowych. Powstają w wyniku zabetonowania wykopu wykonanego przez głębiarkę o imieniu Stefan. Wykopy sięgają ponad 20 metrów w głąb ziemi. 

Prace nad ścianami szczelinowymi są prowadzone przez całą dobę, nawet w nocy. Nieprzerwany proces betonowania jest niezbędny dla osiągnięcia optymalnych rezultatów. Zastosowany sposób prowadzenia prac nie pozostawia możliwości wstrzymania betonowania, a przerwy w tym procesie mogłyby doprowadzić do poważnych wad konstrukcyjnych. 

Budowa tunel na odcinku od ronda Polsadu do ronda Barei – do kiedy? 

Obecnie roboty związane z budową tunelu realizowane są na odcinku od ronda Polsadu do ronda Barei. Prace nocne na tym fragmencie potrwają do 29 maja. 

W czerwcu na ulicy Lublańskiej, kontynuować będziemy przebudowę sieci podziemnych podczas których, prace będą prowadzone w dni robocze w godzinach 6:00 – 18:00 oraz w soboty.   

Od 24 czerwca ponownie rozpoczniemy prace nocne, a całość budowy ścian szczelinowych na ulicy Lublańskiej zakończy się około 20 sierpnia. To właśnie w okolicy ronda Barei tramwaj wyjedzie na powierzchnię z tunelu. 

Na początku września głębiarka Stefan powróci w okolicę ronda Polsadu i będzie kierować się na południe, w stronę ronda Młyńskiego.  

Czytaj dalej

Wyłączenie parkingu przy ul. Meissnera 4 , 6

Od najbliższego poniedziałku, 22 kwietnia, zostanie wyłączony z użytkowania kolejny fragment parkingu przy ulicy Meissnera.

W związku z postępem robót związanym z przebudową ciepłociągu przy ulicy Meissnera konieczne jest wyłączenie z użytkowania kolejnego fragmentu parkingu.

Parking zastępczy 

Parking zastępczy znajduje się przy ul. Pilotów 6 – Castorama (miejsca od strony ul. Młyńskiej) oraz na ul. Pilotów naprzeciwko Pilot Tower na zamkniętym odcinku drogi.   

Prace są przewidywane do końca maja. 

Więcej

Czytaj dalej

Zamknięcie parkingu wzdłuż budynków Meissnera 4 i 6

Od najbliższego wtorku, 16 kwietnia, rozpoczną się prace związane z przebudową ciepłociągu przy ul. Meissnera. W związku z prowadzonymi robotami, parking wzdłuż budynków Meissnera 4 i 6 będzie czasowo wyłączony z użytkowania. Parking zastępczy dla mieszkańców, znajdować się będzie przy ul. Pilotów 6 – Castorama oraz na ul. Pilotów naprzeciwko Pilot Tower na zamkniętym odcinku drogi.  

Przebudowa sieci podziemnej ciepłociągu to skomplikowany proces, który wymaga precyzyjnego planowania i koordynacji działań. Prace prowadzone są etapami, z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.  

Po ukończeniu prac nad nowymi elementami, przeprowadzane są przepięcia, a następnie demontaż starej infrastruktury. Sieci podziemne umieszcza się głównie pod chodnikami, parkingami, ścieżkami rowerowymi oraz w pasach zieleni. Pozwala to na łatwy dostęp do instalacji w czasie naprawy lub prac konserwacyjnych. W przypadku naprawy nie wymaga to naruszania nawierzchni jezdni, co minimalizuje zakłócenia w ruchu drogowym. 

Jakie dokładnie utrudnienia czekają mieszkańców?  

W związku z prowadzonymi pracami parking przy ul. Meissnera 4 i 6 będzie sukcesywnie zamykany wraz z postępem robót. Teren, który będzie objęty pracami w pierwszej kolejności, został zaznaczony na grafice.  

