Chwilowe utrudniania w ruchu

W najbliższą środę, 29 listopada, przy rondzie Polsadu kierowców czekają utrudnienia. Czasowe zamknięcia pasów związane będą z pogrążaniem stalowych grodzic. 

Pogrążanie stalowych grodzi to proces zagłębiania w grunt długich, charakterystycznie wygiętych blach, tworzących pionowe ściany oporowe. Grodzie są wbijane w grunt za pomocą specjalistycznego sprzętu,  tzw. wibromłotów hydraulicznych, a następnie łączone, tworząc stabilną barierę. Ta technika jest stosowana do stabilizacji terenu, ochrony brzegów wodnych i tworzenia ścian oporowych w budownictwie.

Na czas przeprowadzanych prac tymczasowe utrudnienia i chwilowe wstrzymania ruchu będą występować pomiędzy ulicą Miechowity a wjazdem na Rondo Polsadu od strony zachodniej .

Utrudnienia rozpoczną się o godzinie 7:00 i potrwają do 16:00.

Czytaj dalej

Minął czwarty miesiąc prac  

Za nami kolejny miesiąc prac związanych z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. W październiku kontynuowaliśmy realizacje kluczowego etapu – budowy stacji podziemnej Polsad. Co jeszcze udało się nam zrealizować?  

W pierwszym tygodniu miesiąca przystąpiliśmy do zasadniczej części robót geotechnicznych. Rozpoczęliśmy wykopy o głębokości przekraczającej 20 metrów w okolicy Ronda Polsad, tworząc ściany szczelinowe stacji podziemnej. 

Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje, które stanowią obudowę tunelu, minimalizują wpływ wykopu na zabudowę w sąsiedztwie obiektu i przejmują parcia gruntu i wód gruntowych. Powstają w wyniku zabetonowania wykopu wykonanego przez głębiarkę, do którego uprzednio wprowadzany jest kosz zbrojeniowy. Betonowanie szczeliny odbywa się dopiero po zakończeniu montażu zbrojenia i jest wykonywane, tzw. metodą Contractor (od poziomu dna), przy równoczesnym odpompowywaniu zawiesiny bentonitowej.   

5 października odbyła się druga sesja Rady Budowy, w której uczestniczyli przedstawiciele partnera prywatnego oraz podmiotów samorządowych, w tym Rady Dzielnic III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice, oraz zainteresowani mieszkańcy. 

Druga połowa października była okresem intensywnych działań i zmian. Od 21 października obowiązuje kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Zamknięcia i zwężenia pasów drogowych, zmiany relacji z pierwszeństwem przejazdów czy odcinkowe wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych występują na ulicy Lublańskiej, Młyńskiej oraz alei Bora Komorowskiego. Więcej informacji znajduje się [link]    

24 października odbyło się spotkanie członków Rady Dzielnic III (Prądnik Czerwony), wykonawcy robót oraz miasta, podczas którego wspólnie omówiono obowiązującą tymczasową organizację ruchu oraz rozważono wprowadzenie ewentualnych zmian.  

Aktualnie nadal trwa przebudowa sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowych, telekomunikacyjnych oraz kabli energetycznych. 

Czym będziemy się zajmować w listopadzie? 

Od 18 listopada rozpocznie się kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Mieszkańcy oraz kierowcy będą musieli liczyć się z zamknięciami oraz zwężeniami pasów jezdni, które pojawią się na ul. Meissnera oraz ul. Młyńskiej. Zmiany te będą obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października. Więcej informacji znajduje się [link]   

W okolicy Estakady im. Mateusza Iżyckiego kontynuowane będą prace technologiczne związane z głębieniem ścian szczelinowych i budową stacji podziemnej.  

Poniżej prezentujemy krótki film dokumentujący czwarty miesiąc prac: 

Czytaj dalej

Zmiany organizacji ruchu na ul. Meissnera i Młyńskiej

W związku z budową tramwaju do Mistrzejowic, od 18 listopada wejdzie w życie kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni pojawią się na ulicach Meissnera oraz Młyńskiej i będą obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Jak dokładnie będą wyglądały zmiany?

 • Na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera na odcinku od ul. Młyńskiej Bocznej do ul. Chałupnika, ruch kołowy poprowadzony zostanie jedną jezdnią (wschodnią), na której zostaną wydzielone dwa pasy ruchu (po jednym w każdym kierunku). 
 • Na odcinku ul. Chałupnika prowadzącym do ul. Meissnera, będzie dostępny jedynie pas ruchu umożliwiający skręt w prawo.
 • Na Rondzie Młyńskim zostanie wprowadzona zmiana układu skrzyżowania oraz pierwszeństwa przejazdu. Z uwagi na brak możliwości skrętu z ul. Młyńskiej w lewo w ul. Pilotów do ul. Sadzawki ul. Akacjowej, ul. Ułanów samochody będą kierowały się objazdem przez ul. Młyńską Boczną lub ul. Ugorek. 
 • Sygnalizacja świetlna na Rondzie Młyńskim zostanie wyłączona. 
 • Na ul. Młyńskiej ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane zieleńce. 
 • Z ul. Miechowity zostanie dopuszczony skręt w lewo w ul. Młyńską dla komunikacji miejskiej. 
 • Na al. Bora-Komorowskiego, jadąc od Ronda Polsad, będzie możliwość zawracania w rejonie centrum handlowego “Krokus”.
 • Wyznaczony zostanie dodatkowy buspas w ul. Olszyny oraz ul. Pilotów na odcinku od ul. Lesistej do ul. Widnej.

W tym etapie zostaną udostępnione tymczasowe perony przystankowe w nowych lokalizacjach.

 • Przystanek autobusowy Pszona 02 (jadąc od ronda Młyńskiego) zostanie przeniesiony za skrzyżowanie ul. Chałupnika, Meissnera i Pszona.
 • Przystanek autobusowy Rondo Młyńskie 02, znajdujący się na ul. Pilotów, zostanie przesunięty o ok. 60 m w pobliże ul. Żwirki i Wigury
 • Przystanek autobusowy Rondo Młyńskie 04, na ul. Meissnera, zostanie przeniesiony na jezdnię wschodnią.
 • Na ul. Miechowity w pobliżu skrzyżowania z ul. Młyńską zostanie utworzony dodatkowy przystanek autobusowy dla linii jadących w kierunku północnym.
 • Przystanek autobusowy Olsza II 02 z aktualnej lokalizacji na ul. Lublańskiej przed rondem Polsad zostanie przeniesiony:
  • Dla linii 138 na początek ul. Lublańskiej (odcinek od Ronda Polsad do Ronda Berei),
  • Dla linii 172 na al. Bora-Komorowskiego za zjazdem z Ronda Polsad

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 18 listopada, od godziny 5.00 i potrwa do połowy przyszłego roku.

Informacje na temat czasowej organizacji ruchu obowiązującej od 21 października [link]

Czytaj dalej

Spotkanie w sprawie organizacji ruchu drogowego

We wtorek, 24 października przedstawiciele rady dzielnicy III (Prądnik Czerwony), wykonawcy robót oraz miasta omówili organizację ruchu, która od 21 października obowiązuje w rejonie ronda Polsadu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: rady dzielnicy III, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK (IR UMK), Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP), Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM), Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) oraz wykonawcy prac, firmy Gülermak. 

Reprezentanci dzielnicy podzielili się swoimi uwagami odnośnie obecnej tymczasowej organizacji ruchu w rejonie ronda Polsadu. Były to uwagi i propozycje jakie wpływały do rady od mieszkańców oraz propozycje zgłoszone przez nich samych. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się również przedstawiciele ZTP. Ponadto odczytano raport przygotowany przez dyspozytorów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Była to zasadnicza część spotkania, która pozwoliła zapoznać się przedstawicielom IR UMK oraz wykonawcy z obrazem sytuacji, z punktu widzenie uczestników ruchu.