Parking zastępczy 

Parking zastępczy znajduje się przy ul. Pilotów 6 – Castorama (miejsca od strony ul. Młyńskiej) oraz na ul. Pilotów naprzeciwko Pilot Tower na zamkniętym odcinku drogi.   

Prace są przewidywane do końca maja. 

Czytaj dalej

Parking zastępczy przy stadionie KS Wieczysta

W związku z budową linii kablowych SN 15 kV  konieczne będzie wyłączenie z użytkowania części parkingu przy ul. Meissnera 4. Zwracamy się z prośbą o kierowanie pojazdów na parking zastępczy przy stadionie KS Wieczysta na czas prowadzonych przez nas prac.

Przewidywany termin wykonania prac: 18-20.03.2024 r.

Obszar wyłączony z użytkowania zaznaczony na poniższym rysunku.

Parkingiem zastępczym na czas prowadzonych prac będzie parking przy stadionie KS Wieczysta.

Uwaga: Wjazd/wyjazd możliwy w godzinach 7.00 – 23.00.

Czytaj dalej

Częściowe zamknięcie ul. Miechowity  

W związku z budową nowego przebiegu Sudołu Dominikańskiego w ramach projektu Tramwaj do Mistrzejowic, od 16 marca zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulic Młyńskiej i Miechowity. Ulica Miechowity zostanie zamknięta, a na ulicy Młyńskiej pojawią się zwężenia.  

Co się zmieni?    

  • Dotychczasowa przełączka na ul. Młyńskiej zostanie przesunięta na północ, w kierunku ronda Polsad.   
  • Na połączeniu ul. Miechowity z ul. Młyńską, ruch kołowy zostanie zamknięty – objazd będzie możliwy przez ul. Stanisława ze Skalbmierza. Jednocześnie komunikacja miejska będzie kursować w tym miejscu po dotychczasowej trasie i zostanie wprowadzony ruch wahadłowy po utwardzonym poszerzeniu, dostępnym wyłącznie dla pojazdów transportu publicznego oraz budowy. 
  • Przystanek autobusowy “Miechowity 03” zostanie przeniesiony na skrzyżowanie ul. Bohaterów Wietnamu z ul. Młyńską. 

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 16 marca, od godziny 5.00 rano i potrwa do sierpnia.

Aktualizacja z dnia 15.03.2024 r.:

Informujemy, że w związku z czwartkowym spotkaniem w terenie (14.03.2024) przedstawicieli Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Zarządu Transportu Publicznego, wykonawcy oraz strony społecznej podjęta została decyzja o utrzymaniu możliwości wjazdu samochodów osobowych z ul. Młyńskiej w ul. Miechowity. MIR zadeklarował jak najszybsze przeanalizowanie i zatwierdzenie zaproponowanych zmian. Natomiast wykonawca gotów jest do wprowadzenia zaakceptowanych przez organizatora ruchu korekt.

Jednocześnie podkreślamy, że ze względu na skomplikowanie oraz obszerność prac związanych z przebudową Sudołu Dominikańskiego, którego dokładne położenie będzie znane w momencie wykonania odkrywki po wprowadzeniu COR, może wystąpić konieczność powrotu do pierwotnego projektu czasowej organizacji ruchu, tj. udostępnienia wjazdu w ul. Miechowity wyłącznie dla pojazdów transportu publicznego oraz budowy

Czytaj dalej

Podsumowanie prac w lutym

To już ósmy miesiąc prac przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Jakie są dotychczasowe postępy i co nas czeka w marcu? Opowiadamy. 