Miejski Inżynier Ruchu zadeklarował przeanalizowanie zgłoszonych uwag, które dotyczyły wdrożenia konkretnych rozwiązań, np. wydłużanie pasa dla autobusów, likwidacja lewoskrętów, korekty przejść dla pieszych czy programów sygnalizacji świetlnej. Przedstawiciele wykonawcy zgłosili pełną gotowość do wprowadzenia zaakceptowanych przez organizatora ruchu korekt.

Ustalono, że ewentualne korekty zostaną wprowadzone w terminie do 9 listopada, ponieważ kierowcy uczą się teraz, nowej organizacji ruchu – na początku każdej inwestycji jest to trudniejszy okres. Dodatkowo, w przyszłym tygodniu, na ruch w tym rejonie wpłynie święto przypadające 1 listopada. Z typową sytuacją ruchową, będziemy mieli do czynienia od 2 listopada i w oparciu o nią będzie można podejmować dalsze decyzje.

W czwartek, 9 listopada, odbędzie kolejna, trzecia już narada z udziałem przedstawicieli mieszkańców. Wtedy podjęte zostaną ewentualnie kolejne kroki, poza korektami, jakie będzie można wprowadzić miedzy 2 a 9 listopada.

Wykonawca prac zobowiązał się, że co tydzień będzie raportował ,za pośrednictwem ZDMK, informacje o planowanych zmianach w organizacji ruchu. Tak, by uzupełnić już podejmowane działania komunikacyjne, kanałami jakimi dysponuje dzielnica.

ZDMK i wszystkie inne zaangażowane w realizację zadania jednostki pozostają w stałym kontakcie. Dziękujemy za wszystkie przesłane nam uwagi, które będą teraz analizowane.

źródło: zdmk.krakow.pl

Czytaj dalej

Podsumowanie wrześniowych prac  

Trzeci miesiąc budowy tramwaju do Mistrzejowic za nami. Rozpoczęliśmy prace przy budowie podziemnego przystanku „Rondo Polsadu” oraz przygotowywaliśmy teren pod nową organizację ruchu. Co jeszcze zrealizowaliśmy we wrześniu?  

Na początku miesiąca, 7 września, odbyła się pierwsza Rada Budowy z udziałem strony społecznej oraz dziennikarzy, na której kierownictwo budowy podsumowało dotychczasowy postęp prac i zapowiedziało nadchodzące roboty.    

W połowie września rozpoczęły się przygotowania do budowy podziemnego przystanku „Rondo Polsadu”. W pierwszej kolejności skoncentrowaliśmy się na wykonywaniu niezbędnych przekopów kontrolnych oraz przygotowaniu platform roboczych pod głębiarkę.  

Kontynuowaliśmy także przebudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej.  

Do końca września prowadziliśmy oględziny budynków i mieszkań znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji. Zinwentaryzowaliśmy blisko 500 mieszkań.   

Czym zajmujemy się w październiku?  

Z początkiem października rozpoczęliśmy głębienie ponad 20-metrowych wykopów w okolicy Ronda Polsadu i tworzenie pierwszych ścian szczelinowych podziemnej stacji. 

Od 21 października będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Na ulicy Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego będą występować zamknięcia i zwężenia pasów drogowych, zmiany relacji z pierwszeństwem przejazdów czy odcinkowe wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych.  Więcej informacji znajduje się [tutaj]  

Nadal wstrzymane są prace w okolicach ul. Lublańskiej (strona zachodnia) oraz Meissnera (okolice ul. Pszona). Wycinka roślinności na tych obszarach będzie możliwa po uzyskaniu formalnych zatwierdzeń zmian wprowadzonych do projektu wykonawczego od Podmiotu Publicznego.   

Zapraszamy na krótki film dokumentujący trzeci miesiąc prac:  

Czytaj dalej

Duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Lublańskiej, Młyńskiej i al. Bora-Komorowskiego

Mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu ze względu na trwającą przebudowę sieci podziemnych oraz budowę tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicach Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego, a najwcześniej od połowy listopada także na ulicy Meissnera. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 21 października.  Co się zmieni?

Na ulicy Lublańskiej:

 • Na ul. Lublańskiej, od ronda Barei do ronda Polsadu, zostanie po jednym pasie dla ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane tereny zielone. 
 • Na ul. Lublańskiej na dojeździe do ronda Polsadu od strony zachodniej zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo w kierunku ronda Barei oraz jeden do jazdy w prawo w kierunku ronda Młyńskiego. 

Na Rondzie Polsadu: 

 • Na tarczy ronda Polsadu południowa część zostanie wyłączona z ruchu. Ruch kołowy odbywać się będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.  
 • Dodatkowo na rondzie Polsadu relację z pierwszeństwem wyznaczono na kierunku północ-południe. Relacja wschód-zachód odbywać się będzie estakadą, natomiast dopuszcza się ruch komunikacji zbiorowej na tej relacji pod estakadą. Relacja południe-zachód poprowadzona będzie na objazd przez rondo Barei. 

Na ulicy Młyńskiej: 

 • Sygnalizacja świetlna w rejonie ronda Polsadu oraz na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Miechowity zostanie wyłączona.  
 • Na ul. Młyńskiej jadąc w kierunku ronda Polsadu, za ul. Bohaterów Wietnamu ruch zostanie przekierowany na jezdnię zachodnią, na której zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku. Ruch zostanie przekierowany na wykonanej wcześniej przełączce. 

Pozostałe zmiany: 

 • Na al. Bora-Komorowskiego dla ruchu kołowego pozostanie pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. 
 • Podczas trwania prac dla ruchu kołowego zostanie poprowadzona sugerowana trasa objazdowa.
 • Wydzielone poprzednio buspasy na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29 Listopada do ronda Polsadu oraz na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) będą nadal obowiązywać. 
 • Na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza z al. Bora-Komorowskiego zostanie dopuszczony skręt w prawo. 
 • Obecny układ przystanków pozostaje bez zmian. 
 • Aktualizacja 16.10.2023: Tymczasowo będzie również czynny buspas na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu. Obowiązywać on będzie do rozpoczęcia robót związanych z przebudową sieci podziemnych na tym obszarze.

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 21 października od godziny 5.00, potrwa do połowy przyszłego roku.

Najwcześniej w połowie listopada (obecnie trwają uzgodnienia, o szczegółowej dacie poinformujemy w osobnym komunikacie) zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera. Będą one obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Czytaj dalej

Duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Lublańskiej, Młyńskiej i al. Bora-Komorowskiego

Mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne tymczasowe zmiany w organizacji ruchu ze względu na trwającą przebudowę sieci podziemnych oraz budowę tunelu, którym będzie poprowadzona trasa tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia i zwężenia jezdni pojawią się na ulicach Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora Komorowskiego, a najwcześniej od połowy listopada także na ulicy Meissnera. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 21 października.  Co się zmieni?

Na ulicy Lublańskiej:

 • Na ul. Lublańskiej, od ronda Barei do ronda Polsadu, zostanie po jednym pasie dla ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane tereny zielone. 
 • Na ul. Lublańskiej na dojeździe do ronda Polsadu od strony zachodniej zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo w kierunku ronda Barei oraz jeden do jazdy w prawo w kierunku ronda Młyńskiego. 

Na rondzie Polsadu: 

 • Na tarczy ronda Polsadu południowa część zostanie wyłączona z ruchu. Ruch kołowy odbywać się będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.  
 • Dodatkowo na rondzie Polsadu relację z pierwszeństwem wyznaczono na kierunku północ-południe. Relacja wschód-zachód odbywać się będzie estakadą, natomiast dopuszcza się ruch komunikacji zbiorowej na tej relacji pod estakadą. Relacja południe-zachód poprowadzona będzie na objazd przez rondo Barei. 