W związku z postępującą budową tunelu, 24 lutego została wprowadzona czasowa organizacja ruchu (COR etap 2.3). Pojawiły się zamknięcia i zwężenia jezdni. Na ul. Lublańskiej ruch pomiędzy rondem Polsad i rondem Barei obywa się wyłącznie po zachodniej jezdni, na której wyznaczono po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. Dodatkowo, pojawiło się tymczasowe skrzyżowanie z ul. Lublańską na wysokość wyjazdu z ul. Promienistych, gdzie zostaje przekierowany ruch pojazdów od i do al. Bora-Komorowskiego. Więcej 

Przez cały miesiąc trwały intensywne prace związane z przebudową Sudołu Dominikańskiego. Do końca miesiąca zamontowaliśmy 87 elementów prefabrykowanych, które dają łączną długość aż 174m nowego kanału. Więcej 

W tym miesiącu odbyły się trzy sesje Rady Budowy (1, 15 oraz 29 stycznia), w której uczestniczyli przedstawiciele Partnera Prywatnego oraz Podmiotów Samorządowych, w tym Rady Dzielnic III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice, oraz zainteresowani mieszkańcy.    

Pod koniec lutego odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące nasadzeń w rejonie ul. Lublańskiej. Wraz z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie omówiliśmy szczegóły w zakresie gatunków drzew i krzewów, ich ekspozycji oraz optymalizacji układu, który odpowiada na potrzeby mieszkańców. 

Co w marcu?  

W połowie miesiąca planowane jest wdrożenie czasowej organizacji ruchu etap 2.4. Zmiany będą dotyczyły ulicy Młyńskiej i przesunięcia obecnej przełączki w kierunku północnym. Dodatkowo wyłączone będzie skrzyżowanie ul. Miechowity z ul. Młyńską, a dojazd będzie się odbywał objazdem przez ul. Stanisława ze Skalbmierza. 

Zaczynamy przygotowania i niwelację terenu pod wykonanie prac żelbetowych na stacji „Rondo Polsad” oraz będziemy spawać głowice baret, czyli docelowych słupów podtrzymujących strop stacji. W marcu rozpoczynamy również głębienie ścian szczelinowych na stacji „Rondo Młyńskie” i komorze rozjazdowej KST. Będzie to rozpoczęcie robót konstrukcyjnych na tym etapie prac tunelowych. Ponadto, prace będą również obejmowały budowę platform na rondzie Młyńskim, pod estakadą w ciągu ul. Bora Komorowskiego oraz wykop pod ich budowę na ul. Lublańskiej. 

Będziemy kontynuować prace związane z Sudołem Dominikańskim, które obejmują między innymi dalszy montaż elementów prefabrykowanych i korytowanie zachodniego odcinka ul. Młyńskiej.  

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, kontynuowana będzie przebudowa licznych sieci podziemnych. 

Poniżej prezentujemy film dokumentujący ósmy miesiąc prac: 

Czytaj dalej

Utrudnienia w ruchu pieszym na ul. Meissnera 

Od poniedziałku, 4 marca, pieszych na fragmencie ul. Meissnera czekają utrudnienia. Ruch zostanie przekierowany z chodnika znajdującego się po zachodniej stronie na chodnik wschodni. Utrudnienia potrwają tydzień.  

Ze względu na prowadzone prace przygotowawcze związane z przebudową sieci podziemnych od poniedziałku, 4 marca, chodnik przy ul. Meissnera między przejściem dla pieszych przy stadionie Klubu Sportowego Wieczysta Kraków a przejściem dla pieszych przy ul. Chałupnika będzie zamknięty.  

Utrudnienia potrwają przez tydzień, do poniedziałku 11 marca. 

Czytaj dalej

Zmiany organizacji ruchu na ul. Lublańskiej  

W północnej części Krakowa kierowców czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. W związku z postępującą budową tunelu linii tramwajowej do Mistrzejowic, od 24 lutego zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicy Lublańskiej. 

Co się zmieni?  

  • Na ul. Lublańskiej ruch pomiędzy rondem Polsad i rondem Barei obywać się będzie po zachodniej jezdni, na której wyznaczone będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. 
  • Wschodnia jezdnia ul. Lublańskiej od ronda Polsad do ronda Barei będzie całkowicie wyłączona z ruchu.  
  • Ruch pojazdów od i do al. Bora-Komorowskiego zostanie przekierowany na tymczasowe skrzyżowanie z ul. Lublańską na wysokość wyjazdu z ul. Promienistych, 
  • Przystanek autobusowy Olsza II 02 przy ul. Lublańskiej zostanie przeniesiony o ok. 30 m na północ. 