Na ulicy Młyńskiej: 

 • Sygnalizacja świetlna w rejonie ronda Polsadu oraz na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Miechowity zostanie wyłączona.  
 • Na ul. Młyńskiej jadąc w kierunku ronda Polsadu, za ul. Bohaterów Wietnamu ruch zostanie przekierowany na jezdnię zachodnią, na której zostaną wyznaczone dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku. Ruch zostanie przekierowany na wykonanej wcześniej przełączce. 

Pozostałe zmiany: 

 • Na al. Bora-Komorowskiego dla ruchu kołowego pozostanie pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost. 
 • Podczas trwania prac dla ruchu kołowego zostanie poprowadzona sugerowana trasa objazdowa.
 • Wydzielone poprzednio buspasy na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29-go Listopada do ronda Polsadu oraz na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) będą nadal obowiązywać. 
 • Na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza z al. Bora-Komorowskiego zostanie dopuszczony skręt w prawo. 
 • Obecny układ przystanków pozostaje bez zmian. 
 • Aktualizacja 16.10.2023: Tymczasowo będzie również czynny buspas na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu. Obowiązywać on będzie do rozpoczęcia robót związanych z przebudową sieci podziemnych na tym obszarze.

Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona 21 października od godziny 5.00, potrwa do połowy przyszłego roku.

Najwcześniej w połowie listopada (obecnie trwają uzgodnienia, o szczegółowej dacie poinformujemy w osobnym komunikacie) zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany na ul. Młyńskiej i ul. Meissnera. Będą one obowiązywać wraz z organizacją ruchu wprowadzoną 21 października.

Czytaj dalej

Zamknięte pasy i zwężenia na rondzie Polsadu 

Od czwartku, 5 października, zostaną wprowadzone kolejne zmiany w czasowej organizacji ruchu w związku z budową tramwaju do Mistrzejowic. Zamknięcia oraz zwężenia pasów jezdni będą dotyczyły rejonu ronda Polsadu.  

W związku z prowadzonymi pracami w ramach budowy Tramwaju do Mistrzejowic w okolicy ronda Polsadu będą prowadzone roboty związane z planowaną przebudową infrastruktury podziemnej. Jednym z kluczowych elementów tych robót jest przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej. Jest to największy kolektor zbierający i odprowadzający wodę deszczową z obszaru ulicy Lublańskiej, jego średnica wynosi aż 1400 mm (to przeciętny wzrost 9-10-latka!).  

Kolektor zabezpiecza mieszkańców przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak podtopienia oraz powodzie. Dodatkowo rozpoczniemy prace nad przebudową kanalizacji sanitarnej (o średnicy 600 mm) odbierającej ścieki z kompleksu biurowo-usługowego oraz zabudowy mieszkaniowej na północ od Estakady im. gen. pil. Mateusza Iżyckiego oraz kanalizacji teletechniczna Orange i Netia.  

W związku z tymi pracami mieszkańców czekają zwężenia jezdni oraz zamknięcia pasów ruchu. 

Jakie zmiany nas czekają?  

 • Na ul. Młyńskiej zostanie wyłączony pas do skrętu w prawo w ul. Bora Komorowskiego. Obecny pas do jazdy na wprost zmieni swoje przeznaczenie i będzie pasem do jazdy na wprost i w prawo (w al. Bora Komorowskiego).
 • Na ul. Lublańskiej (jadąc od 29-go Listopada) zostanie wyłączony buspas i pojazdy komunikacji zbiorowej będą się poruszały razem z pozostałymi kierowcami wspólnym pasem (środkowy pas na rondzie) do jazdy na wprost (al. Bora Komorowskiego) i w lewo (ul. Lublańska w kierunku ronda Barei). Ta relacja będzie miała jeden pas na wylocie z ronda w kierunku Bora Komorowskiego. 
 • Na ul. Lublańskiej w kierunku od al. 29-go Listopada do ronda Polsadu, na ul. Lublańskiej od przystanku w rejonie ronda Barei do ronda Polsadu, na al. Bora Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Dobrego Pasterza (kierunek rondo Polsadu) zostanie wydzielony zostanie dedykowany buspas dla komunikacji zbiorowej.

Zmiany będą obowiązywać aż do odwołania. Przepraszamy za utrudnienia.  

Poglądowa mapa wyznaczenia buspasów:

Źródło: Gmina Miejska Kraków, Portal MSIP Obserwatorium (https://msip.krakow.pl) 

Czytaj dalej

Drugi miesiąc prac za nami

Budowa tramwaju do Mistrzejowic nabiera tempa. Teren inwestycji przygotowywany jest pod roboty zasadnicze. Jakie postępy udało nam się osiągnąć w drugim miesiącu od rozpoczęcia prac?

Sierpień upłynął nam pod znakiem przygotowywania terenu budowy. Przede wszystkim kontynuowaliśmy wycinkę drzew kolidujących z przyszłym torowiskiem lub przebudowywanymi sieciami podziemnymi na ulicy Meissnera, Pilotów, Młyńskiej, Lublańskiej (strona wschodnia), Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza.

Dokończyliśmy także rozbiórkę istniejącego wału ziemnego na ulicy Krzesławickiej oraz rozpoczęliśmy budowę murów oporowych.

Wyburzyliśmy również kilka obiektów budowlanych znajdujących się m.in. przy ulicy Dobrego Pasterza, zdemontowaliśmy napowietrzną linię energetyczną wraz ze słupami oraz pozostałości po usuniętych wcześniej billboardach.

W dalszym ciągu trwa przebudowa sieci wodociągowej po południowo-wschodniej stronie ronda Polsadu oraz wzdłuż ulicy Młyńskiej w rejonie Castoramy.  

W okolicy ronda Barei pojawiło się kontenerowe biuro budowy. Wkrótce zostanie otwarty również punkt informacyjny znajdujący się tuż obok. W tym miejscu pracownicy Wykonawcy będą udzielać informacji na temat inwestycji, prowadzonych prac i utrudnieniach w ruchu.

Czym będziemy się zajmować w najbliższych tygodniach?

We wrześniu przystąpimy do przebudowy sieci kanalizacyjnej w okolicach ronda Polsadu. Rozpoczniemy także prace nad przygotowaniem platform roboczych niezbędnych do wykonywania ścian szczelinowych w tym obszarze.

Dodatkowo przewidujemy usunięcie drzew, które zostały pozostawione z powodu aktywnych gniazd lub na czas prowadzonych analiz, na przykład w okolicach ul. Lublańskiej (strona zachodnia) oraz Meissnera (okolice ul. Pszona).

Do końca miesiąca można zgłosić się do inwentaryzacji budynków będących w bliskim sąsiedztwie inwestycji. Jeśli zgłoszeń nie zbiera spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca nieruchomości chęć udziału można zgłosić poprzez adres e-mailowy: info@tramwajdomistrzejowic.pl (prosimy o podanie w wiadomości dokładnego adresu oraz numer telefonu).

Czytaj dalej

Utrudnienia na ul. Dobrego Pasterza

W najbliższy poniedziałek, 4 września, mieszkańców Krakowa czekają chwilowe trudności związane z przejazdem przez ulicę Dobrego Pasterza. Prowadzone będą prace przygotowawcze związane z budową Tramwaju do Mistrzejowic.

4 września od godziny 9:00 zostanie wprowadzone tymczasowe zwężenie jezdni na ulicy Dobrego Pasterza (na wysokości Hotelu Swing).

Utrudnienia będą obowiązywały jedynie przez kilka godzin. Ruch pieszy sterowany będzie przez odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych pracowników wykonawcy.  Po zakończeniu prac ciągi komunikacyjne zostaną przywrócone do pełnych szerokości.

Przepraszamy za niedogodności

Czytaj dalej