Czasowa organizacja ruchu na południe od ul. Miechowity pozostanie bez zmian (etap 2.2): [link] 

Czasowa organizacja ruchu etap 2.2 

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 24 lutego, od godziny 5.00 rano.   

Czytaj dalej

10,5/11, czyli jak zmieniamy projekt KST IV

Podczas dzisiejszej, siódmej już, prowadzonej z udziałem mieszkańców, rady budowy poruszane były kwestie sposobu realizacji inwestycji w rejonie ul. Lublańskiej. W sierpniu ubiegłego roku Prezydent Krakowa zadeklarował, że do projektu KST4 wprowadzone zostaną zmiany postulowane przez mieszkańców, mieszczące się w ramach decyzji ZRID. Dziś, po przedstawieniu przez Partnera Prywatnego wyników analiz finansowych, formalnych i technicznych, możemy potwierdzić, że 10 z 11 zmian zostanie wprowadzonych do projektu.

Dla 10 zaproponowanych zmian istnieje możliwość ich wprowadzenia, bez wpływu na termin realizacji zadania. W przypadku korekty na ulicy Lublańskiej, od ronda Polsad do ronda Barei, po stronie zachodniej, nie ma takiej możliwości. Po konsultacjach z instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad inwestycją, została podjęta decyzja, aby zrealizować go zgodnie z wydaną decyzją ZRID.

Koszt prac w tym obszarze został oszacowany na 6 milionów złotych. Dodatkowo, miasto musiałoby pokryć koszty finansowania kredytu związane z przedłużeniem realizacji projektu, na poziomie około 10 milionów złotych miesięcznie. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na wprowadzenie korekt w dokumentacji, ponownych uzgodnień i procedowanie samej decyzji, projektant oszacował czas pozyskania decyzji na około 6 miesięcy. Oznacza to wzrost kosztów realizacji projektu o 50–60 milionów złotych.

Natomiast wprowadzone zostaną korekty szerokości pasów ruchu i rodzaju nasadzeń zamiennych. Przestrzeń uzyskana poprzez zwężenie wewnętrznych pasów ruchu do szerokości 3 metrów będzie przeznaczona na zagospodarowanie zielenią po stronie zewnętrznej. Podniesione zostaną standardy projektowanych nasadzeń – obwód drzew będzie wynosić 20–24 cm, lub więcej, w miarę możliwości. Zastosowane zostaną gatunki dobrze radzące sobie w warunkach miejskich. Ponadto propozycja projektanta pozwala na wykonanie nasadzeń drzewa w dwóch płaszczyznach, co spowoduje, że bilans zieleni się nie zmieni a jej jakość znacznie wzrośnie. Pozostawiona zostanie rezerwa pozwalająca na wprowadzenie w razie potrzeby ekranów akustycznych.

Raz jeszcze zapewniamy, że wspólnie z Partnerem Prywatnym dokładamy wszelkich starań, by odpowiedzieć na wpływające do nas oczekiwania mieszkańców. Zachęcamy do kontaktu poprzez punkt informacyjny oraz infolinię. Dołożymy wszelkich starań, by odpowiedzieć na Państwa pytania.

W serwisie YouTube znajdą Państwo zapisy rad budów, a w nich szczegółowe wyjaśnienia osób prowadzących inwestycję w zakresie wprowadzonych korekt, zakresu inwestycji oraz bieżącego postępu prac.

tel. 722 22 00 88 (poniedziałek – piątek, w godz. 08.00 – 16.00)

e-mail: info@tramwajdomistrzejowic.pl

www.tramwajdomistrzejowic.pl
VII Rada Budowy tramwaju do Mistrzejowic, KST4 w dn. 18.01.2024, Dzielnica III i Dzielnica

źródło: ZDMK.pl

Czytaj dalej